Muslimsk helgdag?

Carin Jämtin, S, försöker nu profilera sig i sin nya roll som partisekreterare. Hon slänger ur sig ett helt oigenomtänkt förslag om att införa en muslimsk högtidsdag här.

"Vi lever i ett mångkulturellt samhälle". "Det måste speglas på något sätt att vi är olika".

Precis som om man inte är alltför medveten om att vi är olika. Men i den allmänna islamiseringen av det svenska samhället så ligger det här förslaget helt rätt i tiden.

Hur är det tänkt att den muslimska helgdagen ska fungera för (de sekulariserade) svenskarna? Ska vi jobba som vanligt då?
Och återigen, varför tar man steg för steg i riktning mot att ge islam en särställning som religion när staten har tagit sin hand ifrån kristendomen?

Kristendomen har funnits i Sverige i 500 år. Islam i c:a 30 år. Det är då att betrakta som ett särintresse för en visserligen allt större grupp, men utan kulturhistoria likt kristendomen.

I rimlighetens namn borde också judar få ledigt för att fira sina helger. De har funnits i Sverige betydligt längre än muslimerna.

Humanisternas Christer Sturmark tycker idén är absurd. Det finns så få religiösa människor i Sverige, menar han, att det mest rättvisa vore att var och en av oss blev tilldelade en pott av dagar som vi fick sprida ut som vi ville.

Den allerstädes husimamen Abd al Haqq Kielan tycker naturligtvis förslaget är fantastiskt. Han menar att den stress som muslimerna utsätts för under helger när det båda ska firas och jobbas borde kunna lösas på detta vis.

Nej, Jämtin, kommer du inte med bättre förslag än så här så blir du bara en ny Måna Stalin.

Kommentarer

nisse sa…
Ett vidrigt förslag, men knappast förvånande med tanke på att det även var Jämtin som föreslog att Stockholmare skulle ha en Butler i tunnelbanan. Däremot är det desto mer förvånande hur S kunde utse henne till partisekreterare...

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn