Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2015

Igår tvångssterilisering. idag tvångslagar

Bild
Nu när Sverige ensidigt har döpt sig till världens "humanitära stormakt" och är berett att dränera hela statskassan för att lämna gränserna öppna för hundratusentals s k flyktingar, är det kanske på sin plats att erinra sig hur Sverige utförde drygt 60.000 steriliseringar 1930 - 1974 på de som ansågs vara så borta i kolan, psyksjuk, sinnesslö eller degenererad att ett fortsatt genetiskt smittat blod måste stoppas.

Dessa skamliga illdåd baserat på bl a den Myrdalska sociala ingensjörskonsten, det såta paret var en av mekanikerna bakom idén om att befolkningskrisen inte går att lösas om det s k folkhemmet besudlas med degenererat material - d v s "psykiskt undermåliga individer". Om man ansågs som "konstig" kunde det vara tillräckligt för att knipsa äggledare eller stoppa spermieproduktion. T ex tvångssteriliserades en kvinna, 20-åriga Astrid som av myndigheterna bedömdes vara "kavat, kokett och hysterisk".

Så här resonerade man i sin världsberöm…

Kalla vindar över Sverige

Bild
Vem var Anton Lundin Pettersson? Till skillnad mot Anders Beivik så får vi mycket knapphänta uppgifter om vem mördaren Pettersson egentligen var. Istället utnyttjas morden i politisk/medialt syfte för att som vanligt skam- och skuldbelägga helt vanliga medborgare för att vara rasister. "Rasismen" ökar" och "mörka krafter" breder ut sig. Propparna gick total för en "tillbakadragen men artig och trevig kille" som man uttryckte sig i GT. Hans gamla klasskompisar emellertid vill inte snacka om honom alls, tvärtom man lägger på luren

De s k ensamma vargarna är ofta komplicerade individer som under sin tillstängda yttren kan upparbeta ett raseri inom sig. Ett raseri som kan härledas tillbaka ur, som i Petterssons fall, mobbing, utfrysning och med få vänner - om ens några.

Jag vet, jag var själv utsatt för liknande saker i mina tonår. Men all min frustration använde jag till musik. Skrev tjogtals låtar varje år, och de handlade inte om hjärta och smärta. S…

Vad som sägs under radarn

Bild
Som språkanalytiker (lekman) brukar bloggaren tolka de emotionella intryck som ett språk förmedlar i form av satsmelodie, intonation och rytm.. Detta har ett namn: Prosodi. Jag skrev en uppsats baserat på en studie där vi undersökte hur väl försökspersoner kunde tolka olika emotionella uttryck. Den föll relativt väl ut. Människor är alltså ganska bra på att snappa upp budskap som enbart finns i ett språks karaktär.

Vi har en tendens att bedöma de olika språken som "glada", "gemytliga", "vackra", "monotona", "fula" eller "sorgliga". Svenskan sägs vara monoton, franskan vacker, danskan gemytlig och finskan ful. Till de språk som man kan uppfatta som lite sorgliga hör spanskan. T ex.

När så språken färgas av en emotionell innebörd kan hela det ursprungliga uttrycket förändras. Om en fransman spottar fram en rad ilskna kommentarer, låter den snarare hård och aggressiv än vacker. Spanskan har betydligt lättare att färgas på likna…

Sanningens ögonblick

Bild
Vad har en gräshoppa och en elefant gemensamt? Jo, de blir allt farligare ju fler de är. En elefanthjord kan trampa ner allt i sin väg, och en massattack med tiotusentals gräshoppor över odlade och bebodda trakter är en katastrof av oöverskådligt slag. Något dussin för sig kan de ses som trevliga inslag i sommarnatten med sitt speciella kvirrande.

Vid måndagens partiledardebatt var såväl Ebba Busch Thor som Annie Lööf frånvarande med anledning av nytillkomna svenska medborgare. Obs, inte nyanlända, som i asylsökande, utan helt svensktillverkade små battingar,

Vad är det som väntar dessa i en oförutsägbar framtid? Vad väntar de lite äldre barn och ungdomarna som redan nu mår så skit att många av dem tvingas att käka psykofarmaka? Och vad väntar kommande pensionärer där t ex jag själv och någon halvmiljon andra står på pass?

De svenska politikerna och deras lydiga bandhundar på de hundratals myndigheterna, har nu drivit Sverige till avgrundens rand. The point of no return passerades i s…

2.000 asylsökande per dag - "vi tar vårt ansvar"

Bild
Ordet 'ansvar' har blivit ett mantra för ansvarslösa politiker och myndighetsutövare som vill spela Allan inför en oförstående och ifrågasättande omvärld. Anna Kindberg Batra, M, är den politiker som mest frekvent förklarar att "Vi (Sverige) tar vårt ansvar" och att andra europeiska länder också måste "ta sitt ansvar".Och just nu talar Stefan Löfven om 'ansvar' som liknar en papegojas envisa tjattrande. I talet får vi höra att vi befinner oss i en krissituation som trotsar allt i Sveriges historia och att de ekonomiska konsekvenserna är omöjliga att förutse. Alla kommuner måste "ta sitt ansvar" för att om möjligt skaka fram något som liknar tak över huvudet. Inget är är främmande; man talar om gymnastiksalar, tältläger, båtar(!), kyrkor och så naturligtvis att våra "öppna hjärtan" även ska ske på ett konkret sätt genom att vi som bor i stora lägenheter "erbjuder" plats, liksom sommarstugeägare. Likaså får gamla inom ä…

När idealismen är god och realismen är ond

Bild
Den moderna människan styrs av samma mekanismer som för tusen år sedan, nämligen att maximera vinsten och minimera förlusterna. Denna syn på existensen har ingen värdering inbyggd utan styrs av realism och självbevarelsedrift snarare än idealistisk altruism

Men medan realisten kräver gränser och begränsningar, vill idealisten låta allting flyta in i ett gemensamt men grumligt kollektiv där inga uppoffringar eller gränssättningar är närvarande eller ens önskvärda. Istället är idealisten uppfylld och rusig över sin egen generositet, vidsynthet, modernism och "allas lika värde".

Ändå är dessa sinnebilder för olika approches sällsamt lika. En realist tycker det räcker med kompromissvilja och samarbete om livsvillkor för olika grupper för att syftet ska bli gott. Idealisten tror däremot inte på människans egen förmåga att organisera världen runt omkring utan behöver ledas som en fårskock i en speciell riktning

På Axess skriver PJ Anders Linder om Idealismen gör sig bäst i lagom …

Rosling och sagan om sagorna

Bild
Låt mig säga det först: Jag högaktar och beundrar Hans Rosling. Han är en sådan där osannolik anti-hjälte som bara dyker upp en gång per decennium. Fast förresten, han är en hjälte, fast långt bak, bakom alla tänkbara kulisser och mediahoror.

Han var en av dem som skapade den svenska filialen av Läkare utan gränser. Han är professor i den diffusa sfären av Internationell hälsa och har disputerat inom området invärtes medicin samt en avhandling om en möjlig förklaring till den epidemiska förlamningssjukdomen, konzo. Men han har inte bara suttit och vänt papper, utan har själv arbetat i Afrika som läkare i några år.

Men efter sitt mångåriga engagemang bland världens allra fattigaste, kliver han nu in på scenen som försvarare av den extrema asylpolitiken som Sverige bedriver. Likt en Jesus i illasittande och ful kostym, kliver han in på scenen i Globen och åskådliggör flyktingkatastrofen genom en uppdelning av publiken i olika symboliska delar av hur flyktingmottagandet ser ut i väl vald…

Flyktingläger - och sedan?

Bild
Den stora insamlingsgalan i måndags kväll drog ihop otroliga 40 miljoner kr. Det är smått fantastiskt. Att svenskarna och redan invandrade, kan konsten att ringa in pengar är egentligen inte så svårt att förstå. En mjuk huvudkudde är skönare än en hård. Jämfört med människor som befolkar överfulla sopbåtar och ibland även spolas iland utan att för den skull nått sin destination, är prövande för en befolkning som har vant sig vid villaliv, hund och lagomt mulliga barn.

Skuld är en definitiv kraft om man vill styra in människor på det spår som i nuläget anses som prioriterat. Och vilket spår är nu prioriterat?

I september anlände 24.000 asylsökande till Sverige. Det är förskräckande, åtminstone borde vara det. Men Sverige har som bekant såväl hjärtat som plånboken vidöppna. Det är åtminstone vad man tror (hoppas?) utanför de barrikerade portarna. Innanför vet man.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har nu av regeringen fått den otacksamma uppgiften att upprätthålla en kon…