Konstgjord andning

Svensk skola befinner sig i en ravin. Den har aldrig varit så dålig. Eller rättare sagt; eleverna har aldrig presterat så dåligt. På vissa skolor är det bara en fjärdedel av eleverna som når godkänt i grundskolan.

Skolinspektionen har därför vässat klorna och drar dem utefter svarta tavlan på Brännpunkt i Svd idag. Man menar att skolorna bara skyller ifrån sig på yttre faktorer. Oftast handlar det om att så många invandrarelever finns på skolan. Men man kan inte vara omständigheternas fånge. Så här skriver man:

"De kommunföreträdare, rektorer eller lärare som på detta sätt lägger över skulden på barnen eller på deras föräldrar har misstagit sig om vilken uppgift och vilket ansvar de själva har. Uppgiften är att anpassa skolans verksamhet till att alla barn faktiskt får möjlighet att klara godkänt."
Skolan ska alltså anpassa sig till eleverna. Som vanligt beviljas ansvarsfrihet för elever och föräldrar.
Ska man inte åtminstone gå halva vägen var? Hur ska dessa elever klara att leva i det "riktiga" livet där minsann inte någon ansvarsfrihet råder?

PI berättar om en väg till skolans anpassning till elever. I en skola i Örebro går tre lärare och pluggar arabiska för att förstå sina elever bättre. Man beskriver hur detta ger respekt från både eleverna och deras föräldrar. Om eleverna har blivit bättre i skolan framgår inte.
Åter igen: Är det inte till det svenska samhället dessa elever ska anpassas? Kanske ska vi alla gå och lära oss arabiska för att få lite respekt av nysvenskarna.

Det är så typiskt att den svenska skolan går i den riktningen istället för att vara tydlig med vilken kultur våra nytillkomna har anlänt till och vad som står som modell för att leva här. Respekt måste vara ömsesidig, annars är den ingenting värd. 

Rosanna Diamarca vp, vill i sin artikel i AB att barnen i jämlikhetens namn ska befrias från hemläxor. Det är ojämlikt att vissa barn får hjälp med läxorna hemma och andra inte.
En fråga: Är det den allmänna uppfattningen numera att föräldrarna ska hjälpa barnen med läxorna? Så var det definitivt inte på min tid. Och jag klarade mig ju rätt bra ändå, trots en fattig arbetarbakgrund.

Trots all konstgjord andning kan man aldrig komma ifrån två viktiga faktorer i hur eleverna klarar skolan.
1. Motivation för att lära sig. 2. Entusiamiserande undervisning

Möjligtvis kan man lägga till ytterligare en faktor: Trivseln i skolan.

Enligt DEJA (Delegationen för jämställdhet i skolan), så råder stora brister på området. Sammanfattat så gör killarna det mesta för att störa lektionerna och presterar därefter. Och tjejerna har en oerhörd press på sig att prestera bra samtidigt som killarnas kränkande könsord haglar över dem.
Apropå respekt, så har invandrarkillarna ingen som helst respekt för svenska tjejer och kvinnor. Ingen kräver detta av dem heller. Ingen kräver överhuvud taget någonting. Det är ju bara synd om dem.

DEJA ska ge Skolinspektionen hela ansvaret med att ta itu med den sjunkande svenska skolan även ur jämställdhetssynpunkt. DO var indragna förut, det är väl en bidragande  orsak till att inget har hänt.

Så var vi tillbaka till Skolinspektionen som allt tydligare har tagit över ansvaret för skolan från Skolverket.
Den hetaste potatisen på tallriken vågar man inte ens titta på, ännu mindre ta i.
Frågan om att det helt enkelt är för många invandrare som har slagit sig ner i Sverige. När så många av dem har valt att leva i avskilda enklaver i städernas utkanter, får vi de här problemen. Det har ingenting med den svenska skolan att göra. Det ligger på riksdags- och regeringsnivå.

Det bästa sättet att avväpna motståndare och skaka av sig ångest och rädsla för att göra bort sig, är att kalla spöket vid sitt rätta namn. Det kallas också för mod, att svära i kyrkan. Eller att bryta mot det första budordet.

Kommentarer

Anonym sa…
Borde man inte försöka könsseparera klasserna trots allt? Om de muslimska tjejerna får gå med svenska tjejer, kanske de får en chans att nå det svenska "tänket", utan att ständigt påpassas och förnedras av de muslimska killarna. Det är ju faktiskt de muslimska tjejerna vi måste sätta vårt hopp till. De muslimska killarna har för mycket att förlora på att bli "svenskar".

16830911
Maj Grandmo sa…
Det är en idé i tiden om inte annat. Fast tjejerna kan ju inte räkna med att få vara i fred på rasterna i alla fall.
Utlandssvensk sa…
Varför detta ständiga fokus på svenska tjejer? Visst, könsorden haglar och våldtäktsfrekvensen är enorm men svesnka killar är minst lika illa ute och utsätts för betydligt fler våldsbrott, främst misshandel. Detta gammla feministiska tänkande är direkt upprörande om man vet hur livet ser ut för svenska pojkar i invandrarområden. Har inte feministerna gjort nog skada?

Den enda rimliga separationen är mellan muslimer eller icke västliga invandrare och svenskar. Detta är för övrigt exakt den utvecklig som sker i de flesta länder med blandad muslimsk och icke muslimsk befolkning. Dvs. tills muslimerna blir in majoritet....

Men för all del, svenskarna röstar ju i val efter val för att avveckla sig själva som nation. Att barnen får ta smällen verkar man fullständigt strunta i. Ett ruttet folk.....
Maj Grandmo sa…
Ok, du har rätt. Killar och män är mest drabbade av brottslighet och detta framgår inte så ofta. Men att fokus ligger på tjejerna och kvinnorna är väl för att de anses vara "det svagare könet" och att män måste inse sin överlägsna styrka.

Det är fulare att slå någon som är svagare. Män förväntas ta hand om sig själva på ett annat sätt. Det är ojämlikt.

Feminister har förstört hela denna fråga genom sina vanvettiga förslag och idéer. Dessutom hukar de för de verkliga problemen, som hedersvåld. De tycks arbeta för sig själva, att alla områden ska bestå av 50-50. Särlagsstiftning och kvotering är vansinne.

Bostadsmarknaden är segregerad eftersom svenskar köper lägenheter i svenska områden.
Fast soc köper sig in i dessa områden och placerar muslimska 10-barnsfamiljer där i alla fall.
Utlandssvensk sa…
"Män förväntas ta hand om sig själva på ett annat sätt."

Just den biten är det nog få vuxna män som har något problem med. Men att se hur svenska pojkar skymfas, föraktas, förnedras och misshandlas just pga. de är svenska pojkar skär i hjärtat.

Visst, svenska flickor utsätts på ett fruktansvärt sätt för det månkulturella samhället. Men de har åtminstonde stöd och sympati från statsmaken i sin egenskap av flickor. Pojkarna däremot får höra hur nedriga de är och vilket hemskt kön de representerar. I vissa skolor tvingar man tonårspojkar att komma klädda och sminkade som flickor vissa dagar. Jag tror inte riktigt att en kvinna kan förstå vilken enorm förnedring detta är. Kanske jämförbart med att en flicka skulle tvingas gå naken till skolan. Räkna med en hel generation av psykopater när dessa pojkar blir män.

Vad gäller bostadssegregering finns det mycket skrivet om "white flight" i USA. Som en tumregel börjar de vita flytta om andelen andra går över 20%.
Maj Grandmo sa…
Jo du har rätt. Misshandlade svenska tonårsgrabbar finns det gott om. Ibland blir de dessutom dödade genom det råaste av våld bara p g a att de är svenska killar.

Det stämmer att genuscoacherna ger kurser till killar om de patriarkla strukturerna så de "ska förstå sin roll" i förtrycket av kvinnorna.
Under samma tid ges tjejerna kurser i feministiskt självförsvar.

Det här vanvettet fanns inte innan Det Nya Sverige. Jag tror att det är så mycket könsförtryck (av båda könden) förekommer pg a multikultins starka inflytande i framf allt skolan.
Utlandssvensk sa…
Vi känner alla till de typiska effekterna av manligt styrda samhällen, eftersom detta har varit det normala fram tills nu.

Men sannolikt för första gången i dokumenterad historia får vi nu veta hur det fungerar i ett statsfeministisk samhälle. Utfallet förefaller vara självmord under synnerligen förnedrande omständigheter......

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn