Genusvansinnet

Läser med stor behållning Tanja Bergqvists blogg där hon tar upp det alltmer häpnadsväckande genusperspektivet som område i område i samhället tvingas formas efter.

I likhet med hur man behandlar människor som ifrågasätter mångkulturens oerhörda berikning av samhället, får man inte ha någon avvikande uppfattning vad gäller könsmaktsordning och maktstrukturer.
Nej, nu ska det inpräglas i alla att vi föds könslösa men att det är under vår uppväxt som vi tilldelas vår plats i könsmaktsorningen. Där mannen är norm och kvinnan är undantaget. Detta ska då förklara i princip alla skillnader män och kvinnor emellan, t o m så kallade "osynliga strukturer"!!!

Universiteten ska hädanefter genuscertifikeras; d v s det ska överallt, oavsett utbildning, framgå att genusperspektivet överskuggar allt. Jämställdheten ska vara huvudinriktningen och man ska aktivt medverka till att kvinnor väljer traditionellt sett "manliga" utbildningar och tvärtom.

Det ska börja redan på dagis, där man för fullt (på regeringen Reinfeldts initiativ) har startat upp genusutbildning på bred front.
Pojkar ska inte få vara för sig själva och leka, utan personalen ska se till att alla leker tillsammans.
Man ska lägga sig i hur och med vad barnen leker. Helst varken dockor eller bilar, kanske Storpotäten är kanske på väg tillbaka tillsammans med grytlocken och lovikavantarna.
Helst ska man bestämma över hur barnen klär sig också. Flickorna ska uppmuntras till att bära blått och pojkarna rosa. Barnen ska lära sig att förstå att inga skillnader finns dememellan. Och som vanligt helgar målen medlen.
Statlig styrning via anslag, bidrag och straffskatter på de som inte sköter sitt genusuppdrag.

Carl Festin jobbade som pappagruppledare i Jämtlands läns landsting och hade gjort så i fem år när han blev inkallad till genusutbildning. Han blev mäkta förvånad över den låga nivån på utbildningen och på det faktum att detta presenterades som fakta och inte som teorier och ideologi.
Han hade de bristfälliga fantasierna att det gick att ifrågasätta kursinnehållet och meningen med det hela. Var detta verkligen vetenskap, vilket grundligen inplanterades?

Det skulle han inte ha gjort. Han blev inkallad till högsta hönset som förklarade att han hade visat sig olämplig för sitt uppdrag som pappagruppledare och att han därför fick ta en "time-out".
Han hade dessutom visat prov på könsmakt, visade det sig, när han gick och försåg sig med kaffe under en kvinnas föreläsning. Detta ledde så fram till att han blev avskedad.

Bloggaren menar inte att det inte skulle finnas någon diskriminering av kvinnor i samhället. Visst kan det väl göra det, men det ser inte ut på det absurda vis som genusvetarna vill framhålla.

Kvinnor väljer av intresse sin yrkesbana i mjuka sektorer som vård, barnomsorg och skola. Varför ska de inte få göra det?
Problemet är väl snarare att just dessa områden är förlagda i skattefinansierad sektor och att det innebär att lönerna blir låga i jämförelse med den mansdominerade industri- och byggsektorn.

En friare etablering av företagande i typiskt "kvinnliga" miljöer vore därför en bra lösning.
Men det vill ju inte vänstern (där just genusvetarna har sitt starka fäste) veta av. Nej, i privata sektorn härjar ju könsmaktsorningen som mest ohämmat. Där kan ju inte de empatiska, diplomatiska och samarbetsglada kvinnorna känna sig som hemma. Där härjar ju den manliga hänsynslösheten, tävlingshetsen och egoismen helt fritt.
Alltså gör sig icke kvinnorna besvär.

Istället ska staten utarbeta speciella nyföretagaranslag till kvinnor för att de ska få en "mjuk start" in i den kapitalistiska djungeln.

Vem är det egentligen som har en tvångsmässig fixering vid könsskillnaderna?

Kommentarer

Anonym sa…
Bra skrivet

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn