Skolan - en experimentverkstad

Kanske är den svenska skolan det där den sociala ingenjörskonsten firar/firat sina största triumfer. Länder i Östeuropa gör långt bättre skolresultat än i Sverige.

Skolans förfall sägs ha börjat vid kommunaliseringen i början på 90-talet med Göran Perssons försorg. Men kommunaliseringen var bara en konsekvens av den skolpolitik som hade förts sedan 70-talet. Det var då åsiktsmaskinerna 40-talisterna gjorde "uppror" mot allt det gamla och krävde avauktorisering av skolan, d v s, ut med katedern, in med lagarbete och grupper. Det var också då dessa kom ut på arbetsmarknaden och många, särskilt kvinnor, valde då skolan som tummelplats för nya fräscha och revolutionerande idéer.

Skolan började då sin nedförsbacke, men efter kommunaliseringen har den rasat i accelererande hastighet.
"Vad sossarna har gjort med skolan är brottsligt", säger en vän till mig som är lärare på gymnasieskolan. Mina egna musikelever är i princip alla missnöjda med en skola som både är belastande och urvattnad i en sällsam kombination.

En mycket belysande artikel från förra året beslyser på ett skrämmande sätt hur det kan fungera här.

Det gäller Tolvåkerskolan i Kävlinge, Skåne. En skola alla flyr ifrån så fort de får tillfälle:
"Flykten från Tolvåkerskolan har i varje fall en begriplig anledning. Under de senaste fem terminerna har den klass som nu heter 9 A varit med om åtta rektorer och femtiotvå lärare, inte sällan okunniga i sitt ämne. Somliga stannade bara en vecka, andra blev sjukskrivna efter två. En blev hämtad med ambulans, efter ett nervöst sammanbrott."
Grundskolan infördes 1963 och realexamen avskaffades. Sedan var det gymnasiets tur 1969.

Studentexamen avskaffades. Gymnasiet blev gymnasieskolan. Alla studieinriktningar bakades in i denna, där tidigare en uppdelning fanns mellan fack-, yrkesskola och gymnasium fanns. Ett system som fungerade i princip smärtfritt. Men det var ju inte JÄMLIIIIKT!

Idéerna om det klasslösa samhället som 68-vänstern slogs för har inneburit att färre från arbetarklassen studerar vidare. Likriktningen och den låga nivån i skolan medför att även de begåvade misslyckas i skolan för att de helt enkelt är uttråkade.

Idag går elever ut med viftande mössor trots nio IG i betyget. Detta var fullständigt otänkbart i det gamla gymnasiet.

"”Jag vill sätta IG, får då höra från rektorn att ’jag skall hitta kvaliteter hos eleven’ som får det till godkänt.”"...metoderna såg ut att ta fram det sämsta ur den gamla. Grupparbete i stället för lektioner ... ”Men i ett lag av barn tar de starka över och stöter ut dem som avviker.” Och varför skulle brist på hyfs kallas något annat? Det var auktoritärt, kom det att heta, att be eleven ta av mössan. Det kvävde elevens spontanitet..."


"NO-lärarna på Tolvåkerskolan har en hörna för sig, med ett stort runt bord, hyllor och diverse macka­pärer för experiment. Man brukar samlas där kring sitt ämne, ibland kommer elever för att skriva ett försenat prov. En dag på hösten 2008 är bordet borta. ”Vi har slängt det”, meddelar rektorn. Lärarna skall inte sitta där. Nu är det lärarlag som gäller"
"De nya rektorerna har synpunkter på matematik. De är förvisso inte mattelärare. (Sanningen att säga var ingen av dem behörig att undervisa i något ämne på högstadiet.) Men de menar att läroböckerna skall bytas ut. Mattelärarna håller inte med. Så en dag när de kommer till arbetet har de tre kvinnorna rullat in en sopcontainer i deras ämnesrum. ”Där stod de och slängde 400 matteböcker och våra papper, undervisningsmaterial, gamla prov ..."

"Så länge skolan förblev statlig höll han (tidigare rektor) emot. Efter 1991 blev det svårare. En dag försvann skylten ”Rektor” från hans dörr. ”Platschef” stod det i stället. Han bad vaktmästaren byta tillbaka. ”Är det inte fantastiskt. Än i dag kan ingen säga vem som fattade det beslutet.” Sedan fick kommunen för sig att rektorer skulle rotera mellan skolorna. ”En idé de fått från Volvo. Lågstadielärare skulle bli rektorer för högstadiet."

Betygen har det gått inflation i eftersom i princip ingenting krävs för att få godkänt. Man måste i princip vara nästan helt frånvarande för att få ett IG.
Lärare som tar sitt ämbete på största allvar och inför regler och krav på ett visst mått av disciplin och att åtminstone försöka lära ut lite kunskaper, bli automatiskt obekväma för skolledning och politiker.
Jan Björklund vill vända skolan 20 år tillbaka i tiden. Men bloggaren tror att det är försent. Kommunpolitikerna är de som kontrollerar skolan och delar ut pengar till dem och har därmed krav på hur verksamheten bedrivs.

Och med den allt högre andelen invandrade elever händer det som man inte trodde var möjligt. Svenska barn och ungdomar lär sig inte svenska på ett korrekt sätt. Man talar baklänges och med uruselt ordförråd som man kompenserar med könsord.

Tur att man gick i skolan när man gjorde.

"Charlotte Lindblad, moderat ordförande i kulturnämnden säger att visst, det var fem lärare som man bestämde skulle ”lyftas ut”. De passade inte i det nya arbetssättet. ”De ville styra och bestämma, det ingick inte i deras uppdrag.”"

Kommentarer

Johan sa…
Maj, skolans förfall började (på allvar), när socialdemokraterna införde sammanhållna klasser i stället för att samla läshuvudena för sig i realskolan.

Läshuvudena gick fordom vidare till femårig realskola efter fjärde klass. Realskolan blev först fyra-årig och sedan tre-årig (dvs läshuvudena gick vidare efter sjätte klass till en treårig realskola). I takt med den kortare studietiden i realskolan så minskades kunskapsstoffet en del.

Men det fungerade tills socialdemokraterna avskaffade realskolan helt 1962 i.o.m. beslutet att införa enhetsskola/grundskola. (Det tog ett par år att genomföra tills realskolan var borta överallt.)

Effekten lät inte vänta på sig.

I slutet av 60-talet krävde lärarkåren högljutt att något måste göras, eftersom det hade blivit så mycket svårare att undervisa, när elever med föga talang eller intresse för teoretiska studier skulle undervisas tillsammans med dem, som tidigare hade fått gå för sig i den mer studiefokuserade realskolan.

En utredning om "skolans inre arbete" SIA (1970-1974) tillsattes med särskilt fokus på de elever, som var lågpresterande (och därför levde rövare i klassrummet).

Därefter har den svenska skolan haft en ca. fyrtioårig Golgatavandring, där ständigt nya initiativ, nya experiment och nya läroplaner har försökt hantera det helt vansinniga beslutet att undervisa elever med vitt skilda förutsättningar betr. talang, fallenhet och förkunskaper i samma klass. Målsättningen är att alla ska bli godkända.

Det kunskapsstoff, som ska förmedlas, har som en konsekvens givetvis hela tiden bantats och bantats och bantats...

Kommunaliseringen av skolan liksom den demografiska förändringen i klassrummet (elever som inte talar svenska eller t.o.m. är analfabeter) har varit ytterligare dråpslag som samverkat och påskyndat socialdemokraternas slakt av den svenska skolan som kunskapsförmedlande instans.

-----

Antingen begriper inte Zaremba detta - eller (kanske troligare) så hårdvinklar han sin berättelse efter sin egen politiska agenda.
Maj Grandmo sa…
Visst är det sossefieringen och kulturmarxismen som har förstört skolan i sin iver att skapa Jämlikhet (eller snarare Likhet i stil med en korvfabrik.

Världens sämsta arbetsklimat och 10% som inte ens kan läsa och skriva.

De importerade problemen gör snart skolan till en omöjlig plats att jobba på.
Johan sa…
Socialdemokraterna/vänstern har slaktat skolan som kunskapsförmedlande instans pga sin ideologiska övertygelse.

Socialdemokraterna/vänstern hatade - verkligen HATADE - parallellskolesystemet.

Priset för sammanhållna klasser var en slakt av skolans kunskapsförmedling. Detta var, som alla idag kan se, ett pris som SAP i praktiken betraktade - och betraktar! - som acceptabelt.

Socialdemokraterna/vänstern har en ideologisk, kvasireligiös övertygelse att ett parallellskolesystem är orättfärdigt.

OAVSETT hur undermåligt slutresultatet än blir, så kan socialdemokraterna/vänstern (pga sin ideologiska, kvasireligiösa övertygelse) aldrig acceptera, att skolor får selektera elever efter deras (akademiska) fallenhet och talang.
Maj Grandmo sa…
Nej, de förnekar biologiska skillnader mellan människor överh t. Att komma och påstå att biologiska skillnader innebär att elever är olika och har olika förutsättningar, då kommer man in på rasbiologi och man får höra att man är nazist.

Sverige är så sjukt, så sjukt. Och allra tydligast blir sjukdomen i skolan, den sociala fostringsanstalten.
Maj Grandmo sa…
Socialisterna i Sverige är mer vänster än någon annanstans (förutom Nord-Korea, Cuba och Kina då). Det är två saker som främst sticker ut:

1. Jämlikhetsreligionen - Du ska inga gudar hava utom den svenska modellen.Man buntar ihop folk i grupper för att därefter försöka slipa bort alla skillnader mellan dem.

Är du rik måste du bli fattigare för annars känner sig de fattiga ännu fattigare. Detta trots att ingen blir fattigare för att någon annan är rik.
Detta bygger på en vanföreställning att det finns så många rika människor. Det gör det inte. Svenskar är den nation som har minst antal miljonärer och minst antal människor med sparkapital what so ever. 1% beräknas ha en förmögenhet på minst en halv miljon...
De rika är också skyldiga till systemets inbyggda orättvisor som att vi har världens längsta vårdköer, ja att folk blir sjuka överhuvud taget. Människor sliter på de rikas fabriker, går in i väggar, kraschar, blir utbrända och utmattade, ryggar som knäcks, förslitningsskador och stressjukdomar.
Kampen mot att ingen ska vara rik i Sverige har varit framgångsrik. Jämlikhet uppnås nämligen när alla har det lika dåligt.

2. Kampen för det mångkulturella samhället. På något sätt går detta i klinsch med punkt 1. Men egentligen inte. Invandringen har skapat otroligt många jobb. På varje ensamkommande skäggbarn flockas 10-12 personer. Allt på den offentliga sektorns budget. Och i den offentliga sektorn är det jämlikt. Löneskillnaderna är minimala. Dock jobbar inte invandrarna i någon högre grad. De representerar bidragsproletariatet och ger legitimitet och stödjer hela existensen av det socialistiska projektet.

Systemet roterar runt sin egen axel, den ena halvan föder, den andra äter.
Det nymodiga i att förneka existensen av svenskar ligger naturligtvis i jämlikhetens natur. Antingen är ingen svensk eller också är alla det.

Hyllandet av mångkulturen och rasismangreppen på alla som inte gillar det, döljer i själva verket en nedvärderande syn på människor från andra kulturer. Dessa behöver samhällets stöd, måste skyddas från allt som liknar krav och villkor och får gräddfiler in på bostadsmarknaden. Återigen, offentliga jobb.

Religion är opium för folket utom när det gäller islam. Islam bygger på underkastelse och bygger sina samhällen kollektivisiskt med lydnad under systemet.
Dvs ungefär som socialismen fungerar. Det är därför ideologierna trivs så bra tillsammans.
Det garanterar också evigt maktinnehav eftersom man har importerat ett troget valboskap.

Därför är det också hotfullt med människor som inte ställer upp för mångkulturen. Det hotar också hela det socialistiska systemet.
Anonym sa…
Sossarnas drömsamhälle enkelt beskrivet:

http://img153.imageshack.us/i/classesb.jpg/

Arbetande fattiga, lättstyrda, icke tänkande.

En arbetskamrat från Vancouver frågade mig varför vi har "Badhus", "Folkparker" etc etc

Jag sa att det är vänsterns idealsamhälle som det utformats i Sverige, folket ska bara jobba, sen låter staten folket få lite "Andrum" genom dessa institutioner som skattebetalarna själva betalat men staten bestämt var dom ska vara, hur dom ska se ut, när man får "roa sig" osv. Det är via Marxistteorier och annat tyranneri som svenska staten infört alla dessa saker, staten ska hålla koll på precis allt och reglera allt i svenskens liv. Allt som händer i Sverige kan avläsas i vänsterextrema ideologier. Varenda rubrik som svensk media publicerar har en tanke bakom, en "redigerare".

Min arbetskamrat sa att ryktet alltid varit att Sverige varit lugnt, tryggt osv. Ja men det är för att folket varit totalkontrollerade sa jag, det har inget att göra med några "Svenska supergener". När man berättar om det svenska samhället för en oberoende så brukar dom brista ut i förvåning efter ett tag och säga: -Men fan, det där har man ju läst om, Kommunismen och Marx och allt det där totalitära centraliserade och förtryckande....well brukar jag säga, suprise suprise.
Socialismen är nog den mest skrämmande och förtryckande ideologi som finns, möjligtvis tillsammans med islam. Enda skillnaden mellan ideologierna är att socialismen är betydligt mer sofistikerad än islam som mer styr på ett rått brutalt och grymt sätt.
Maj Grandmo sa…
Anonym:
Ja, där skissen skildar klasserna genska bra. Vi i Sverige är fattigare generellt, men JÄMLIKT fattiga. Och se då går det bra.

Vi är världens mest belånade folk också. Eftersom skatterna är så höga så måste vi ta lån till en bostad eller en bil.
Svenskens realinkomst ligger på Greklands och Portugals nivå.

Intressant att se att kapitalism inte skapar just fler fattiga än vad välfärdsstaten gör.

Anders Isaksson, själv socialdemokrat, har skrivit flera böcker om det här. Det var dessa som öppnade ögonen på mig.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn