Inlägg

Visar inlägg från mars, 2014

Offerkoftor kontra den psykiska nöden

Bild
Sverige är fantastiskt. Mitt i tiggarinvasionen passar Erik Bomullhag och sticker en s k vitbok under näsan på alla hågade. Tanken bakom går bara att spekulera om. Ska vi gå runt bland tiggarna och be så mycket om förlåt för att vi tillämpade rasbiologi på 30-talet? Eller vi. De flesta av dem är nog lyckligt avsomnade.

Nej snarare är det ett knep för att vi skuldtyngda medborgare ska acceptera den fria rörligheten och sluta att kritisera de romer som alltså har all rätt i världen att komma till Sverige  På "semester".

Som vanligt är det munkavlen som åter ska på, nu för tiggande romer. På allt fler platser i Sverige betalar man nu ut socialbidrag till tiggarna. Dessutom ges plats på de få härbärgen som i vanliga fall är vikta åt de hemlösa, främst svenska medborgare. En kärring i södra Sverige hade högtflygande planer på att bygga hus åt tiggarna!! Jag står inte ut längre i detta land vars beslutsfattare är så korkade att de utgör en samhällsfara. Skulle jag vara yngre så sku…

Alla har vi fobier

Bild
Från grekiskans fobos - rädsla. fruktan, kan beskrivas så här:

"Det handlar alltså  om att personen reagerar med rädsla inför ett objekt eller en situation som vanligen inte betraktas som farligt,och att den rädsla som uppkommer är överdrivet intensiv.Personer som lider av fobi försöker i stor utsträckning undvika vissa situationer på grund av rädslan att stöta på objektet som personen är rädd för, till exempel att helt avstå från att röra sig i skogen på grund av rädsla för ormar.".Rädslan för ormar är inte riktigt att betrakta som en fobi. Det är naturligt att vara rädd för ormar eftersom de kan vara farliga och livshotande. Denna inställning var en gång i tiden nödvändig p g a att vi befann oss i naturen på ett helt annat sätt än idag

När forskare har studerat hur små barn reagerar inför olika djur (fåglar ,insekter, katt, hund  etc) är det ormen som barnet undviker. Så stark är rädslan som har följt oss igenom evolutionen att den i princip finns inbyggd i våra gener. Vem …

En värld värd så mycket bättre

Bild
(Först, ni som kommenterar inlägg. Kommentarer som innehåller "känsliga" ord förpassas till något slags filter. Det är inte jag som har hittat på detta, men det är ju bra att undvika alltför skitiga uttryck.= )
Halvön Krim har ju blivit ryskt. Det har den varit tidigare och ryssarna på Krim känner sig som just, ryssar. En folkomröstning gjorde det möjligt för herr Putin att åter förklara området ryskt. Det hade han enligt folkrätten inte rätt att göra, om bloggaren har förstått det hela.

Men att nu hela Västvärlden är beredda att skramla med vapnen; är det så klokt? Vad vet man egentligen om Putins benägenhet att belägra andra länder?

Det finns dock en obehaglig ingrediens i det hela. Putin är så omåttligt populär i Ryssland att han nästan ses som en halvgud. Vad händer med de som inte håller med? Förtrycket av oliktänkare är likadant här som där.

Om det är någonting som är gemensamt för alla människor oavsett varifrån, så är det behovet av att känna tillhörighet. Vi kan sä…

Språkpolisen på besök

Bild
Några ggr varje år kommer Språkpolisen på besök. I sin ålderdomliga svart-vita uniform får han alla att nästan niga och bocka .

Det är bråda dagar för Språkpolisen, eftersom nya ord hela tiden dyker upp och genmanipulerar sig flera ggr under ett dygn.

Vid det senaste besöket försökte vi bena upp vad egentligen 'normkritiskt' betyder. Slutligen kom vi överens om att det normkritiska alltid står som ett alternativ till den nuvarande och aktuella normen. Denna/dessa grupper som tar sig tolkningsföreträde är också de som skapar normerna, visserligen med stöd av ett gäng med ja-sägare som mest är dödsförskräckta för att tycka fel. Vid en speciell tidpunkt vänder dock vinden, och därmed ja-sägarna; normerna tar sig nya vägar. Därför finns inte samma normer rakt igenom, utan dessa flukturerar över tid.

Men det finns en rad värderingar som inte förändras över tid. Dessa utgör själva fundamentet för ett demokratiskt och inkluderande samhälle. Om sådana värderingar attackerat så degene…

Upp till kamp mot idiotfeminismen!

Bild
Den feminism som helt har erövrat det offentliga samhället är så extrem att bloggaren tvingas diagnosticera den som ett utslag av flera olika personlighetsstörningar och att den är direkt samhällsfarlig i sin idioti.

Sverigedemokraterna har lagt fram en valplattform i dagarna. Den är oväntat fyllig och täcker de flesta områden om än ytligt på vissa plan. Välkänt är deras förslag om en sänkning av aborträtten till 12 veckor och ändå undantagsvis tillåta den upp till 18:e veckan.

Här är deras förslag till politik inom många frågor och om ämnet Jämställdhet kan vi läsa:

"Sverigedemokraternas uppfattning är att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat. Vi är också av den uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra.
Det faktum att vi erkänner förekomsten av biologiskt grundade skillnader mellan könen skall dock inte tolkas som att vi tror att alla män …

Det rasistiska flyktingmottagandet

Bild
Det måste först understrykas att det finns en stor skillnad mellan de som invandrar till Sverige och de som kommer som flyktingar. Kommer man till Sverige eftersom man har fått jobb (behöver inte vara s k arbetskraftsinvandring) så finns ett helt berg av hinder innan man kan etablera sig.

Värst har de nybakade akademikerna från våra grannländer som t ex Polen, Estland, Nederländerna. De måste omedelbart skaffa sig ett personnummer för att överhuvud taget börja jobba. Och turerna mellan Skatteverket och Arbetsförmedlingen förvandlas till ett moment 22 där den ena inte kan göra något förrän den andra gör något... och så tillbaka hos första.

Men efter ett par dyrbara veckor erhåller studenten sitt personnummer och kan påbörja sitt jobb. Tror man. På jobbet efterfrågas en fast egen adress dit löneuppgifter kan registreras. Även om man bor hos anhöriga så blir det tummen ner. Man ställer sig i en bostadskö som nummer 10.000 och nu blir stressen för mycket och man åker till ett annat land i…

I terapistolen

Det breda leendet och förkunnelsen att vi nu ska låta oss underhållas av vår käraste tillhörighet: Sveriges politikerkår, är tillräckligt för att vi ska sjunka ner i vår egen soffa av plysch där en del nötta fläckar syns i det bleka ljuset från panoramafönstret.

" Ikväll ska vi ha äran att presentera två av våra kära partiledare som ska berätta för oss om vad som formade till vad de är idag och hur de deras värderingar och människosyn ser ut. Först ut, han breder ut sin högra arm, är vårt lilla yngsta tillskott; Pia Popp."

Och hon trippar in på sin lila pumps med ett stort leende utbrett över hela ansiktet. Varningslamporna blinkar redan på rött. Den oerhört läckra terapeuten kanske ändå är den som får henne att bli blyg.

Han har ögon som djupa källor, djupt blå och lätt nedvinklade. Det exemplariska utseendet för att göra kvinnor attraherade och osäkra och män stridslystna.

Han frågar hur det känns och det är bara bra. Så ska hon bli personlig och läxan är perfekt inlärd. …

Man måste våga sticka ut

Bild
Konsensus är direkt farligt. I ett konsensussamhälle dör det fria samtalet människor emellan. Resultatet av konsensus är en rädsla för att sticka ut och att våga vara sig själv. En riktigt konsensuspräglad miljö är skolan. Där handlar det om social överlevnad att vara med på samma nivå. Gruppens identitet blir den egna identiteten. Som tur är så passerar (nästan) alla tonåren med livet i behåll. Fast det finns de som inte orkar.En av bloggarens klasskompisar, M, tog livet av sig som 17-åring. Han var kär i en tjej som fullständigt ignorerade honom. De var visserligen tillsammans ett tag, men hon bröt eftersom M var väldigt klängig.

Han var en ytterst kärlekstörstande kille, och annorlunda. Den mjuka stilen gick inte hem bland andra killar och han blev och förblev ensam. När jag tittar på ett gammalt klassfoto kan jag se det i hans ögon. En bottenlös sorg och ångest som inte borde vara möjlig för en 15-åring.

Ondskans vapendragare

Av en slump hittade bloggaren följande video: Mamma Måds Lika-Olika-projekt; ett program i det värdegrundsarbete som nu präglar alla stadier i den svenska skolan.

Men Mamma Måd (vet inte varför hon är flintis) är härlig att skåda. Barnen har roligt, det är ett positivt anslag som inte slår in "allas lika värde" som ett tvärsnittligt mantra i barnens medvetande. Istället handlar Mamma Måds projekt om barnens olikheter och originalitet, men också att varje barns unika identitet inte på något sätt är mera värt än någon annans unika identitet. Det är både befriande och lugnande. Kanske det inte är så illa ändå.

I anslutning till detta kan vi här ta del av ett radioinslag: Granska Sverige, en fristående radiokanal, låter oss höra Bengt Westerberg bl a, svara på frågan: Vad betyder "allas lika värde" egentligen? Just enjoy!
"Förlåt dem, ty de icke veta vad de gör"

Bild
Hon satt där med döda ögon, färgpenslade ögonbryn och blankt Annie Lööf-hår. Jonna Sima i direktsända Debatt på SVT är en tidstypisk (ung) kvinna. Absolut Rätt.

Hon är tydligen politisk redaktör på Dagens Arena, den från början s-märkta tidningen som nu har blivit rena kommunisblaskan. Fröken Sima har tagit motorvägen in i smeten, med mycket hjälp av sin far på Aftonbladet Jonas Sima. Att han har döpt sin dotter till ett feminiserat namn av sitt eget är lite skumt. "Pappas flicka"?

Men den 32-åriga påläggskalven Jonna Sima är en åsiktsmaskin som inte vill ha mothugg. I Debatt framförde hon det som vi i och för sig redan vet: Oliktänkande ska tystas. Alternativt slås ner i skoskaften så att man aldrig reser sig igen.

Den tidigare(?) socialdemokraten Lotta Gröning, journalist och fil dr i historia, var ljuset i förmörkelsen som annars omgav teaterföreställningen. Bloggaren visste faktiskt inte att Lotta Gröning var så högt utbildad. Men i Sverige är bildning, kunskap och utbi…

De fabricerade sanningarna

Bild
I dagen värld har sanningarna blivit en konsumtionsvara; "bäst" sanning har inget Bäst före. Den bara är. Ohotad och evig. Ungefär som hjulet.

Halvsanningar till renodlade lögner skapar vid upprepning tillräckligt ofta, en permanent sanning som orubblig sitter som en smäck i var mans huvud.

Just nu pågår konflikten i Ukraina där Ryssland har stuckit in snoken i ormboet. Det svenska nerlagda försvaret har helt plötsligt blivit intressant igen. Den ryska björnen har vaknat.

Vad som egentligen pågår är det just ingen som vet något tillräckligt om. Ryssarna har börjat konstruera konflikten utifrån sin horisont och de märkliga har inträffat att svensk media hakar på Putin och hans propaganda. Trots att rapporterna från Ukraina talar emot så envisas media att upprepa sin inprogrammerade "sanning".

Diagnos: Patologisk Godhet

Bild
Barbara Oakley är Ph D vid Oakley University. Hennes forskarobjekt handlar om biologisk påverkan från t ex elektromagnetisk strålning, men också hur social ingenjörskonst påverkar utbildningsväsendet och/eller samhället i stort. Hon gästar just nu Sverige och föreläser om sin egen forskningsstudie om Patologisk Altruism. Hon har hamnat helt fel i detta land där expertisen inom såväl social ingenjörskonst som patologisk godhet alltid har varit högaktuell. Eller också har hon hamnat helt rätt.


Med altruism menas att man gör något för en annan människa, familj, grupp och samhälle utan tanke på egen vinning. Osjälviskhet. Altruism som begrepp skapades av den franske sociologen och filosofen Emilè Durkheim, men han drog begreppet till sin spets.

"To Durkheim, altruism existed outside of the individual; it was an external social force prescribed and demanded not for the benefit of any individual, but for the benefit of society -- simply to keep it intact."
Han diskuterar mycket kri…

Rättssamhälle eller mänskliga rättigheter

Bild
Bloggaren lyssnade c:a en halvtimme på Alexandra Pascalidous andra debattprogram som ska föreställa en valupptakt med de viktigaste frågorna, enligt Alexandra som verkar ha fått fria händer i utformandet av programmen.

Denna gång handlade det om "Hur mycket ojämställdhet tål Sverige?" En märklig frågeställning i ett av världens mest jämställda länder och med de minsta inkomstskillnaderna. Ett mycket märkligt fokus på enbart arbetsmarknaden och så naturligtvis börsstyrelser. Jämställdheten visar väl också sig hur flickor blir behandlade i skolan och att Sverige har näst flest våldtäkter i världen? Men inte ett ord om dessa verkliga problem. Så dåligt, så fegt och så det allmänna förflackandet av intellektuellt tänkande.
Erik Bomullhag uttryckte också sig som: Arbete är det absolut viktigaste för både gamla och nya svenskar. Jaha. Räkna inte in mig Bomullhag. Livet är till för att levas.

Det var inte detta jag skulle skriva om, utan om den alltmer okontrollerade invandringspo…