Nu ska varken ras eller kön få finnas

Sveriges form av jämlikhet är, precis som allting annat, extrem och direkt felaktig. Jämlikhet i Sverige betyder att alla är lika. Inte, som det borde vara, att alla är olika men bör ges likartade förutsättningar för att få ett bra liv.
Det här synsättet genomsyrar det svenska samhället i allmänhet och skolan i synnerhet. Eftersom eleverna är precis likadana ska alla gå i likadana klassar med lärare som är likadant utbildade
Hur detta har gått vet vi. Skolan är en katastrof, unik i världen för sin dåliga kvalitet och usel ordning.

Men hur blir det i praktiken om man ser människor som lika? Jo, att allt annat är avvikelser från normalfördelningen. Sålunda är i själva verket normalitetsbegreppet i Sverige ytterst snävt. Ingen människa är ju den andra lik, att ändå behandlas utifrån ett konstruerat begrepp kan inte betraktas som annat än kränkande.

Det absurda i detta blir att toleransen för människor som är annorlunda blir låg. Ingenstans i västvärlden mår människor så psykiskt dåligt som i Sverige.

En fråga som ligger i anslutning till detta är frågan om ras. Det finns inga raser, menar man. Alla är vi likadana människor. Ja, vi tillhör arten Homo Sapiens. Hundar t ex tillhör arten Canidae och katter arten Felidae. Men bland de i de sistnämndnda kategorierna finns raser. Med olika karakteristika, med olika beteenden och olika benägenhet för sjukdomar.

Varför är det så farligt att tala om mänskliga raser? Jo, det anses göda rasism. Men om alla människor är individuellt olika, men där en ras har vissa gemensamma nämnare, en annan ras andra gemensamma drag, varför är detta så känsligt? Det är ju individer vi är allihop.
Men då kommer det här likhetsbegreppet. Normalitetsbegreppet. Skillnader får inte finnas, det är ojämlikt.

Nu har alltså turen kommit till kön. Genusvetenskap är en ganska ny företeelse men som har fått ett häpnadsväckande stadigt fäste i Sverige. Det ska genusutbildas här, genusbegreppet ska introduceras där.

Vad innebär då detta genustänkande? Det har sitt ursprung i Simone de Bouvoirs talesätt "Vi föds inte som kvinnor, vi blir det" och betyder helt enkelt att kön bara är en social konstruktion. En identitet som samhället ger oss. Dvs kliniskt fritt från individualism och annan vetenskap som biologi, genetik och anatomi.

Jag hävdar att genusvetenskap är en konstruktion, en äkta skrivbordsprodukt som har sitt ursprung i det svenska jämlikhetsbegreppet.

Tina Rosenberg är kanske den mest kända företrädaren för genusforskning. Hon går ett steg längre, nämligen att det inte finns några kön. Alla är vi precis likadana. Det är samhället som har en 'könsmaktsordning' där (som kallas för) kvinnan har ett lägre värde än mannen.

För det första: Hur kan det finnas 'könsmaktsordning' om det inte finns några kön?
För det andra: Hur förklarar man bort det faktum att kvinna och man är extremt biologiskt olika och där kvinnan dessutom är den som föder barn?
(Fast nu forskar man visst på hur även mannen ska kunna bli med barn och det finns en man, "Bröstmannen" som har ammat sin baby.)

Men dessa orimligheter börjar nu figurera i det svenska samhället. Personalen på dagis ska 'genusutbildas' i att försöka verka för att pojkarna tar på sig rosa och leker med dockor och tvärtom.

För den psykologiska utvecklingen (något som Rosenberg säkert aldrig hört talas om) är det livsviktigt att barnet definierar sig som flicka eller pojke. Det skapar grunden för identiteten. Identitetsutveckling sker i flera steg.
Det första är att definiera sig som individ, skild från mamma (ojdå, en groda. Mamma finns väl inte heller). Det andra är att definiera och identifiera sig med sitt kön.
Det tredje är sökandet efter en gruppidentitet.
Och fjärde; man finner sin egen individuella identitet i slutet av tonåren.

Avbrott, störningar, deprivering, förtryck och hinder för detta, leder vanligtvis till personlighetsstörningar av olika slag. I värsta fall drabbas man av psykoser som t ex schizofreni.

Att inte få vara den man är, det man är, är alltså det värsta brott man kan begå mot en människa.

Sa jag att svenska folket mår så dåligt psykiskt?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn