"Die Dumme Schweden"

Bloggaren blir ofta inspirerad av Tanja Bergkvist och hennes underbara blogg om bl a genusvansinnet. Hon skriver denna gång om att fördumningen nu även har nått östeuropa - via väst. Man håller på att kasta vetenskap tillsammans med allt sunt förnuft överbord till förmån för individens självförverkligande och navelanalys. Något vi i Sverige har pysslat med de senaste 25-30 åren

Det pre-modernistiska samhället var outvecklat och fattigt, med kraftig slagsida åt religion och vidskepelse. År 3000 år f Kr var det den arabiska kulturen som var högtstående i förhållande till resten av världen. Men hur det gick sedan vet vi bara alltför väl.

På vilket sätt västländerna utvecklade sin överlägsenhet på det materiella och sociala planet kan man egentligen inte uttala sig om. En teori som verkar trovärdig är att det var Upplysningen på 1700-talet som vände utvecklingen. Då hade den arabiska kulturen sedan drygt tusen år tillbaka tillbett Allah och hade avstannat i civilisation och utveckling.

Nu lever vi i den post-modernistiska samhället och världskartan börjar åter anta en ny form. Öst-Asien har tagit sjumilakliv framåt i en alltmer globaliserad värld. Medan Väst håller på att slitas sönder av en alltmer utpräglad fragmentarisering, instängdhet, trasiga familjer och etniska konflikter.

Denna förkrympningsprocess tar sig i uttryck i rädsla och otrygghet, kanske främst en rädsla för social uteslutning.
Strdja Tjifkovic  beskriver här dagens situation på ett något annorlunda sätt. Född i forna Jugoslavien har givit honom en inblick i det totalitära, kommunistiska samhället. Han menar att dagens PK-klimat har bidragit till att Väst nu börjar sin resa tillbaka i utvecklingen. Eller åtminstone avstannar i sin framgångssaga.

Förut kunde man i alla fall vädra sin misstro, sin frustration och sina aversion mot det man finner orimligt i det omgivande samhället, i sin innersta krets av familj och vänner.
Denna ventil har idag börjat täppas till så till den grad att man blir övergiven av vänner, får sparken från jobbet och t o m inte bereds inträde i vissa affärer om man har röstat på fel parti!!!

Därför är PK:ismen värre än alla andra -ismer tillsammans.

Hur kommer det sig då att utvecklingen har gått i den här riktningen? Att vara dum, ovetande och okunnig premieras. Och ju mer flum man presterar ju högre befattningar vid framför allt utbildningsväsendet, får man.

Varifrån kommer den samlade dumheten, undfallenheten och intoleransen?

Är vi dummare än tidigare? Särskilt vi svenskar är ju det land som hårdast är drabbat av det totalitära systemet.
Ja, vi har ju under hela efterkrigstiden haft ett rykte av att vara just dumma. I alla fall aningslösa och godtrogna. En svensk kan man lura i vad som helst.
Och vi är extremt rädda för konflikter och att trampa någon på tårna. Kanske beror det på vår gamla trångboddhet, kanske beror det på skuld. Eller kanske båda delarna.

I det gamla Sverige tog man hand om varandra på ett helt annat sätt. Mormor och farfar bodde hemma ända intill slutet och fick alla sina behov tillgodosedda av barn och barnbarn

Men sedan; när hela Europa låg i ruiner passade vi på att bygga Välfärdsstaten. Den blev den förhärskande ideologin, den enda tillåtna religionen. Men det är långt mellan människorna. Kommunerna är satta att ta hand om oss från vaggan till graven. Och däremellan förväntas vi arbeta för den och staten.

Barn blir numera inte uppfostrade av föräldrarna. Redan i tultstadiet ska man inskolas i värdegrund och genustänkande.
Och de gamla kommer i bästa fall in på ett bra äldreboende, men många gör inte ens det. Nu när resurserna tryter i den kommunala sektorn är det på ädreboendena man spar in. De anhöriga får nu räkna med att ta ett större ansvar. Men det gör man ogärna. Man har ju huvudet fullt av det berömda "livspusslet". Det är status att ha ett stort livspussel.

Samhällets tentakler letar sig in i själva sovrummet. Klåfingrigheten och den sociala ingenjörskonsten har nog aldrig firat så stora triumfer som idag. Och alla ska vi lära oss PK-lära. Man slänger ut alla barn med badvattnet i sin iver om att vara så antirasistisk, så islamvänslig och så jämlik så det börjar likna utplåning. Groteska förslag och beslut tas i PK:ismens namn.
Och till råga på allt så finns vi svenskar inte längre. Man håller på att utplåna oss i ett slags långdraget självmord.  

Är vi svenskar dummare än andra folk? Nej, enligt Professor  Richard Lynn  så har Sverige nr 4 i Europa vad gäller IQ. Smartast är tyskarna. Trots att de inte vann WW2.

En intressant artikel i DN pekar på att låg IQ kan resultera i en högre självmordsbenägenhet. Dålig tolerans mot stress i vardagen kan bero på låg intelligens.

Om man vänder på det hela så skulle så stress i vardagen ge ett lägre IQ? Ja, såsom svenskar idag beter sig mot varandra så kan man undra var det ska sluta.

Makten över livet, goda sociala relationer, att fatta egna beslut, vara självständig och fritänkande. Har vi kvar detta? Eller är det den förlamande tomheten, den bristande tilliten och den ökade frustrationen det enda som återstår?
Det om något är inte bara fördummande; det är förödande.

Kommentarer

Anonym sa…
Dumheten hyllas i alla medier
Tack vare MENA-importerna så kommer snart Sveriges medel-IQ definitivt hamna på mycket lägre plats än nummer 4. Kanske inte enbart på det men även skolan har försämrats avsevärt och fördumningen dä tycks alltmer uppenbar.

Materialismen tror jag är en stor anledning till människornas känsla av tomhet. Man har vid det här laget blivit varse att enbart konsumtion inte fyller hålen i själen. Den utbredda ateismen tror jag är en annan stor anledning. Det som skrämmer mig mest är att dom dummaste svenskarna kanske kommer söka sina existensiella svar inom just islam och därmed sugas in och konvertiter brukar ofta bli dom mest fanatiska muslimerna.
Dom i särklass dummaste svenskarna synes redan ha placerat sina tänkande arslen i Rosenbad. Med undantag för de "20".
Maj Grandmo sa…
Robin:
Du har rätt, avsaknaden av andlighet hos svensken gör oss fattiga och tomma. Man fyller på med prylar och tror att det ska göra livet mer värt att levas.

Dock har konsumismen både en dålig och en bra sida. För Asien har Väst:s konsumtionsiver medfört att t ex Kina är världens största ekonomi. Även ett gammalt U-land, Vietnam börjar nu spira p g a att de producerar varor som kostar bara en tredjedel så mycket som det vi producerar i Väst.

Konsumtionen som här har ersatt all andlig rikedom och livsinnehåll, skapar välstånd i andra delar av världen.
Anonym sa…
Svenskarna är riktigt dumma; helt korrekt! Hade inte Sovjet segrat i andra världskriget eller väst inte gett sig in i detta krig, hade nog det sett annorlunda ut. Nu går vi under i Eurosocialismen; vi hade kunnat leva i en relativt liberal värld.
Svenskarna är slavar som lydigt låter styras, beskattas, våldtas, manipuleras etc.
När de reagerar blir de bara verktyg åt etablissemanget som programmerat dem, likt Maos politiska komissarier är de; villigt undertryckande sina medmänniskors rätt att tycka och tala.
Shame on you Godless people!
Maj Grandmo sa…
Det stora problemet med svenskarna är detta godtrogna, tillitsfulla till systemet. Man tror inte att "samhället" kan ha fel, det vill oss allt gott.
I andra länder, t ex Frankrike och Italien, är man aktiva i sina protester mot det man tycker är orimligt.
Men i Sverige kan orimligheterna fortsätta i det oändliga och vi bryr oss inte. Bara vi får våra löner och bidrag så skiter vi i allting annat.
Nostradamus_i_norr sa…
Den av socialdemokraterna mycket målmedvetet iscensatta avkristningen av det svenska samhället är en mycket stor orsak till det Sverige som vi upplever i dag och situationen kommer bara att bli värre. Den inleddes med att kristendomsundervisningen togs bort i skolorna och ersattes av religionsundervisning där bland annat amsagorna om ”fredens religion” islam fick minst lika stor plats som den religion som tillsammans med det romerska arvet, utgör den grund på vilket bland annat lagstiftning och levnadsregler i väst är byggda. I detta arbete har i synnerhet biskoparna men även en stor del av prästerna i den svenska kyrkan medverkat. I stället för att hålla sig till och förkunna Bibelns lära, har de likt politiska bandhundar och för att behålla sina platser på taburetterna, i stället anpassat sig till den socialistiska doktrinen. Deras evangelium har blivit ett sådant som består av sociala floskler, värnandet om miljön och av att människan per definition är god och med tiden kommer att förädlas och bli ännu godare. Allt eftersom den politiska vinden har blåst har de likt vindflöjlar ändrat sin förkunnelse. Att kyrkbänkarna i våra svenska kyrkor gapar tomma vid högmässorna är därför inget att förundra sig över.

Även om det under alla tider har varit så att en mycket liten andel av folket har varit bekännande kristna, så är åtminstone kunskapen om tio Guds bud och den yttre kunskapen om kristendomen och de levnadsregler som följer med denna, till gagn för var och en. Utan denna yttre kunskap kommer samhället på sikt att upplösas och det blir anarki, eller så som historien visar, att kulturer med tiden kommer att gå under. Följderna av detta ser vi i form av en allt större omfattning av bedrägerier och all annan form av kriminalitet. Att öka medelstilldelningen till rättsväsendet hjälper därför inte för att stävja detta eftersom det är som att ge en Magnecyl till någon som har brutit benet. I stället för att finna orsakerna till problemet angrips symptomen.

Äktenskapet och familjen som är det absolut viktigaste fundamentet i samhället är något som skall kastas på historiens sophög. Samkönade äktenskap som till och med tillåter barn inom dessa blir allt mer vanliga. Ingen tänker på de stackars barnen som inte får växa upp med en mamma och en pappa utan i ett biologiskt onaturligt förhållande, d v s i något som är helt emot skapelsen. Därmed inget ont sagt om de homosexuella – sådana har i alla tider funnits och de skall själklart åtnjuta samma rättigheter som andra men inte rättigheten att fostra egna barn.

Normupplösningen har gått långt och egoismen och själförverkligandet sitter i högsätet. Föräldrar lämnar varandra för minsta lilla oenighet och förlåtelsen har liten eller ingen plats, eller därför att de stött på någon som är så mycket ”bättre” än den nuvarande. Barnen kommer också där i kläm och kan få uppleva flera föräldraseparationer under sin uppväxt och vet ibland inte riktigt vilka som är deras riktiga föräldrar, ”plastpappor och plastmammor”, syskon, halvsyskon och mor- och farföräldrar. De flyttar vilsna, veckovis runt med sina närmaste tillhörigheter packade i en ryggsäck. Det är inte att förundra sig över den rotlöshet som finns bland dagens barn, som först yttrar sig med nedstämdhet och aggressioner på dagis och i förskolan, sedan i skolan med koncentrationsproblem, uppenbar brist på uppfostran och med mobbing och därefter också i vuxenlivet med brist på tolerans för andra, med vuxenmobbning och där egot alltid går före allt annat. Andra synliga följder är bruket av psykofarmaka och också självmord.
Nostradamus_i_norr sa…
forts...

Huvuduppgiften för föräldrarna är sedan länge inte att fostra sina barn. Det skall samhället göra i deras ställe och föräldrarna skall från det att barnen knappt kan gå, delta i produktionen och som det heter, ”förverkliga sig själva” och framför allt de småbarnsmammor som under barnens första år är mer betydelsefulla för barnen än något som helst annat. Alltifrån dagis och hela vägen genom utbildningssystemet fostras de av genuspedagoger och politiskt korrekta lärare med politiskt korrekta läroböcker, i bästa DDR-stil, till konformistiska mönstermänniskor som skall stöpas i samma slev. Ur systemet kommer därför en alltför stor andel räddhågade och indoktrinerade individer som inte har civilkurage nog att tala om när saker är fel eller att kritisera olika typer av etablissemang.

Samhällsuppbyggnaden men framför allt skatte- och bidragssystemet är så utformat att de föräldrar som under barnaåren, vill stanna hemma för att lära känna sina barn, fostra dem och för att ge dem en trygg uppväxtmiljö, de straffas ekonomiskt av samhället. Att välartade och trygga samhällsmedborgare som är ärliga, plikttrogna och inte begår brott eller på annat sätt ligger samhället till last kostar samhället mycket mindre än de som inte är, är det ingen som har tänkt på.

På ålderns höst hamnar dessa barns föräldrar på ett äldreboende och får sällan besök av sina barn, till vilka de kanske saknar en nära relation och där barnen springer så fort i det självförverkligande ekorrhjulet att de inte har tid eller ork att besöka sina gamla föräldrar. När föräldrarna sedan avlider har syskonen och andra anhöriga kalendrarna så fulla av så viktiga aktiviteter att de har ett väldigt pussel att lägga för att hinna med det sista farvälet.

Allt detta är en långsam process som löper över många tiotals år och över generationer och det är av den anledningen som det är så svårt att uppfatta denna gradvisa förändring av samhället till det sämre. Den går att likna vid den välkända om hur man kokar en groda levande.
Maj Grandmo sa…
Nostradamus:
Så sant, så sant. Mina egna systerbarn har ingen som helst aning om det mest basala i kristendomen. När de var i 5-7 årsålderna och vi öppnade sista luckan på adventskalenderna och där var Jesus i sin krubba, sade den ena av dem: Vem är det där?
Barn av idag tror vi firar jul pga Kalle Anka och julklappar. Man får ingenstans kunskap om det mest fundamentala kulturreligiösa arvet vi har med oss.

Barn och ungdomar mår dåligt idag. Mina elever som jag undervisar i gitarr är så sönderstressade att de skakar i händerna. De har redan ett fulltecknat "livspussel" och skjutsas hit och dit hela kvällarna igenom.

Även om man inte är troende måste man åtminstone ha lite kunskaper om vårt kristna arv. Som sagt, den värdegrund som man rapar upp vid första bästa tillfälle har sitt ursprung i Bibeln.

Sossarna har helt medvetet avkristnat Sverige och dessutom försökt radera ut vår historia.
På 40-talet var det ju paret Myrdal och sådana som Gustaf Möller som i sann kommunistisk anda, uppgav att "historien börjar från och med nu". Det var precis detsamma som Lenin och Mao gjorde.

Jag anser att det staten och politikerna håller på med nu har likheter med rasbiologin som sossarna iscensatte på 30-40-talet.
Men nu gäller det att avväpna, sjukdomsförklara och verbalt misshandla oliktänkande, dvs när man inte tiger ihjäl dem.
För sina åsikters skull kan man få fängelse, få sparken, bli avpolletterad från bostadsmarknaden och sedan köras över gång på gång så fort man vill gå ut och berätta om övergreppen.

Vi bor verkligen i "världens bästa land".
Nostradamus_i_norr sa…
Jag vill ge beröm för din föredömliga hemsida som har ett mycket viktigt och opinionsbildande innehåll. Sedan jag i höstas upptäckte den läser jag den med eftertanke.

Doktoranden Per Bylunds artikel "How the Welfare State Corrupted Sweden" som finns här http://mises.org/daily/2190
innehåller mycket tänkvärt. Den innehåller så många sanningar att den förtjänar att översättas till svenska och att publiceras på någon svensk hemsida.

Forskarstuderanden i beteendevetenskap, Johan Järvenpää
http://sv.metapedia.org/w/John_J%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4
som skrivit böcker om politisk korrekthet och själv fått känna på "misshandeln" av PK-iterna i forskarvärlden skriver mycket tänkvärt om situationen i Sverige på följande sidor:
http://reaktion.motpol.nu/
http://solguru.motpol.nu/

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn