"90% fär det bättre med rödgröna"

Idag kom så hela skuggan över Sverige. Det positiva har redan "läckt" ut hos PK-media. Nu kom så lite beskare medicin. Hur ska höjda bidrag och tak, sänkta arbetsgivaravgifter, lägre pensionärsskatt mm finansieras? Jo, med skattehöjningar på 16 miljarder. Lars Ohly ville höja med 55 miljarder men han fick sansa sig lite. Istället ska sk växlingar sker. Lägre pensionärsskatter finansieras med högre energiskatter, bensinskatter, CO2-skatt, kilometerskatt osv. Jag menar, pensionärer åker väl också bil, färdtjänst, buss. Pensionärer äter väl, använder hygienprodukter, dricker vin och läser böcker. Skatter hos el-bolag, producenter, distributörer och transporter betalas i slutändan av oss, konsumenterna.

Detsamma gäller för sjukskrivna och arbetslösa som ska få högre bidrag. Allt kommer att ätas upp av skatteökningarna. Inflationen står lurande i hörnet också genom satsningar i offentliga sektorn. Dessutom kommer det straffa sig att inte vara med i facket. In med pengar här, ut med pengar där. Fackets redan orimligt stora makt ska alltså förstärkas med känt resultat som tvångsmetoder som driver småföretag i konkurs.

Om du är högutbildad och tjänar 40.000 kr/mån eller mer ska du straffbeskattas. Inga morötter här alltså. Har du lite pengar på banken ska du också straffbeskattas.

Det är det där underliga rättvisebegreppet. Det är alltså rättvist att utbildning inte ska löna sig och att knotiga sparare ska få sina pengar konfiskerade. Socialister älskar klyftor, det är så man skaffar sig legitimitet. Samtidigt konstruerar man samhället så att alla ska ha det lika dåligt. Att styra samhället i den riktningen medför också att incitamentet till utbildning blir mindre, liksom benägenheten att söka sig till andra jobb. Marknaden blir stillastående där allt fler ställs utanför, särskilt ungdomar och 50+.

Fackets makt är orimligt stor och nu ska den bli ännu större. Redan idag tjänar en cementbärande byggnadsarbetare mer än en psykolog med 5-årig utbildning. Att det kan funka så snett beror på att byggnadsfacket är mansdominerat, högljutt och strejkbenäget. Det motsatta gäller psykologfacket. När facken ska göra upp med arbetsgivarna i kollektivavtal kan det bli hur tokigt som helst.

90% ska får det bättre. De rödgröna har nog lärt sig matte i sossarnas flumskola.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

A-barn, B-barn och C-barn

Kvinnor älskar mördare