Inlägg

Visar inlägg från juni, 2017

Lotsar, coacher, instegsjobb - och nu utbildningsplikt

Bild
Vi blev lovade ett kompetensregn. Syrierna betraktades av de styrande som ingenjörer, läkare och programmerare redan INNAN ankomsten till Sverige. Men man räknade förmodligen inte med att ett skepp kommer lastat med lite av varje; inte minst av lågpannade afghanska tonårsgrabbar och enstaka kvinnor insvepta i lager av tygsjok.

Det har satsats som det heter på politikerspråk. Få se om jag kommer ihåg: Etableringslotsar, coacher, nystartsjobb, instegsjobb, momsbefrielse och skattelättnader vid starta eget m m. Allt med MYCKET klent resultat; bara några procent hit och dit.

Så för att "få ut" de (tydligen) ointresserade nybidragare, sorry, nyanlända, på arbetsmarknaden dras nu tumskruvarna åt. Enligt 2015 års migrationsöverenskommelse (vilken i ordningen ?) mellan regeringen, M, KD, L och C införs fr o m nu en utbildningsplikt för alla de som inte har någon form av skolbakgrund. Alls! Långt ifrån kompetensnederbörden som skulle störta över oss när minst vi anade det.

Tanken är…

Att slå på dem som ligger

Bild
Det är brotten man inte talar högt om. Dessa brott kan inte förklaras med taskig uppväxt eller utanförskapsområden. Det är brott av en grad som lämnar det mesta i skymundan. Jag ska här återkomma till temat om åldringsrånen, ofta parat med misshandel som inte alltför sällan slutar i död och förintelse. Det är svårt att inse att det finns människor som är benägna att ge sig på de värnlösa och försvarslösa. Det är bara grymhet, hänsynslöshet, girighet och en ofattbar likgiltighet inför liv som präglar dessa brott.

Nu har en växande våg av åldringsrån svept över Sverige. Detta är bara några exempel:

En 90-årig man i Horred (utanför Borås) blev i sin lägenhet på servicehuset uppvaktad av två kvinnor som stal 12.000 kr efter att först ha kramat (!) mannen. Här kan man prata om "partners in crime".

Västsverige är hårt drabbat av åldringsrån. Offren kan vara handikappade, det spelar ingen roll.


"I en uppmärksammad händelse i Angered utanför Göteborg så anföll paret än man i 80-…

Den förvirrande mångkulturen

Bild
År 1975 var ett fantastiskt år. Äntligen sparka av sig barnskorna och dra på sig platådojorna, upp på dansgolvet, flumma runt och snacka nätterna igenom. Det var V-jeans och glansiga svankragar, sammetskavaj och batiktröjor. Och studierna gick så där.

Politik var det minsta man tänkte på, det borde man ha gjort. 1975 var också året då riksdagen, under Olofs Palmes ledning, beslutade om att Sverige skulle bli ett mångkulturellt samhälle. Det är det största svek riksdagen har gjort; man offrade ett homogent och fungerande Sverige för ett splittrat och förött land.

Idag lever vi i ett land som slits sönder av samma mångkultur som man en gång i tiden talade om med lyriska ögon. Det finns områden som polisen totalt har tappat greppet om, informellt kallat no-go-zones, i november var de 15, idag är de 23. Rikspolischefen Dan Eliasson har försökt lägga locket på och inte velat publicera, men listan har ändå sipprat ut. Varför vill inte Eliasson informera allmänheten om en situation som har …

Nämndemän tar lagen i egna händer

Bild
(Jag återgår till mitt gamla bloggutseende eftersom det har varit svårt för vissa att läsa den nya.)

Bloggaren har återkommande kritiserat domstolsväsendet för systemet med politiskt tillsatta jurymedlemmar, s k nämndemän. Systemet har ofta inneburit vrickade domslut med amatörmässiga förklaringar och stötande tolkningar av lagen, särskilt när det är fråga om invandrare som begått brott. Att hellre fria än fälla har inneburit att brottslingar har kommit undan trots uppenbara bevis. När det handlar om invandrare och brott läggs straffet i den nedre delen av straffskalan och utvisningar praktiseras inte i den mängd som det borde.

När det gäller asylfrågor så finns det inte mindre än tre domstolsinstanser som ska avgöra om asylanten ska få uppehållstillstånd eller inte. Ett avslag kan omprövas av Migrationsverket igen, sedan i migrationsdomstolen och ett avslag även i Migrationsöverdomstolen. Efter detta letar advokaterna efter "ytterligare omständigheter" för att sedan starta…

Övergreppen man inte talar om

På en suddig mobilfilm kan vi med lite ansträngning se hur en kvinna i underkläder ägnar sig åt "magdans" framför en person som sitter ner men håller sina händer på kvinnans höfter. Är det något märkligt med bilden? Är den inte inspelad på en urspårad fest där kvinnor förnedrar sig alldeles på egen hand?

Nej, det är inte en vanlig film. Den är bara 13 sekunder lång och har spridit sig ända in till SVT som i korthet redogör för vad det är fråga om. Den är tagen på ett s k HVB-hem i Åmål där ensamkommande "flyktingbarn" bor. Kvinnan i filmen är en anställd behandlingsassistent som så totalt hoppar över skaklarna när hon kråmar sig i "pojkens" händer. Med på festen är ett okänt antal personer men det dricks, dansas, kräks och välts bord i en salig röra.

SVT Nyheter Väst skriver om att det inte bara var festandet som var olämpligt den kvällen. Flera källor uppger att det funnits en sexuell relation mellan en anställd på HVB-hemmet och en minderårig ungdom. Se…

Värdegrunden?

Bild
(Bloggaren prövar nu ett annat utseende på bloggen, modernare och snyggare. Jag hoppas att den kommer att uppskattas annars byter jag tillbaka den gamla).

Varje dag läser jag någonting där 'värdegrund' förekommer. Vad ingår egentligen i värdegrunden? När man lite till mans hänvisar till värdegrunden vet man då per automatik vad man hänvisar till?

I lexikon får vi läsa att värdegrund betyder:

de värderingar (etiska normer, livsåskådningar och dylikt) som skall ligga till grund för verksamheten inom en organisation, ett företagetcetera (ursprungligen inom skolan).
Detta är då vad jag hittar hos Skolverket:

människolivets okränkbarhet
individens frihet och integritet

alla människors lika värde
jämställdhet mellan könen solidaritet mellan människor
Med tanke på hur den svenska skolan fungerar är det tydligt att värdegrunden inte har gjort några beständiga avtryck. Några vackra postulat förhindrar inte att flickor kallas horor och att avvikande elever mobbas.
Värdegrunden gör anspråk på…

Ordlexikon i tiden

Bild
Utmaning - problem av olösligt slag

Normkritik - den nya normen

Mångfald - enfald

Hat - politiskt inkorrekt kommentar

Hot - dåligt skämt

Samhälle - tomma mängden, alternativt myrstack

Klimathot - 5 grader på julafton och/eller 5 grader i juli

Hållbar utveckling - häst och vagn

Barn - alla åldrar mellan 5 och 45 år

Ensamkommande barn - alla mellan 5 och 45 år som reser "själva" till Sverige

Ensamkommande flyktingbarn - ankare mellan 5 och 45 år.

Bus - tutta eld på skolor, bilar, garage, restauranger, kasta sten på poliser, brandkår, ambulanser m m

Frustration - orsaker till Bus: se ovan

Rasism - svensk kultur

Strukturell rasism - att hävda att det existerar svensk kultur

Hen - jämlikhet

Jämlikhet - den ordning som säger att alla är sämre

Ojämlikhet - den ordning som säger att några är bättre

Svag - ha dåligt socialbidrag

Demokrati - maktordning alternativt hackordning

Allas lika värde - munkavle

Vithet - medelålders män

Rasifierad - angripen av medelålders män

Muslim - All…

Och så var det nationaldag....

Bild
Jag tittar just nu på TV4 nyhetsmorgon. Som vanligt handlar det mest åt att "välkomna nya medborgare", "mångkultur", "mångkulturell fotboll", hur "nyanlända ska känna sig på denna dag" samt hur man ska motverka den svenska rasismen. Ursäkta; men vad har detta med vår historia att göra? Ingen tycks veta varför vi firar vår nationaldag och det om något är mystiskt. Titta på Norge, titta på Frankrike och USA. Där har man en nationell förankring i den gemensamma historien. Skulle man fråga en norrman om varför han firar nationaldagen skulle han förmodligen skratta. Allra minst skulle han svara att "allting är relativt" som det bekant är i Sverige.

Den svenska nationaldagen är egentligen ett firande av starten för vår demokratiska ordning som spikades den 6 juni 1809 när den nya regeringsformen ägde rum.

Kungen hade då fortfarande den verkställande makten, men tillsammans med statsråd och stadssekreterare som var juridiskt ansvariga. En Ri…

"En ondskefull ideologi"

Bild
Åter har England och London attackerats av islamistisk terror, nu på London Bridge där en skåpbil vansinneskörde över bron och dundrade rakt emot intet anande, harmlösa människor som bara råkade befinna sig där och då. Efter bron hoppade de tre gärningsmännen ur lastbilen och började hugga ner människor med långa knivar, så många som möjligt, på så kort tid som möjligt. Metodiskt men utan urskillning högg de och slutade bara för att den brittiska polisen sköt ner dem, till döds. På detta sätt miste tio människor livet men ett 50-tal är skadade, en del av dem allvarligt.

I Theresa Mays tal ingick inga öppna famnar och kärleksbudskap utan ett strikt yxhugg mot de satans mördare som i förlängningen ödelägger allas säkerhet. Hon kallade islam för "en ondskefull ideologi" som krattar manegen för de som praktiserar den fullt ut; IS och al-Quida. Vi kan inte ge henne mera rätt. Utan islam, ingen terror. Så har det inte alltid varit.

På 70-talet fanns Röda ArméFraktionen (RAF) vilke…

Trumpet Sverige får värmeslag

Bild
Jag ska inte ge mig in på vetenskapliga spörsmål om vår miljö, för jag är ingen kunnig skattebetalare inom detta område. Men jag förstår att allt som är märkt "miljö----" bara fördyrar tillvaron och ger oss mindre plånböcker. Ofta undrar jag om de pålagda skatterna har någon som helst effekt på miljö eller om dessa bara rinner ner i samma svarta hål som resten. Trots att olika verksamhetsposter har varsin lilla pott som de ska fördela lite som administratörerna vill, är det tveksamt om denna verkligen hamnar där det var ämnat. Verkligheten har mycket lite med budgeter i sin helhet.

Vem minns t ex vårdmiljarden? Det var 2008 som Alliansen sade sig skänka en miljard till de landsting och regioner som kortade köerna mest. Men av den miljarden sågs inget och hördes intet. Sjukvårdens budget låg 2008 på 234 miljarder, en miljard delat på 20 landsting/regioner utspätt på flera år gjorde varken till eller från. Utom i plånböckerna.

Miljöfrågor har idag, ironiskt nog, hamnat i bakv…