Mångkultur har blivit mångfald

När andra europeiska länder erkänner att mångkulturen har misslyckats så gör Sverige tvärtom. Här är all kulturell påverkan utifrån berikande. Man blundar för de uppenbara negativa konsekvenser som följer i mångkulturens spår.
All mångkultur är bra mångkultur. T o m koranskolorna där barn och ungdomar trimmas i muslimsk troslära och separerar sig från de svenska värderingarna anses som gynnsamma för integrationen.

Det finns mängder av filmer på nätet där journalister har gått undercover med dold kamera och filmat häpnadsväckande hatfull "undervisning" om jihad och ond bråd död på kuffer (västländare) och konvertiter. Hatet är så oförsonligt, så obegripligt, så slutgiltigt och så primitivt att man ryser,

Politikerna och medlöparna media verkar ha insett att begreppet "mångkultur" inte är tillämpbart längre helt enkelt av den anledningen att den är omöjlig i praktiken och karaktiseras av att kulturer lever var och en för sig. Mångkultur och integration är inte möjlig, de står i motsatsförhållande till varandra. När människor får välja så väljer man att bo och verka med likasinnade, dvs segregerade.

Så därför har man nu ersatt mångkultursbegreppet och de orealistiska drömmarna om en blandkultur med ordet "mångfald".

I mångfaldsbegreppet ingår de liberala värderingarna om individen i centrum. I själva verket finns det inga homogena kulturer utan endast mindre sammanhållande enheter av människor som i sin tur är unika. En artikel i Svd är visserligen från 2007 men beskriver teorin ganska bra:
"... förintandet av de andra som inte passar in i vår bild, och som förhindrar oss att se den mångfald av berättelser, det myller av röster vars riktningar vi inte på förhand kan utstaka. Det är en kamp mot en metafysik som upprätthåller vår idé om tillhörighet och identitet som en fråga om etnicitet ­eller nationalitet – där vissa är mer sven­ska än andra oberoende av medborgarskap, och där individen inte tillåts utrymme att själv hitta sin identitet."
Vilket i korthet skulle betyda att hitta gemensamma nämnare mellan människor har mindre att göra med vilken kultur människor kommer ifrån och mer om hur vi som individer samverkar och berikar varandra.

Dessa idéer är i praktiken betydligt mer integrerande än någonsin någon framtvingad värdegrund. Bloggaren har några invandrare som vänner därför att dessa delar intressen med mig själv.

Men den stundande turnén i hjärntvätt regisserad av Mr Westerberg, kommer säkerligen inte att omfatta den här ideologin. Nej, den hotar i själva verket det mångkulturella samhället. Att uppmuntra människors, särskilt unga människors förmåga att tänka själva ligger inte inom ramen för Alliansens mångkulturella ambitioner.
Man arbetar istället aktivt för att förstärka och cementera de kulturella skillnaderna vilket i förängningen medför att avståndet mellan individer bara blir längre och längre.

I Alliansens Mångfald finns inget nytänkande. Det osar bara resignation över att utvecklingen har gått dithän att kulturerna är mer segregerade än någonsin.
Vi lever inte "sida vid sida" som Hundlokan brukar uttrycka det. Vi lever långt ifrån varandra därför att vi vill det.

Frågan om mångfald blir bara en lek med ord för en misslyckad politik och en helt vettlös invandring.

Kommentarer

Anonym sa…
Alliansen verkar fortfarande förlamat förvånade över att dom inkasserat en majoritet väljare från den törnrosa sovande allmänheten. Även om Reinfeldt har tagit över tömmarna, har sossevagnen i stort sett samma färdriktning som tidigare, men med skillnaden att hästarna som drar vagnen fodras med en större säck havre.
Det råder en pinsam konsensus bland media och sjuklövern som skiftas om att gunga vaggan. Jag menar, hur intressant blir en debatt om barnfattigdom som senast på Agenda när man inte lämnar relevanta exempel på var i samhället nöden finns. Ja vi lär få se många politiska ”låtsas” debatter typ denna el. som i ett morgonprogram i dag på TV där en facklig företrädare gjorde sig till talesperson för anställda som arbetade oavlönad extratid av oro för sitt jobb. Bevakar inte dom som upprätthåller medborgarens trygghetssystem att regelverken följs. Men bakom den mångkulturella och mångfaldens fasad är allt som förr. Dom besuttna har fått en ny slitklass som fyller ut produktionslinjerna och bromsar löneutvecklingen. Fack och socialentreprenörerna får nya fall att registrera för klasskampen.
Var och en till sitt och alla blir glada i sin materiella klasstatus. Vi andra som känner tomhet, tittar ut över landsgränserna.
DR2 visade för en tid sen en dokumentär där man gjorde upp med medarbetare i det egna huset som historiskt presenterat nyheter enögt utifrån sin marxistiska övertygelse, intressant.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn