En ny invandringspolitik

Det går inte att förbise för någon att svensk invandringspolitik har havererat. Ingen har numera någon överblick över den totala mängden invandrare. Väntetiderna för asylärendena är milslång, många får uppehållstillstånd bara för att de har stått i kö länge.
Flyktingar accepterar sällan migrationsverkets avslag utan överklagar i det oändliga. Under tiden, åratal, lever man på bidrag och har det alldeles utmärkt. Barnen börjar gå i skolan och får kompisar.
Det blir naturligtvis svårt att avhysa sådana som kanske har levt i Sverige i tre-fyra år. Jag har därför några förslag på en human flyktingpolitik. För alla, även vi svenskar:


1. Endast de med giltiga ID-handlingar får komma in i landet. Detta skulle minska antalet asylärenden med otroliga 95%!! Saken är den att så många slänger sina handlingar och blir "papperslösa". Sedan dukar man upp en färdiglagad historia om både hemland och svåra förhållanden.

2. Visum bör utkrävas människor som kommer från Irak, Palestina, Afghanistan, Pakistan, Somalia, Libanon och Syrien. Det skulle begränsa invandringen därifrån med närmare 95%. Det har andra länder, det är inget som betraktas som inhumant. Tvärtom, det är ju ett sätt att beskydda den egna befolkningen, vilket man får säga är humant? Eller?

3. Inga PUT (permanent uppehållstillstånd) utfärdas förrän efter 2 år. Tillfälliga uppehållstillstånd är möjliga att gälla så länge. Efter 2 år ska ärendet åter prövas då man tittar på hur integrationen av invandraren har gått. Har man knappt lärt sig svenska och fortfarande lever på bidrag, åker man ut. Brottslighet av alla de slag, ska resultera i omedelbar utvisning.

4. Hårda krav på anpassning och begränsade möjligheter att utnyttja socialförsäkringssystemet. T ex ska det inte vara möjligt med sjukskrivningar medan man har andra bidrag, ett vanligt fenomen. Om man inte går och lär sig svenska under prövotoden ska alla bidrag omedelbart försvinna.

5. Fingeravtryck, hälsokontroll och DNA-prov. Vid smittsamma sjukdomar som HIV och tuberkulos, bör man inte få stanna i Sverige.

6. Kontroll av tidigare brotts- och hälsohistoria från hemlandet. Alla våldsbrott som tidigare begåtts, inklusive sexbrott bör resultera i avslag av aylärende.

7. Anhöriginvandringen måste kraftigt begränsas. Max 1 person per flykting. Om man därefter integrerar sig på ett bra sätt, kan man få ta in 1 till. Ensamkommande "flyktingbarn" måste genomgå åldersbestämning. Är man över 16 år ska man genomgå samma regler som gäller för alla andra. Därefter ingen anhöriginvandring till dessa. De har ju meddelat att de är ensamma i världen.
All form av påkommen lögn bör resultera i utvisning.

6. De flyktingar som uppfyller dessa krav, kan få mycket hjälp till att etablera sig i framför allt näringslivet. Jobb i offentliga sektorn måste man undvika. Etablering av olika former av privat vård måste uppmuntras dock.

5. Fri invandring från västerländska länder samt Kina, Sydkorea och Indien. Villkoret är att man har ett jobb redan innan man kommer till landet. Jobbet ska vara fast anställning och tillhöra det privata näringslivet. Stöd ska även gå att få för bildandet av egna företag, t ex på IT-området.

Som den uppmärksamma bloggläsaren säkert förstår, så vill bloggaren undvika all form av offentlig ekonomisk belastning p g a invandring. Med denna politik skulle BNP faktiskt öka med flera procent samtidigt som skatterna kan sänkas till amerikansk nivå.
Dessutom, vilket är viktigast av allt, skulle det svenska samhället så småningom bli lugnare, tryggare, säkrare, trevligare, öppnare, mer positivt och med framtidstro.

Men tyvärr måste vi traska oss igenom denna mångkulturella övergångsfas innan en assimilering av invandrarna kan ske. Gissningsvis tar det en generation.

Men att ovanstående ska ske i det politiskt korrekta moraset Sverige är tyvärr bara en önskedröm.
Sov gott!

Kommentarer

K:son sa…
Tänk att sunt förnuft kan uppmålas som extremt? Jag nominerar härmed Maj Grandmo till migrationsminister.
Cavatus sa…
Dina förslag är lysande. Varför jobbar du inte politiskt? Med din slagfärdighet skulle du passa utmärkt som ansvarig för migrationsfrågorna i Sverigedemokraterna.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn