Sambandet mellan värdegrund och demokratur

Sverige befinner sig i ett demokratiskt skuggrike. Från uppifrån och ner har det mest utmärkande för en demokratisk samhällsordning såsom yttrandefrihet, tryckfrihet och likhet inför lagen idag givits en delvis annan betydelse

För varje år som går blir det alltmer uppenbart att dessa friheter har börjat erodera och framför allt ändrat innehåll. 
Som idag när SDU demonstrerar i Göteborg mot svenskfientlighet och det allt hårdare klimatet i invandrarfrågan. Bara det faktum att likhet inför lagen är satt på undantag i t ex hatbrottslagstiftningen borde resultera i en folkstorm.

SDU ska ha en eloge för att de har modet att försöka göra sin röst hörd i ett land som numer är i händerna på tolkningsföreträdare för fanatism och extremism.

Den lille stridbare linslusen Kristofer Lundberg: Rättvisepratiet Socialisterna, var naturligtvis på plats:
Medan SDU:arna uppskattades till 50-75 personer bestod kommunistdemonstranterna (olaglig för övrigt) av det tredubbla.

Så här sade Lundberg:

"– Jag ser det som en demokratisk skyldighet att stoppa dem. Det handlar om demokratin för alla andra, säger Kristofer Lundberg (RS)
-------

Genom att avskaffa dem för SDU?
-------
– Ja, genom att vanligt folk säger vad de tycker.
Så en i demokratisk ordning tillåten demonstration är det din plikt att stoppa av demokratiska skäl?
– Japp, absolut."
Den här lilla utdraget avmaskerar i all sin nakenhet det faktum att demokratin är avskaffad för de med avvikande åsikter. Man skulle kunna hävda att oliktänkande i Sverige av idag är dissidenter.

Men det sovande folket gör sig icke besvär. De röstar fortfarande med ryggradsreflexerna och media riktar uppmärksamheten bort ifrån de stora hoten mot landet genom att vältra sig i hur stora bonusar Vattenfall och andra betalar ut. Media vet att detta går hem. Att spela på den svenska avundsjukan är långt mycket mera effektivt än att rikta ljuset mot de mest allvarliga konsekvenserna av att vi lever i en konsensusstat. En demokratur där bara vissa åsikter räknas in som passande och rumsrena.

Till det yttre är konsensusstaten demokratisk. Vi får rösta på vilket parti vi vill, samtidigt som en massiv hatkampanj riktas mot de som inte faller in i den obligatoriska mittfåran. Genom att stigmatisera dessa partier stigmatiserar man också dess väljare.

Människor får sparken, bli av med sina bostäder om man överhuvud taget får några. Misshandlar negligeras och bagatellieras av t o m Sveriges statsminister. Hur var det han sade mot SD-medlemmen som blev svårt misshandlad i sitt hem och t o m fick en svastika inskuren i pannan:
"— Jag vill gärna påpeka att de som lever på att driva upp ett vi- och dom-tänkande och ett i grunden hatfullt sätt att se på relationer mellan människor inte ska bli förvånade om sådant händer."
"Vi och dom-tänkande", "hatfullt" "ska inte bli förvånade"

Det hundlokan säger är att man får skylla sig själv om man inte sållar sig till strömmen. Det är faktiskt ett undersförstått hot. Man ska lägga sig platt inför statens direktiv och simma nedströms som döda fiskar gör så blir vi lämnade ifred.

Vilket annat lands statsminister skulle våga kläcka ur sig något sådant?
Och är det inte vi och dom-tänkande som han själv praktiserar?

Under hundlokans ledning har våra grundlagsskyddade rättigheter satts ur spel. Istället har det sociala fostringsinstrumentet "Värdegrund" introducerats. Och det är under värdegrundens godtyckliga och svävande formuleringar som vi lyder under idag.
Därav det alltmer sönderstrasade rättsystemet. Därav förföljelse av oliktänkande. Det är konsekvensen av budord nr ett i värdegrunden:

"Allas lika och okränkbara värde".

Det är alltså ett paradigm som i sin yttersta form omöjliggör ett fritt tänkande och fria oinskränkta åsikter.

På något sätt verkar det som om SD:s intåg i riksdagen ytterligare har förstärkt det schizofrena Sverige. För det är i ett sjukt land vi bor i. Det borde genast skjutsas till akuten för hjärnblödning.

Kommentarer

Din blogg tillhör en av Sveriges bästa bland den mängd bloggare som är fritänkare och inte ingår i det allmänna borg-kollektivet.
janstefans sa…
Helt enkelt lysande, dels inlägget och överhuvudtaget om man ser till innehållet i din blogg. Men jag måste också säga att det nya utseendet är "sju resor" bättre. Jag tyckte förra var så svårläst.

Fortsätt så!

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn