Inlägg

Visar inlägg från juni, 2010

New York City

Sitter just nu i hjartat av NYC, strax intill Times Square och skriver pa en gammal troskmaskin. Fast annars ar allt high-tech over here.
Bara alskar den har stan!!!

Vi har varit har sedan i torsdags, men har bara sett en brakdel av stan. Idag vallades vi runt med tusentals andra turister till Statue of Liberty och jag lovar er folks, hon var maktig! Det var nastan sa att man stallde sig i givakt. Och sa Manhattan Skyline bakom oss.

Den har stan ar allt vad inte Stockholm och Sverige ar. Framfor allt ar den REN! Rent forunderligt faktiskt. Inget klotter, inga trasiga eller uppeldade bankar. Och Central Park ar helt enkelt fantastisk. Olika donationer fran rikt folk plus skotsel av deras speciella del i parken, en efter en, gor att allting skots perfekt.

Var och skoter sin lilla gatstump, sin lilla pavement och sina papperskorgar. Det bekraftar det faktum att om man ager nagot sa ar man ocksa radd om detta. New York-borna ar extremt radda om sin stad, det marks. Det ar turisterna som skrap…

Solidaritet i praktiken

Tack för era kommentarer och länkar, det är fantastiskt hur mycket aktivitet det finns på nätet i dessa frågor.

Något som återkommer är frågan hur svenskar egentligen är funtade som bara accepterar statens, myndigheternas och rättssystemets allt sanslösare utövning.

Bloggaren växte upp på 60-talet (född på 50-talet) i ett helt annat Sverige. Då hade sossarna regerat c:a 25 år, redan det är ju smått otroligt i en internationell jämförelse. Men skillnaden mot nu är att, då fungerade det som det skulle. De gamla sossarna vänder sig säkert i sin grav när de ser hur det trygghetsytem de byggde upp används idag. Men samtidigt är de ju ändå ansvariga för att systemet är konstruerat så att missbruk är möjligt.

Skillnaden då, var att människorna i landet hade en helt annan moral, en helt annan inställning till hur varje individ har ansvaret över sitt liv. Den arbetande befokningen var ju födda från början av 1900-talet till 30-talet, d v s i ett helt annat Sverige, innan sossarna. De visste hur d…

Rätten att förfölja

Det är så många vi måste "tänka på" i Sverige. Förutom de relevanta grupperna äldre och handikappade, har en mängd andra grupper sällats sig till de man måste "tänka på".

Om det inte är utbrända (tillstånd på väg ut), så är det parfymallergiker, pälsallergiker, luktallergiker, metall- och elallergiker, vad-som-helstallergiker, fibromyalgieker, trötthetssyndromatiska, posttraumatiska, stressyndromatiska, dragkänsliga, luftfuktighetskänsliga, åskrädda etc etc.

Min speciella favorit är: Aftonbladet hade för längesedan 3D-bilder för läsarna att sitta och klura ut. De som inte såg något krävde ett omedelbart stopp för dessa "bluffbilder". Och så var det insändaren där vederbörande krävde ett förbud mot 3D-bilder och 3D-filmer. "Vi måste tänka på de enögda".

Men idag har alla ovanstående grupper utmanövrerats av de sk utsatta (eller svaga) grupperna. Vad som egentligen menas med 'utsatt' har jag skrivit om tidigare men alla vet säkert ändå.
Det är…

Hotet från lupinerna

Vi människor tenderar hela tiden att glömma att vi faktiskt är en biologisk art i kategorin däggdjur. Vi är därför underställda samma biologiska lagar som alla andra djur.
Detsamma gäller naturligtvis för naturen i stort. Det kallas inte för naturlagar för intet, utan dessa är oåterkallerligt grundlagsfästa av en högre ordning som vi människor inte på något sätt kan bestämma över.

Problemet är att människan tror sig om att göra just detta. Människornas påverkan på naturen är ingenting annat än åverkan på den, och i hennes iver att förändra och manipulera naturens egna lagar, förstör hon den.

Ta det här med lupinerna. De är vackra blommor och det var också orsaken till att man tog hit dem från Nordamerika för c:a 100 år sedan.
Men man anade/visste inte något om deras stora fortplantningsförmåga. Resultatet börjar vi se nu. Dessa ibland meterhöga blommorna syns nu överallt, i trädgårdar, i diken och vägkanter, överallt i skogen och på ängarna breder de ut sig.

Problemet är att de genom sin …

Invandrare och arbetslöshet i Canada resp Sverige

Canada är vid sidan av Australien det land som har den största invandringen. År 2001 var det 250.000 st som invandrade. De utgjorde då 17% av befolkningen.
Sverige har vid jämförelse ändå störst invandring i förhållande till vår befolkning. Nu är c:a 20% av Sveriges befolkning härrörande utifrån landets gränser.

Det intressanta är att statens små pappersbläddrande experter och utredare ser Canada som föregångsland när det gäller integration. Här i Sverige har vi som bekant inte lyckats något vidare på den fronten. Men kanadensarna själva tycker inte de har tillräckligt bra koll när omkring 20% av invandrarna är arbetslösa efter 1-5 år i landet.

Jaha. Då går vi till Sverige och jämför: 2008 var hela 76% av invandrarna arbetslösa efter att ha varit här i 1-5 år!!!
Se själva här:

http://www.friatider.se/scb-rapport-sa-arbetslosa-ar-invandrare

I storstadsområden är den s k sysselsättningsgraden (vilket kan vara studier också) betydligt högre. Men ändå, det är chockerande.

Hur kommer sig denna st…

Prinsessbröllop - då är allt tillåtet!

Idag får så mannen av folket sin prinsessa och hela kungariket. Fast kung blir han förstås aldrig. Prins Daniel kommer kanske att bli en trevlig prick för medierna att kommentera och berätta om. Vad vet bloggaren?

Kungen själv (nuvarande) ville helst ha sin son på tronen, konservativ som han är. Men jämställda Sverge besegrade honom och vi fick tronföljd efter den förstfödda, oavsett kön. Således har vi inte kvinnlig tronföljd som man ibland felaktigt får höra, utan neutral tronföljd.

Bloggaren är varken särskilt royalistisk eller bröllopsfantast. Mitt eget bröllop (jorå, bloggaren har varit gift!) var borgerligt, vi var klädda i jeans och jag hade rutig flanellskjorta. Fattiga som vi var hade vi skippat det där med ringarna, resonerade som så att "gift blir man ju i vilket fall". Kompisarna satt och fnissade och kastade risgryn. Sedan festade vi hela natten och rasade ihop på korridorgolvet i studentbostaden.

Riktigt så blir det nog inte för Viktoria och Daniel. Här får vi hel…

Rättelse

I gårdagens inlägg slant tangenterna och tankeförmågan och jag råkade skriva att "att 8 av 10 elever går ut skolan utan fullständig gymnasiebehörighet".

Så är det naturligtvis inte. Det ska vara "Bara 8 av 10 går ut skolan utan fullständig gymnasiebehörighet".

Med detta menas att 20% har IG i ett eller flera ämnen och måste läsa extra för att få behörighet. Hur många av dessa som inte ens kan läsa framgår inte.

Däremot är skillnaderna mellan olika grupper stor. Bland somalier är det enbart en fjärdedel som har fullständiga betyg.
Och av de från arabländerna klarar bara hälften skolan.

Så vi som är kritiska till den svenska invandringspolitiken får vatten på vår kvarn. Just dessa grupper är de som är allra svårast att integrera. Särskilt som om det allt oftare kommmer indikationer på att de inte ens vill. (sorry, ingen länk där, ska ta reda på det).

Världens bästa land?

Tällberg Foudation har nu kommit med sin årliga lista över de flesta av världens länder och rangordningen mellan dem när det gäller levnadsvillkoren i dem.
16 olika index används i mätningen, dessa index är resultat av andras forskning världen över.

Tällberg Foundation är en organisation som beskriver sig så här:

http://www.tallbergfoundation.org/T%C3%84LLBERGNETWORK/InformationinSwedish/OmT%C3%A4llbergFoundation/tabid/130/Default.aspx


Som det framgår, består ledningen av såväl Jan Eliasson och Anders Wijkman, vilket speglar en hel del av var man lägger fokus i undersökningen.

Det handlar främst om hur staten "tar hand om" sina medborgare. Hur staten med lagar, myndighetsutövning och skatter styr medborgarna till önskat resultat.
Solidaritet handlar det mycket om, där skatter och fördelningspolitik kommer in.

De 16 olika index som ingår bl a statens förmåga att sköta statsfinanserna, tillgången till skola, barnomsorg, sjukvård och social omsorg, samhällets förmåga att motverka kl…

Bostäder och integration

Bostadspolitik är en gammal gren på det ännu äldre socialistiska trädet. Politiker har i femtio år bestämt hur och var man bygger bostäder, även sammansättningen av dessa. Tidigare har mer frisinnade och konservativa politiker protesterat mot detta, genom att helt enkelt påpeka att människor måste få bestämma själva på vilket sätt de vill bo.

Men nu har perspektivet förändrats. De nya moderaterna, liberalerna och de konservativa har helt anammat den socialistiska bostadsideologin.
Förklaringen finns bl a i det mångkulturella utanförskapet. Eftersom dessa människor väljer att bo tillsammans i nergrodda förorter som svenskarna har övergivit, känner sig makteliten nu tvingad att tvinga fram en bostadsintegration.
Sverige har alltid varit intresserat av att spela för gallerierna, om man kan visa fram bostadsområden där alla sorters människor bor så har man "lyckats".

Därför byggs nu blandade bostadsområden på politikernas kommando. Villor, bostadsrätter och hyresrätter; allt ska e…

Är mångkulturen verkligen önskvärd?

De senaste decenniernas massinvandring har skapat ett helt nytt Sverige. Ett land med minskad trygghet, minskad samhörighet, minskad tillit, minskat socialt och ekonomiskt kapital. Ett land med ökad brottslighet, ökade klyftor, ökat antal bidragstagare, ökat utanförskap och segregering. De f d rena städerna är nerklottrade, vandaliserade; man bränner skolor, restauranger och framför allt bilar på löpande band.

Politikerna har sin egen förprogrammerade förklaring: Människor i utanförskap blir frustrerade; blir man frustrerad tänder man på. Lite förenklat. Men politiker tar gärna den enkla utvägen när det gäller att hantera obehagliga företeelser i samhället.

Och då kommer man osökt att tänka: Tycker verkligen politikerna att mångkulturen är önsvärd när nu avigsidorna med den är så uppenbara?
Bloggaren tror inte det. Det är i själva verket politikernas enda utväg; att sjunga mångkulturens lov. I stil med den mindre smickrande egenskapen, feghet och flathet, skyggar man för det uppenbara oc…

De som etablissemanget fruktar mest

Det finns bloggare och det finns bloggare. En mycket bra blogg är danska Snaphanen som rapporterar om förfallet i Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet. Ta gärna en titta på den:

www.snaphanen.dk

Den 6:e juni "firade" Sverige nationaldag. Numera är ju huvudhändelsen på nationaldagen att välkomna "de nya svenskarna", dvs de som har fått sitt medlemskap beviljat under det senaste året.

Ska man skratta eller gråta. Det lutar nog åt det senaste när man läser vad Julia Ceasar skrev i sin söndagskrönika den 6:e juni. Bland det bästa och mest faktaspäckade jag har läst.

http://snaphanen.dk/2010/06/06/s%c3%b8ndagskronik-ett-paradis-for-krigsforbrytare/


Det är skribenter som Julia som makteliten är mest rädda för. Intelligenta, pålästa, faktakunniga, grundliga i sin research och vassa i sin retorik.
Dessa går inte att avfärda lika lätt som snurriga tanter i Ring P1

Läs och begrunda. Och kom inte och säg sedan att Sverige inte är fantastiskt

"Samhällets fel" har upphöjts till sanning

Nu bränner de frustrerade ungdomarna skolor, restauranger och bilar igen.
Och som vanligt går mediakören igång om "samhällets och skolans ansvar"

Som bloggaren har skrivit i ett tidigare inlägg så, visst kan man vara frustrerad i tonåren, men man väljer faktiskt själv på vilket sätt man uttrycker denna.

Varför väljer man då att tutta eld på andras ägodelar utan hänsyn till hur det drabbar andra och de säkerhetsrisker det framkallar?

För det första: Det är kul och man får respekt.
Det är åtminstone vad de säger själva när de får frågan.

Det är alltså viktigt att bli accepterad av andra. Jaha, det har vi nog alla upplevt i tonåren. Men har vi satt eld på omgivningen för det?

För det andra: Omgivningen - i form av nickande, hummande och förstå-sig-påande kommuntillsatta, desillusionerade "experter" - som misslyckats att skapa en egen karriär, förstärker det negativa beteendet genom att ge odågorna rätt i att de har det så svårt, är utestängda från det svenska samhället och…

Fördom eller verklighet

Dagligen möts vi av en eller annan biverkan av den underbara mångkulturen. Sådant som makteliten inte riktigt räknat med.
T ex hur fungerar en muslimsk kvinna i sjukvården? Tanken slog bloggaren vid ett besök på Akademiska sjukhuset idag. En arabisk kvinna, uppenbarligen operationssköterska eller kanske läkare, kom insvept helt i grönt, från topp tll tå. Runt huvudet hade hon en specialgjord grön mössa som täckte såväl hår som hals.
"Det måste vara svårt att röra sig fritt och smidigt i det där", tänkte bloggaren.

Hur fungerar sjukvården med mångkulturen egentligen? Kan en muslimsk man bli undersökt av en kvinnlig läkare/sköterska? Kan en muslimsk kvinna klä av sig inför en manlig dito? Och vad händer vid inläggning?

Invandrare är väldigt drabbade av ohälsa, åtminstone om man får tro statistiken. Och det är ju den enda man kan hänvisa till idag när man diskuterar den skållheta mångkulturen med andra på forum och i debatter.

För utan statistik heter det ju 'fördomar'.

Mång…

Frustration och val

När bilar och skolor bränns ner av förortsungar får vi höra hur oerhört "frustrerade" dessa är. De lever i ett ingenmansland utan rättigheter, utan identitet och utan förankring i samhället.

Visst. Det kan ligga en hel del i detta. Utlandsfödda föräldrar som inte vill/kan/får möjlighet att få ett aktivt deltagande i det nya landet genom jobb och social integration, lär sig inte språket, läser inte tidningar, lever i okunnighet om lagar och regler och bor i allt mer ghettofierade miljöer.
Det är klart att barnen till dessa kan bli vilsna och identitetsförvirrade, trots mångmiljonssatsningar från skolan och kommunen.

Sedan tillkommer ytterligare faktorer som olika kulturers sätt att uppfostra barnen, vilka värden man lägger på det omgivande samhället och hur man uppfattar och gillar/ogillar den inhemska kulturen. Religiös tillhörighet spelar roll i den mån att den kan forma människorna till antingen individer eller till obetydliga delar i en totalitär struktur.

Uttrycken för frus…

Frihet eller ofrihet

Det är nu dags för skolavslutningarna. Och som vanligt rådbråkar rektorerna hjärnorna til sprängningsgränsen för att avslutningarna ska vara så religionsbefriade, anti-rasistiska och jämlika som det bara går utan att totalt förbjuda skolavslutningen totalt. Det bästa kanske vore om ungarna blev förbjudna att gå till skolan den där skållheta dagen.

För det första har vi ju religionsfrihet i det här landet, vilket är oerhört viktigt. Men i det extrema Sverige har man missuppfattat detta till att definiera det som frihet från religion. Vi får tro på socialismen, Mona Sahlin och Ingvar Kamprad, men där är det stopp. Gud får inte plats i Sverige, detta opium för folket som är så kränkande för kreti och pleti, måste bort, rensas ut och förgasas. Då först får vi religionsfrihet.

Så att fira skolavslutningen i kyrkan blir mer och mer ovanligt.
Nu har man på vissa håll fått den briljanta idéen, typiskt svensk, att vi firar avslutningen i kyrkan men utan präst.
Ingen "Den blomstertid nu komme…

"Det är inte mitt fel"

Bloggaren hörde idag på radio att man nu har funnit en eventuell orsak till den s k fetmaepedimin.
Tidigare har det ju varit fråga om tidiga födslar, ärftliga faktorer eller helt enkelt otur.

Men nu tror sig de skattefinansierade forskarna hittat ännu en förklaring: Kemikalier i omgivningen och i maten och då främst de ämnen som påminner om kroppens egna hormoner, som östrogen.
Just östrogen har tidigare ansetts som en miljöfara, fiskar blir sterila av gamla p-pillerrester som finns i vattnen och feminiseras!!!
Tänk när genushysterikerna får reda på att det kvinnliga könshormonet östrogen är en miljöfara och dessutom gör folk feta!
Ojojoj, nu har de manliga könsstrukterna tagit i så de spricker.

Bloggaren ska inte gå in närmare på just detta fenomen utan uppehålla sig vid det faktum att vi människor görs mindre och mindre ansvariga för våra handlingar. Särskilt här i Sverige där vi är specialister på att omyndigförklara oss själva.

Orsaken till att man blir fet har att göra med den obehaglig…

Aktivisterna hyllas som hjältar

Nu när svensk media som bäst frossar sig i spektaklet Ship to Gaza så kan man undra hur det kommer sig att detta är sådant sprängstoff just i Sverige.
Bloggaren följer även utländsk media och där är inte stämningen hälften så uppskruvad.

Utan att gå in på israelernas skuld till det hela, vill jag resonera omkring den svenska maktelitens förhållande till Israel i allmänhet och judarna i synnerhet.

De mest högljudda brösttonerna härrör naturligtvis från socialisterna. De verkar ha väntat på det här länge. Det är inte utan att man känner en slags upprymdhet från socialisterna att äntligen få vräka ut sitt förakt och faktiskt hat mot Israel och därmed judarna.

"Vilka ska De Utvalda välja att bränna nästa gång?" frågar sig Veronica Palm (s).
Ett sådant uttalande stinker av ett djupt förakt för judarna som folk, som ju i Bibeln beskrivs som Guds utvalda folk. Därigenom anar man en anti-semitisk hållning från sossarnas socialpolitiska talesman (förlåt, kvinna).

Och hon är knappast ensam…

Skolan är sosseriets verkliga högborg

Den svenska skolan är lika extrem som vårt land i övrigt. Läraren har avauktoriserats så till den grad att eleverna styr lektionerna. Han/hon har inga befogenheter att ingripa i regelrätta slagsmål elever emellan, eller om han/hon blir attackerad själv (vilket allt oftare sker).

Elever sitter och pratar i mobiltelefoner när de inte pratar med varandra. Om läraren skulle försöka ta mobiltelefonen kan han/hon bli åtalad för misshandel. Eller om han berör eleven på "ett otillbörligt sätt", dvs då är han pedofil.

Kvinnliga lärare har det extra besvärligt. De små muslimska pojkarna vägrar ta order från en kvinna, det har man noga trimmats till.
Hon får höra okvädningsord, särskilt könsord, får saker kastade på sig och förudmjukas å det grövsta om hon står upp för sig själv.

De svenska tjejerna drabbas ännu värre. Förutom könsorden blir de tafsade på, knuffade och slagna.

Killarna bryr sig inte. De lägger mycket lite tid på skolan. Det är nämligen inte manligt nog att lägga manken til…

Sambandet mellan genusvansinnet och multikulturen

Sverige är ett extremt land, det tvingas vi konstatera gång på gång, på område efter område.
Vi är så till den grad extrema att det är onormalt att vara normal och ovanligt onormalt att vara vanlig svensk.

Vi är så extrema att det är onormalt att vara kvinna respektive man och fullständigt horribelt onormalt att vara något annat än ett könslöst, ansiktslöst, identitetslöst och åsiktslöst miffo.

Genusvansinnet, som jag tidigare skrivit om, har gjort sin entré på samhällets samtliga offentliga nivåer, men främst i skolan och på universiteten.
Genusprojekten haglar ner (som grodorna i slutet av filmen Magnolia) och med dem miljoner skattepengar som makteliten har bestämt är för folkets bästa.

Det ska genusutbildas överallt, hur, var och när sätter bara fantasin gränser för. Jämställdhetsrådgivare, -konsulter, -grupper, -råd, -kommittéer, -styrelser, -övervakare, -skyddsombud, vanliga ombud, -experter, -institutioner, -granskare, -utbildare, -analyser, -scheman. Pust!

Genushysterikerna spelar …

Israel - igen

Som alla vet, eller nog inte har lyckats undkomma att mediaexponeras för, har Israel bordat ett hjälpfartyg; 'Ship to Gaza' på internationellt vatten.

Israel visar musklerna och världen baxnar, hur har de mage?!

Visst, att anfalla ett fartyg på internationellt vatten är mot de internationella principerna och är faktiskt olagligt, men...

Låt oss föreställa oss följande scenario:

"Sverige är en ung generation. När vi bildades för sextio år sedan anfölls vi av de sju närmaste grannländerna. Vi har sedan dess befunnit oss i krig otaliga ggr och har beväpnat oss till tänderna för att försvara oss mot de fientliga grannländerna som har inskrivet i sina lagar att vi ska utplånas från jordens yta.
Dessutom har vi en tretusenårig historia av förföljelse och även förintelse.
Men vi har vägrat att bli offer och har en mycket stark allierad; USA. Därför är vi hatade, inte bara i de fientliga grannländerna utan i hela den muslimska miljardhövdade befolkningen. Dessutom är vi avskydda av soc…