Gemensam värdegrund och individualismen

Medan Hundlokan säkerligen ber sin allomstädes frånvarande gud om att alla ska nicka i samförstånd när han kommer dragande med mantrat "allas lika värde", dyker de oförsonliga krafterna upp ur mörkret på våra gator. Våld har blivit en del av stadsbilden i våra större städer. Och de våldsbejakande krafterna frågar bara om ditt värde i form av de kontanter och värdesaker du råkar ha på dig.

Det har väl aldrig funnits en tid (i moderna Sverige) där det så totalt saknas ett sammanhållande regelverk för hur man behandlar varandra. Därför läcker "den gemensamma värdegrunden" som ett såll. Om den någonsin har hållit tätt.

Politikerna sökte efter lösningar på hur man skulle bryta det sociala och moraliska sönderfallet som började prägla framför allt skolan på 90-talet. Det tillsattes utredningar med 16 myndigheter inblandade. Tillsammans myntades sedan begreppet "gemensam värdegrund" som ett led i social fostran av våra små telningar. Blotta uttrycket "social fostran" leder tankarna till stöveltramp och kolchoser. Men i själva verket är det luddiga begreppet ett utslag av det individualistiska samhället.

Detta beskrev pedagogen Kenneth Orlenius i svd redan 2008.

"- Vi har fått en värdeförskjutning i samhället som gör frågor om moral och etik så aktuella. Tidigare var kollektivet viktigast, med plikt, heder och tradition som centrala
begrepp. Med dagens perspektiv är individen i centrum."
 
Men svårigheterna att praktisera den gemensamma värdegrunden är stor eftersom de olika "värdena" kolliderar eller motsäger varandra.
Den individuella friheten att få tycka och uttrycka vad man vill, kolliderar med principer om att ingen annans värde får kränkas. Att uttrycka sig fritt i ett öppet samhälle innebär alltid att någons tår hamnar i vägen.
 
Och så den annars så vidriga filosofen Torbjörn Tännsjö, som menar att en gemensam värdegrund är en praktisk omöjlighet p g a att vi lever i ett mångkulturellt samhälle, men också att det inte behöver finnas något gemensamt mellan människor även med samma kön, ålder och klass.
 
" - Skolan ska vara öppen för en pluralistisk syn, därför är det snarare
viktigt att inte försöka åstadkomma en gemensam värdegrund. En sådan skulle nämligen kräva ett närmast totalitärt samhälle."

Och var det inte ett individualistiskt samhälle som var syftet? Om kollektivets ursprungliga ramverk numera är uppluckrat och splittrat, vad får vi istället? Var det inte egentligen det kollektivistiska samhället som hade en gemensam värdegrund?

Men behovet av förenande begrepp kan ses som desperata försök att stabilisera Sverige mot ett hotande kaos.

Samhället av idag har aldrig varit uppdelat i så många fraktioner. Den omtalade individualismen består av en tillhörighet i någon fraktion, vanligtvis de man brukar benämna som "nära och kära". Det har aldrig varit så långt mellan människorna som nu. Och det har aldrig ekat så tomt i mellanrummen.

Att då försöka tvinga in människor in i löjliga pseudobegrepp och omöjliga konstruktioner som ytterst bygger på ett socialfascistiskt tänkande, är naivt och enfaldigt.
Att man upprepar en devis tio gånger om dagen gör den inte mer sann än den var från början. Hundlokan behöver rehabiliteras. Snarast. Han orkar inte hålla ihop sig själv länge till.

Kommentarer

Anonym sa…
Var det ikke Oluf Palme som sagde de vise ord, om og om igen: Jammlikhet och rattvise?
Maj Grandmo sa…
Jodå, det var det. Det var ju ord som ingen kunde säga emot. Problemet var ju bara hur det genomfördes i praktiken.
Dessutom var det han som införde begreppet "Internationell solidaritet" tillsammans med 68-vänstern.
Detta bildade grunden för inställningen att Sverige skulle bli ett flyktingland snarare än ett land för arbetskraftsinvandring.

Palme var den som var drivande i riksdagsbeslutet från 1975 om att göra Sverige till ett mångkulturellt land.
Johan sa…
Du skriver: "ytterst bygger på ett socialfascistiskt tänkande".

"Social fascism was a theory supported by the Communist International (Comintern) during the early 1930s, which believed that social democracy was a variant of fascism because, in addition to a shared corporatist economic model, it stood in the way of a complete and final transition to communism.

At the time, the leaders of the Comintern, such as Joseph Stalin and Rajani Palme Dutt, argued that capitalist society had entered the "Third Period" in which a working class revolution was imminent, but could be prevented by social democrats and other "fascist" forces.

The term "social fascist" was used pejoratively to describe social democratic parties, anti-Comintern and progressive socialist parties, and dissenters within Comintern affiliates throughout the interwar period."/wikipedia

Socialfascism var (är?) alltså ett starkt nedsättande begrepp för socialdemokrati.

Använder du "socialfascism" i den betydelsen - eller avser du kanske något annat?

(Det är inte alltid så lätt för läsaren att veta, vad som idag åsyftas. då många begrepp har genomgått en betydelseglidning eller medvetet transformerats.)

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn