Inlägg

Visar inlägg från februari, 2011

Alla är vi nationalister

I det svenska politiska landskapet ser det ut som om nationalister och det socialist-moderata är varandras motståndare. Ingenting kan vara mera fel.

Felet är nämligen hur man deifnierar nationalismen. Om man ens nämner den vid namn. En socialist-moderat definierar sig inte som en nationalist. Men otvetydligen är man det när man vurmar för den svenska modellen, det svenska köttet, den svenska välfärden och - ABBA.
Ungefär som i England, där ibland "God Save the Queen" åtföljs av en Beatles-låt.

Annat var det på 70-talet, där brändes ABBA-skivor av palestinasjals-bärande Internationalister och FNL:are.

Så en viss tillnyktring har skett även om tillskruvandet av verkligheten idag fokuseras på andra frågor.

För när Palme och gänget 1975 klubbade igenom beslutet om Sverige som mångkultursstat - samtidigt som Vietnamkriget avslutades, - andades helt plötsligt samma grupper ny luft: Kampen mot rasismen.

I dagarna är det 25 år sedan Palme mördades på Sveavägen. Som bekant är mordet …

Socialism-islamismens gemensamma nämnare

Nu när den socialistiska kulturella, medieala och politiska eliten har lierat sig med islams terminologi kan det vara intressant hur de knyter banden allt hårdare mellan sig.

För det första, språkbruket och de gemensamma hatobjekten.

"Att stå för konservativa värderingar": Oftast främlingsfientliga patriarker och osolidariska egoister som värnar den egna särarten och sina rikedomar mer än något annat. Fifflar med skatten och utnyttjar kryphål för att roffa till sig de finaste och anrikaste lägenheterna på Strandvägen. Nationalister med brun historia. Oftast vita, heterosexuella män.

"Vita heterosexuella män": Roten till förtrycket av kvinnor, slaveriet och fattiga. Utsugare av tredje världen. Maktfullkomliga kapitalister och psykopater.

"USA": Kapitalismens onda hjärta. Utsugare och förtryckare. Drar fördel av andras elände. Mördare och imperalister. Krigshetsare och ockupationsmakt. Världspolisen som leker stormakt. Hemvist för den kristna högern som är…

En sanningens man

Anders Johansson, författare, fotograf och djurälskare (särskilt katter) har skrivit boken "I sällskap med Vilhelm Moberg" och har bearbetats till en artikel på "Snaphanen". Att så det onda emot.

Här gör han upp med hela det förljugna, hycklande och förvridna etablissemanget med media i centrum. Han gör det med avstamp i Vilhem Mobergs olika skrifter. Moberg är mindre känd som samhällskritiker av ganska naturliga skäl. Han var en politisk nagel i ögat på de besuttna, maktens korrupta skrå och medias medlöperi och självpåtagna censur av, för makten, obekväma sanningar.
"Här häcklas både hjältekungar och en religiös makthavare som Martin Luther, vilken i en av sina kampskrifter kallade de bönder som satsade sina liv för att befria sig ur träldomen för ”galna hundar”, som saklöst borde dödas. Att Martin Luther, ”furstarnas tjänstvillige dräng, feodalherrarnas medlöpare” tillhörde Mobergs verkliga hatobjekt illustrerar han med ett lämpligt citat av den tyske teolog…

Pengar är inte allt

Bloggaren skrev igår om den offentliga sektorn och dess kostnader. Den svenska staten är som bekant svinrik. Vilket kan vara svårt att förstå då man både läser, hör och ser hur det ser ut i praktiken.
Kommunerna är ju avlönade av staten genom statsbidrag plus egna kommunalskatter. Denna omständiga process ger upphov till en minst sagt omfattande byråkrati.

Den vardag de flesta av oss lever med är den kommunala servicen och landstingsvård. Och det är här det går knackigt. Oerhörda skillnader finns mellan kommunerna för hur mycket man satsar respektive spar in på. Men ett är säkert: Det blir både dyrare och sämre vartefter tiden går.

Här ges ett exempel från ett äldreboende i Hässleholm där numera de gamla får sitt kaffe ransonerat. Enbart tre koppar kaffe per dag. Det blir för dyrt med att släcka "kaffetunnornas" törst.
Mat skickas med lastbil från ett centralkök eftersom man inte har ett eget kök.

Att servicen inom framför allt äldreboenden blir allt sämre har att göra med at…

Mastodontstaten

Vänsterns främsta propagandavapen gentemot Alliansen är att dessa undergräver och skär ner i den offentliga sektorn och att klyftorna mellan olika samhällsgrupper ökar.

Bloggare gjorde därför en liten statistikkoll: Offentliga sektorn och SCB punkt 3 pdf  (fick inte till en länk direkt till pdf-dokumentet.)

Siffrorna är från 2008 och 2009, alltså under Allians-styre.

Antalet anställda inom offentlig sektorn är drygt 1,5 miljon, vilket motsvarar 35% av hela arbetsstyrkan.
Den största posten i de offentliga finanserna är den sociala sektorn, 41%. Offentlig förvaltning, d v s byråkrati ligger, på 14%, obs före sjukvård 13% och för utbildning 13%.
Att notera är att samhällskydd och rättsväsende utgör 3% liksom försvar.

Vid en internationell jämförelse är vi de land som har störst utgifter från offentlig sektor. Norge slår oss dock i inkomster.
I BNP ligger den offentliga sektorns inkomster på 52%. Skillnaden mot krisåret 1993 är hela 16%, vilket dock var ett extremt år.

Under dessa 16 …

Gökungarna

Under mina yngre år brukade jag och en vän reflektera över framtiden. Vi såg redan då (1979-80) hur allt fler hade börjat leva på välfärdsmodellen. Det är som Ulf Nilsson skriver: Skapar man system som skapar behov så blir reultatet beroende.
Vi resonerade så att när vi är i medelåldern kommer den ena halvan att vårda den andra.

Nu är vi där. SCB har i dagarna kommit med en undersökning om hur kommunernas förörjningsbörda kommer att öka under de närmaste 30 åren. Se här

Varje arbetande försörjer förutom sig själv också en annan person i de flesta kommuner. I vissa norrländska avfolkningskommuner kommer de kvarhavande att ha en försörjningsbörda på upp till tre personer redan nästa år. Även Landskrona spås en sådan utveckling redan nästa år, medan Götalandskommunerna klarar sig i 10 år till enligt de nuvarande beräkningarna.

Som förklaring ges den åldrande befolkningen. De gör det så lätt för sig. Att försörjningsbördan för den arbetande befolkningen ökar kan inte enbart förklaras utif…

Det kulturella arvet

Ofta när man diskuterar och hänvisar till arv syftar man antingen i huvudsak på det genetiska eller på det sociala arvet.
Inom biologin, medicinen och kemin är det det genetiska arvet som ligger i huvudfokus för i princip all forskning på området.

Inom sociala, historiska, samhällsvetenskapliga och psykologiska discipliner ligger huvudfokus på det sociala arvet. Inom psykologin tas även hänsyn till genetiska faktorerna i laboratoriska experiment, t ex på djur (vilket bloggaren finner avskyvärt).
Nazisterna gjorde försök även på människor vilket visar med vilken bestialiska grymhet man utövade sin makt.

Nazismen kunde utföra dessa vidrigheter eftersom denna politik hade sitt ursprung i kulturen. Man kan därför säga att Nazi-Tyskland var en kulturell gruppmasspsykos. Utan den tyska kulturen i botten hade nazismen aldrig kunnat uppstå (Läs gärna Alice Miller: "I begynnelsen var uppfostran").

När individen blir uppslukad av kulturen i alltför hög grad, förlorar hon i motsvarande…

Newsmill publicerade!

Bloggaren fick sin artikel om de sexuellt utnyttjade 14-åriga flickorna publicerade på Newsmill. Surprise, surprise!

Newsmill - sexbrott mot barn

Sverige och skulden

Det sägs att svenskarna förlorade oskulden den natten den 28 februari 1986 när Olof Palme sköts ner på öppen gata.

Var vi då så oskyldiga fram till dess?

Det ligger i den svenska folksjälen att betrakta sig själv som den rättskaffens staten som alltid gör det bästa för alla. Och det rätta för alla, d v s för oss själva.
Vi är samvetets röst i en skyldig värld. Vi är riddaren i skinande rustning som drar sin lans utan att använda den, bara för att tillrättavisa andra och peka ut den rätta vägen.

Den bilden har funnits i svenskarnas medvetande i säkert hundra år. Ja, ungefär lika länge som socialdemokratin har funnits.
Socialdemokratin, vår frälsare. Närmare Gud till dig. Det evigt goda som sprider sitt ljus över våra (inte så) blonda huvuden.

Oskulden är egentligen den som aldrig gör någon skillnad. Den som går genom livet med skygglappar. Att vi förlorade oskulden vid Palmes död säger oss egentligen att det var vi som blev av med våra skygglappar.

Den oskyldiga kan inte klandras för …

Triumf för romerna i kopplerihärvan

Den 14-åriga, förståndshandikappade flickan blev först våldtagen ett flertal gånger av flera män och sedan hölls hon fången i en klubblokal och såldes till ett antal andra män. Se här

10 män, samtliga romer, ställde i höstas till med en tumultartad rättegång där domaren avsade sig målet efter dödshot. Även åklagaren blev hotad.

3 blev dömda till fängelse i 1-3,5 år för våldtäkt och en fick böter. Resten friades.

Hovrätten friar nu ytterligare 2 män för våldtäkt, en får straffet sänkt till 3 månaders fängelse och den fjärde får bara mindre böter för koppleri. Flickan blir helt utan skadestånd Svd. Hon var inte utsatt för någon stor integritetskränkning, resonerade politikerna, förlåt rätten.

Med tanke på att romer är bland de mest kränkta som går i ett par kjolar och får ut mängder av skadestånd för att de 1. Måste betala i förskott på mackar. 2. Att man blir extra kollad i butiker 3. Att man inte får smälla upp husvagnarna var som helst mm, så gäller detta inte deras offer.

Vad är det…

Vem är inte en minoritet?

Lagen om "hets mot folkgrupp" är nog Sveriges mest onödiga och tvivelaktiga lag. För det första; vem tillhör inte en folkgrupp?
Ja, inte är det vi svenskar i alla fall. Dels för att vi inte är en minoritet och dels för att vi numera inte finns.

För att ett brott, eller snarare det som rubriceras som ett brott, ska räknas som ett sk hatbrott ska det vara riktat mot en i landet boende minoritet. Det handlar då om hudfärg, etniska, kulturella, religiösa och sexuella minoriteter. Det sistnämnda är det senast tillagda, efter en lång handläggnings- och utredningsperiod.

Problemen med brottsrubriceringen "hatbrott" är att att dessa kan drabba i princip vem som helst som är hatad. Åtminstone hatad just i den stunden.

T ex våld i nära relationer kan ju i många situationer räknas som hatbrott: "Jag hatar dig, din jävel". Pang!

Man kan hata tjocka människor och ta varje tillfälle i akt för att kalla någon "Fetknopp", "Svullo". Är inte feta en min…

Humanismens dubbla ansikten

Socialiserna är de självutnämda humanisterna. De säger sig kämpa för "allas lika värde", kvinnors frigörelse, social rättvisa, solidaritet med de svaga och utsatta och ett samhälle för allas bästa.

Den gemensamma värdegrunden som nu mer eller mindre har ersatt grundlagarna, innehåller alla dessa parametrar. Denna värdegrund skapades på 90-talet för social fostran av skolbarnen. Social fostran och värdegrund är därför exakt samma sak.
Med den skillnaden att nu är det hela Sveriges befolkning som ska socialt fostras i sann socialistiskt anda.

Bloggaren refererade för en tid sedan ur Morgonsurs blogg där han ironiserade över den allt viktigare gemensamma värdegrunden.

T ex att för att komma ifråga för ett efterfrågat jobb så skulle man vara tvungen att dela den gemensamma värdegrunden.
Eller för att få ett körkort måste man dela den gemensamma värdegrunden.

Eller med andra ord; man måste ha genomgått en social fostran av samhället för att få bli delaktig i detsamma.
En gemensam…

Barnen framför allt

Politiskt Inkorrekt skriver idag om cirkusen runt de ensamkommande flyktingbarnen i Kalmarområdet som har två boenden, ett för de nyanlända och ett för de som fått PUT.

Dessa boenden har fått mycket beröm för sitt gedigna arbete. Resurserna strömmar till från en översinnlig flod som aldrig får ifrågasättas av någon.

Varje barn kostar 1.900 kr per dygn, hela budgeten ligger runt sisådär 6 miljoner kr för bara ett av hemmen. Men det finns ju inget mått på solidaritet. Staten betalar ju.

De ack så ensamma ungdomarna, som sägs vara mellan 15-17 år, ringde till sina "döda och fängslade" anhöriga och bekanta till en kostnad av mer än 130.000 kr under 2008.

Och telefonskostnaderna bara skenar ju fler barn man ska ägna kommunens hela sociala verksamhet på. I Barometern från november 2009  finns att läsa här om att en tonåring (underförstått att det rörde sig om ett ensamkommande) bara på ett halvår ringde till Syrien, Saudiarabien och Somalia för 93.000 kr. Han är skyldig att betala…

När empatin blir symbolisk

Ledarna för de största EU-länderna har talat: Mångkulturen är ett misslyckande. Man kommer att agera utifrån detta och verka för en assimilation istället för det luddiga begreppet integration.

Danmark har redan kommit till sans och tagit i med hårda nypor för att stävja mångkulturens alltmer destruktiva och våldsbejakande härjningar.
För detta får de schavottera i mångkulturella paradiset Sverige för att de är ett "skräckvälde". Till skillnad mot oss då, "där kristna och muslimer lever sida vid sida".

I Hundlokans Täby begås minst antal brott i Stockholm. Det skulle väl inte vara en alltför utmanande gissning att denna kommun samtidigt är den minst berikade. Men osvuret är bäst. Hundlokan lever väl bredvid en somalisk 10-barnsfamilj och delar på allt, från barnpassning till städning av villan och rastande av hunden.

Enligt Pew Forum on Religion and Public Life kommer Sverige att befolkas av 1 miljon muslimer 2030. Se här, affes pålitliga blogg.

Men det grundar sig …

Kulturrelativism och nationell identitet

Bloggaren brukar a del av tidsskriften Axess med jämna mellanrum. I detta nummer finns en mycket läsvärd artikel av Torbjörn Elensky här

Så här skriver han bl a:
"Det ironiska med många av dem som idag hyllar multikulturalismen är att de tycks ha väldigt liten förståelse för dessa processer. Det handlar idag snarare om att identi fiera separata kulturer, vilka man ”tillhör” som medlem i olika minoriteter och urbefolkningar. All den kärlek till traditioner, all den stolthet och rent ut sagt chauvinism, som anses vara så väldigt ful när den uttrycks av exempelvis etniska, infödda svenskar, beundras förbehållslöst när det gäller kurder, palestinier, samer och andra, mer eller mindre maktlösa folk.


Uppenbarligen finns det då ingen allmängiltig princip som säger att nationalism är fel, utan den är bara fel när fel folk ger uttryck för den. Bortsett från det orättvisa i den här uppdelningen, kan man konstatera att den också bygger på en egentligen nedlåtande syn på dessa ”minoriteter”, s…

Folkhemsislam och demokratiska modernister

"Islamismen har i grunden mycket gemensamt med den europeiska kristdemokratiska traditionen. Utifrån värderingar i den egna religionen och kulturtraditionen söker man forma ett politiskt ansvarstagande i sitt samhälle"
Orden är inte mina utan Peter Weideruds. På Newsmill pågår just nu en debatt om Egyptens och Mellanösterns framtid. Olika debattörer framhäver eller fördömer Muslimska Brödraskapet som en framtida regeringskonstellation. Peter Weiderud framhåller alltså islamister som ett alternativ. Icke oväntat håller Jan Hjärpe med. Allt fler högröstade och högdragna vapendragare på vänsterkanten vill nu framhålla att islamism är en liten sängkammarrörelse som delar de demokratiska värderingarna och då särskilt de socialdemokratiska (socialfascistiska) som avser att skapa "rättvisa och välfärd". Som bloggaren har skrivit tidigare så är islamismen, socialismen och fascismen syskon, eller i alla fall kusiner. Ett nytt begrepp har därför sett dagens ljus, nämligen "…

Mångkulturen och könsskillnader

En intressant frågeställning som jag länge har tänkt ta upp är hur det kommer sig att kvinnor oftast är mer positiva till mångkulturen än män.
Nu kom det en direkt fråga om detta så då passar det bra att jag tar upp just detta.

Överlag visar statistiken att människor i allmänhet och kvinnor och yngre i synnerhet, har blivit mer positiva till invandring.
Men som all statistik så måste man ha mer fakta om vilka variabler som valdes ut och hur frågorna var ställda. Ja och sedan hur pass ärliga folk i allmänhet är när man får en fråga utskickad av en myndighet.

Jag tror tyvärr att många känner sig tvungna att svara positivt om mångkulturen. Men tittar man bara sig runt i en stad (som Uppsala) så ser man en klar uppdelning var människor väljer att bo. Många svenska familjer tar också sina barn ut ur skolor som är invandrartäta.
Så när det kommer till den egna lilla vrån så är inte så många positiva. Och i det praktiska sammanhanget ser man också teorierna falla som käglor.

Skillnaden mell…

Kollektivet gör oss dumma

Det har pågått en diskussion här på bloggen om homosexualitet. En del här uttrycker sig negativt om homosexuella och jag har skrivit att detta inte är ok.

Var och en har naturligtvis rätt att tycka vad man vill. Men det jag reagerar på med ryggmärgen är när man uttrycker ett oförställt hat mot egenskaper som människor har eller kan ha.

Bloggaren är anti-kollektivist. Individen har makten över sitt liv och har därmed också ansvar för sina handlingar.
En individ har en oräknelig mängd egenskaper, vissa medfödda, vissa förvärvade. Man kan ogilla en människa för att hon är snål eller opålitlig. Dessa egenskaper är ofta en konsekvens av de tidiga erfarenheter man har i livet. Är hon därmed oanstastlig i sina egenskaper?
Nej, det går att lära sig att vara mer generös.

Andra egenskaper som ligger på ett genetiskt plan är sådana som hudfärg, kroppskonstitution, ärftliga sjukdomar och sexualitet.

Någon hävdade att sexualitet inte är medfödd. Det är snarare så att man föds med anlag som anting…

Så får vi råd

Moderaterna med socialförsäkringsminister Ulf Kristersson ska nu tillsätta en pensionsutredning där förslag kommer att läggas fram om att höja pensionsåldern till 69 år. Det går att läsa om i Svd här

Eftersom medellivslängden har ökat sedan 90-talet när pensionsreformen genomfördes så är det fler äldre som är så vitala tydligen så att man orkar jobba tills man nästan är 70 år.

Försvaret för förslaget är lika dumt som genomskinligt: Det är så många som pensioneras före 65 år. Att säga rent ut vad man menar, att äldre är en belastning gör man dock inte. Att säga rakt ut att vi har en vettlös invandring som slukar ett okänt antal miljarder (fast siffran 40 miljarder för flyktingmottagandet brukar förekomma) är förstås omöjligt. I stället skyller man underförstått på att gamla inte har vett att dö i tid.
Här kan vi se ett exempel på vad pengarna går till. 4 ensamkommande flykting"barn", dvs skäggiga män i 25 års-åldern, kommer snart till Kristianstad till ett boende som är bemann…

Policy för bloggen

Flera kommentarer har på senare tid dykt upp som smutskastar homosexualitet i allmänhet och homosexuella i synnerhet.

Det är oacceptabelt och jag kommer konsekvent att radera dessa.

Detta är en samhällskritisk blogg som vill ta upp det snedvridna politiska systemet i vårt land. Att angripa människor för sin homosexualitet är ungefär som att rikta hat mot alla mörkhåriga och kortväxta. Genusmaffian gör sig skyldiga till samma sak när man skyller världens elände på vita, heterosexuella män.

De egenskaper man föds med kan man inte anklagas för. Det är vad man blir som ibland kan vara diskutabelt.

Alla som inte varit på Pride rekommenderar jag att gå dit. Många trevliga, helt "normala" människor.

Omänskligt av den goda staten

Det började som allt annat vansinne, på 70-talet. Socialtjänstens omhändertagande av barn. Olika uppgifter föreommer om antalet omhändertagna barn, men kurvan pekar alltmer uppåt för varje år och 2011 befinner sig c:a 20.000 barn i fosterhem. Eller 4 st i varje klass.

I andra länder finns inget motsvarande. Men i Sverige bryr sig ju den goda staten om människor och då särskilt barn.
Man bryr sig så mycket om barn att man avsätter 3-4 miljarder varje år till ytterst tveksamma utplaceringar i allt annat lämliga hem i många fall.
För det lönar sig att inhysa fosterbarn. Kommunen betalar ut 10-11000 kr per barn i månaden där hälften är skattebefriat.

Det finns massor av exempel på hur barn misshandlas och t o m våldtas i de goda ställföreträdande familjerna.

Det hela kan sägas bero på den allmänna socialfascistiska inställningen att "staten vet bäst" och att familjen som institution är underordnad. Att splittra familjer och syskon åt bekymrar inte kommunen. Har man fått in en el…

Den gode, den onde, den fule

När man ägnar sig åt läpparnas bekännelse är man som en tom konservburk; det är bara locket som glappar.
De som ägnar sig åt läpparnas bekännelse är ulvar i fårakläder. Man briljerar med citat ur best-sellers och ägnar sitt sociala liv åt att klämma andra hårt på pulsen för att känna om den slår i rätt hastighet.

Man stod på barrikaderna och skrek "Power to the People" när man inte stod och kramade träd i Kungsträdgården.
Och alla är de så goda, så goda.

Man dukar upp sina smörgårdsbord åt alla som är hungriga. Fast de betalar förstås inte själva. De står bara där i fronten för att sola sig i andras tacksamhet.

Man frotterar sig med de andra goda krafterna för att tillsammans smida planer på hur man mer ska spendera andras pengar.
Men i deras egna påkostade bostäder kommer ingen in med skitiga skor.

Man gnider sina breda skinkor på styrelsestolarna och kring facklubbarnas bord. "Många grässtrån tillsammans bildar en gräsmatta".
Fast det är aldrig de som klipper grä…

Metoder att fastställa ålder nödvändiga

I en tid när alltfler sk ensamkommande flyktingbarn kommer till Sverige börjar myndigheterna nu dra åt sig öronen inför de bilder på "barnen" som många visar skäggiga män som säkerligen är minst 20 år och äldre.

I andra länder t ex Norge har man börjat fastställa ålder på "barnen" genom att röntga tänder och handleder som inte kan ljuga om vilken utvecklingsfas dessa befinner sig i.

Bloggaren kan känna en viss avsmak inför den typen av undersökningar, men samtidigt vad ska man göra? Ljuger man så får man acceptera att uppgifterna kontrolleras på ett, låt oss säga, ganska radikalt sätt.

Här i Sverige undlåter man att göra dessa "kränkande" undersökningar på skäggbarnen. På de vandrarhem och likande där personaltätheten är 100%, förekommer redan många konflikter och/eller våld. Vad skulle i sådana fall en sådan här intervention framkalla för reaktioner? Jag tror att det är detta faktum som håller myndigheterna tillbaka.

I Umeå tingsrätt åtalades en, enligt …

Kränkt eller krank

David Eberhard har skrivit boken "Ingen tar skit i de lättkränktas land" vilket kan ses som en fortsättning på "I trygghetsnarkomanernas land".

Han skriver om det extrema i att anmäla en glass för diskriminering, att studenter blir kränkta för att de blir underkända på ett prov och att kritik av någons handlande upplevs som kränkande.

Offermentaliteten som detta grundar sig på handlar i mycket om det svenska samhällets ängsliga bevakandet av skillnaderna mellan människor. Att "Vi gillar olika" klingar så skärande falskt är beroende av att olikhet vanligtvis är det staten vill bekämpa som orättvisor.
Att inte sticka ut, att klämmas ut ur exakt likadana korvmaskiner, för att märkas med exakt samma s-märke, har länge varit Sveriges huvudsakliga syfte med välfärdssstaten.

Och när individer trots allt märker att de inte har exakt samma betyg som kompisen, eller att man får en P-bot som man upplever som felaktig, då blir man kränkt.

Att vara kränkt är att uppl…

Om socialbidrag...

Eftersom vissa oklarheter tydligen råder angående socialbidragen och vad som ingår i normen så har jag länkat de senaste uppgifterna från Malmö kommun och Socialstyrelsen.

Information om försörjningsstöd - Malmö

Riksnormen i siffror från Socialstyrelsen

Det som ingår i normen är det som Socialen betalar, d v s hyra, mat, kläder, förbrukningsvaror, TV och tidningar, läkar- och tandvård liksom medicin m m.

Det är nog så att barnbidraget dras ifrån, annars är ju detta en allmän ersättning till alla barnfamiljer.

Och hur mycket som återstår för t ex datorer, bredband, tv- och dataspel är väl upp till var och en att avgöra.

Vad jag menade med mitt inlägg var att termen fattig inte är direkt tillämpar på svenska barnfamiljer om man jämför med barnen i t ex Östeuropa eller Sydamerika. Afrika ska vi inte tala om, här är fattigdomen fruktansvärd med alla mått mätt, men här är också betingelserna helt olika.

Fattigdom är därför en relativ term och syftar i första hand som jämförelsemått mellan ol…

Mångkulturen är samhällets grundbult

I dagens Sverige får allt fler ideal och gamla käpphästar som tidigare varit oanstastliga, stryka på foten. I mångkulturens namn offras jämställdheten som numera enbart handlar om 50/50 i styrelser och inte hedersmord eller/och svårt kvinnoförtryck i Islams namn.

Genusvetenskapen har flyttat in på universiteten och sprider löje över Sverige utomlands. Förskolebarn ska leka med kottar för att bli könsneutrala. Osv.

Också kampen för HBT-individer inskränks nu i Broderskapsrörelsen, där man i första hand säger sig arbeta mot rasism och för mångkultur. Man har helt enkelt strykt formuleringarna om jämlikhet mellan könen och kamp för HBT-personer.

Allt verkar vara värt att offras på mångkulturens altare. Hundra år har det tagit för kvinnorna i Sverige att uppnå en föredömlig jämställdhet. Den är makteliten beredd att offra med bara ett kulspetsstreck.

Katri Linna har fått sparken från chefsposten på DO. Men hon hann skapa en mängd till synes prejudicerande beslut för hur det mångkulturella…