Den fria sexualitetens avigsidor

SR idag kan vi höra och läsa om att könssjukdomarna har ökat, särskilt gonnorré och syfilis. Hos kvinnor har dessa sjukdomar ökat med 57%.

Syfilis är en fruktansvärd sjukdom, ett smygande gift där bakterier (sk spiriller) äter upp hjärnsubstansen. Obehandlad leder den till döden.
Syfilis var utrotad, trodde man, men har återkommit och har nu blivit relativt vanlig. Även HIV ökar, fast inte i samma utsträckning.

Gonnorré har den intressanta konsekvensen att den drabbade kan bli steril. Men den är lättare att upptäcka än andra könssjukdomar.

Den gemensamma orsaken till att könssjukdomarna ökar, är att särskilt kvinnornas riskbeteende har ökat. Många partners med sex utan skydd. Utom då P-piller och abortpiller. Men dessa skyddar inte mot könssjukdomarna.

P-pillret dök upp 1964 och innebar att kvinnan kunde ägna sig åt sex utan risk för graviditet. Pillret ansågs som en feministisk revolution och en milstolpe för kvinnorörelsen.

1975 kom så lagen om fri abort fram till artonde veckan. Detta var kontroversiellt, särskilt i kristna grupper, men lagen har med tiden accepterats som en del i kvinnans bestämmanderätt över sin kropp.
Men de sista åren har statistik visat att Sverige toppar Västvärldens abortlista. Sedan 1975 har 1 miljon (!) aborter genomförts. Många unga kvinnor gör dessutom abort mer än en gång.

Det ger åtminstone mig en rätt obehaglig rysning. Var det så här det var tänkt? Har inte aborten förvandlats till preventivmedel? Och har den inte ökat kvinnors riskbeteende genom fler partners än tidigare? Är detta bra eller dåligt?


Kvinnorörelsen som tog sin början på 1960-talet var från början opolitisk. Men i och med Att Grupp 8 bildades 1968 blev inriktningen starkt socialistisk med en radikal och högröstad grupp. En sammanfattning går att läsa här och här. Det är härifrån ursprunget till genusvetenskapen finns, en starkt politiserad "forskning" som snarare utmärker sig som en irrlära få kvinnor kan identifiera sig med.

Men, undrar ni, är inte männen också ansvariga för den ökande smittspridningen? Jovisst, en sexuell akt är, i bästa fall, en ömsesidig överenskommelse mellan två parter. Och män tackar aldrig nej till lite sex efter klubbesöket.

Kvinnor är dock inte män. Kvinnors sexualitet är inte heller som mäns. Fast i dagens genusdebatt framhåller t. ex hysteriker som Tiina Rosenberg att kvinnor ska ha sex hela tiden, varsomhelst, hursomhelst och med vemsomhelst. Ett beteende som ligger den manliga sexualiteten närmare än kvinnans.

David Buss bok "Why women have sex" där han har frågat ut 1000 kvinnors om sitt sexuella beteende fick han 237 olika svar.

Främst var orsaken till det kvinnliga intresset för sex attraktion och att visa känslor för vederbörande. Längre ner på listan återfanns det som man brukar sammanbinda sex och kvinnor; Att hon måste ha känslor för sin partner.

En stor andel kvinnor angav anledningen till sexet med återbetalning för en tjänst, en middag, eller helt enkelt att mannen körde iväg soporna.

En mörkare sida av kvinnors sex var att använda det som manipulation av mannen.

Den svenska radikalfeministernas syn på varför kvinnor ska bejaka sin sexualitet är av annat slag. Den är mer statisk och mekanisk och uppmuntrar till sexuella relationer med flera partners. D v s en sexualitet som liknar männens

Men till syvende och sist är skillnaden mellan individer större än skillnaden mellan grupper. Dock drivs individen av hur samhället ser på olika företeelser. Och Sverige var en gång i världen väldigt apart jämfört med andra länder. Naturligtvis har detta påverkat dagens utveckling.

Nu planeras aktioner i skolan för att ungdomar ska lära sig att använda kondom i högre grad. Däremot kommer förmodligen inga moraliska aspekter anges som handlar om känslor och konsekvenser av tidig och oplanerat sex.

Kommentarer

Anonym sa…
Kanske 3:e Mosebok borde framhållas mer för de svenska kvinnorna istället.
De svenska kvinnorna verkar också vara mkt intresserade av utlänningar, vilket ju borde kunna öppna för att gamla smitthärdar återkommar med vårt öppna och mångkulturella ----.
Sjukförsäkringen bör privatiseras så att mannsjälv får betala för sin promiskuitet ex; skulle lösa mkt.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn