Vad är anti-demokratiskt?

I dessa dagar när vi verkar leva i den mest framstående demokratin i världen, behövs det verkligen inte mycket för att vara anti-demokratisk.

Definitionen för att vara anti-demokratisk har också en klar och distinkt hänvisning. Anti-demokratiskt är allt det som inte passar in i sjuklöverns förklaringsmodeller och synen på det aktuella tillståndet i det svenska samhället.

Likaså måste man dela den gemensamma värdegrunden som idag har övertagit rollen som Sveriges grundlag.

Att ha synpunkter på den lätt socialistiska doften från den gemensamma värdegrunden är att närma sig person non grata.
Synpunkter och reservationer inför den dominerande liberal-socialistiska andan som idag behärskar hela det politiska fältet är att närma sig den anti-demokratiska sfären.
Icke-socialist = suspekt.

Värdegrunden skapades på 1990-talet för skolan i syfte att förse eleverna med en social fostran (ja det står så). Det låg som ett arv i rakt nedstigande led från Alva och Gunnar Myrdal
Social fostran tog egentligen sin början på 1970-talet under den mest brinnande extremvänsterns överinseende.

Eleverna skulle fostras i det "rätta sättet att tänka". Att tänka rätt kan innebära väldigt mycket. Inom matematikens och fysikens värld är det viktigt att tänka rätt. Men på det ideologiska och teologiska planet finns inget som är rätt eller fel.
Bloggaren skulle vilja dryfta sig till att säga att det är anti-demokratiskt av skolan att bedriva en social fostran av elever.

Elever ska helt enkelt fostras av sina föräldrar. Dessa ska överföra värderingar och normer hos sina barn i de mest elementära formerna av rätt och fel. Men vad barnet senare väljer att tro på och ha åsikter om ska ingen indoktrinera dem till.

Men begreppet anti-demokratiskt i typisk politisk korrekt miljö, är att inte rösta på sjuklövern. Sd anses därför som ett anti-demokratiskt parti. Och varför? Jo för att man tycker att Sverige har för stor invandring.

Så att ha reservationer när det gäller den, för europeiska mått, en extrem invandring är att vara icke demokrat.

Och varför är det så? Det beror på den gemensamma värdegrunden. Den som har ersatt grundlagen där yttrandefrihet, tryckfrihet och meddelarfrihet är det som sammanfattar det demokratiska begreppet.
Att använda sig av sin yttrandefrihet för att tala om icke önsvärda spörsmål enligt värdegrunden, är alltså anti-demokratiskt.

I läroböcker av idag där grundlagen förklaras, står "allas lika värde" överst. Denna doktrin har blivit den absolut viktigaste av idag för att tysta all kritik mot invandringen och det faktum att den har skapat enorma problem.
Dessutom är det ett falsifarium av den egentliga grundlagen. Och bagrunden till detta är alltså att tysta ner, demonisera oliktänkande och censurera de kritiska rösterna. Det är bara de som sjunger i änglakören som får utrymme i det alltmer krympande offentliga rummet. Det är bara änglakören som är demokratisk.

De vänsteraktivister som t ex AFA som går till attack mot lagliga demonstrationer och är maskerade, kastar ägg och sten mot demonstansterna, kallas vanligtvis anti-rasister och demokratiska krafter.

Även anarkister och syndikalister begår brott, skadegörelse och t o m misshandlar, men benäms aldrig som anti-demokratiska.

Men om man tycker att Sverige bör begränsa invandringen så bryter man mot budordet "allas lika värde" och är alltså anti-demokratisk.

Sedan kan man verkligen undra var demokratin ligger i att släppa in så många utlänningar utan pass och id-handlingar för att ta del av vårt välfärdssystem.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn