Fett- och klimathysterin

VoF Föreningen för Vetenskap och folkbildning är en organisation som har fått ett helt huvudlöst inflytande över både forskning och politik. Dess påverkan på den politiska scenen osar korruption lång väg.

Vad gör då organisationen? Så här står det på deras hemsida:

"Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) har till uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt."
En viktig del av den vetenskapliga folkbildningen är att klargöra vilka frågor som kan respektive inte kan avgöras med vetenskapliga medel."
 
"Det kan vara allt från alternativmedicin och astrologi till pseudovetenskap inom universitet och högskolor. Föreningen vill verka som ett nätverk för att sprida konsumentupplysning om vetenskaplig metod bland medlemmarna och till allmänheten."
Varje år tar man sig rätten att utse "Årets Förvillare". Detta mindre önsvärda pris går till forskare och organisationer som inte snällt ställer sig i ledet när det gäller framför allt klimathotet, men också födoämnen. Helt enkelt oppositionella själar som tänker själva och tar ett annat vetenskapligt grepp på konsensusforskningen.
 
Torbjörn Sassersson skriver på Newsmill om hur VoF går in på "Folkets Lexikon", Wikipedia, och ändrar texter så att det passar deras sak. Stockholmsinitiavitet, som är VoF:s antagonist och motpol
har fått sina texter förvanskade och förtalade i separata inlägg. Men vem kan lita på Wikipedia? Men trots allt finns det massor av hänvisningar till detta, rätt eller fel.
 
Rickard Berghorn har studerat VoF:s styrelse och vilken kompetens dessa besitter för att avgöra vad som är "förvillande" vetenskap och vilka de ger sitt stöd.
 
Styrelsen består till större delen av halvakademiker och åsiktsmaskiner med bakgrunder i såväl leninism, stalinism och maoism. D v s folk som har sett som sin livsuppgift att tala om för allmänheten hur man ska leva sitt liv, samt avgöra åt andra vad som är rätt och fel, ont och gott. 
Detta är nog orsaken till att organisationen har fått så stort genomslag i Sverige. Den här typen av retorik känner politiker och media sig hemma i. Att tänka fritt är inte svenskar och våra representanter så vana vid.
 
VoF:s kunskaper i vetenskap, beprövad eller inte, är alltså inte imponerande. Att de har tagit på sig en uppgift att studera vetenskap och avgöra om den är sann eller falsk, måste betraktas som ett utslag av grandiositet. Men likt alla kommunister, så är sanningen inte det viktigaste, utan att vara opinionsbildande för de egna åsikterna.
 
Så här skriver Lars Bern om det huvudlösa i att använda naturvetenskap i politiska syften:

"Den höga status som naturvetenskapen fick, upptäcktes snart av makthavare. Man lärde sig snabbt att utnyttja dess nyvunna goodwill. En lång rad verksamheter av politiskt intresse gavs vetenskaplig status. Det höga förtroendet för vetenskap gjorde det även frestande att försöka klä mer ideologiska tankar i vetenskaplig vokabulär som t.ex. Marxismen." 
 
"Forskningen vid våra universitet var tidigare i princip fri och finansierad med fakultetsanslag. Politiker och företag upptäckte dock snart att man genom att styra vetenskapens anslag kunde ge ökad trovärdighet och slagkraft åt sina idéer och produkter. Detta har medfört att forskningens frihet blivit starkt beskuren. Forskningsmedel slussas numer oftast via sk programorgan styrda av politiker."
Ett ämne där felaktiga och försnillade vetenskapliga "bevis" har förstört människor i hela 50 år, är fettskräcken. Ancel Keys gjorde en oseriös och saltad forskning på 23 länder om sambandet mellan förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar och fettrik kost. Bara de länder (sju st) som bekräftade hypotesen togs sedan med. Ett rent falsifarium med andra ord.
 
Forskaren Annika Dahlkvist fick löpa gatlopp, förlöjligades och förföljdes, p g a att hon med sin forskningsstudie visade att det inte var fettet som var problemet utan kolhydrater, speciellt socker. Diabetiker blev friska sedan de börjat med fettrik och kolhydratfattig kost.
Hon kritiserade sedan massvaccineringen mot svininfluensa och framhöll att vaccinet kunde vara farligt.
 
Hon erhöll av VoF priset "Årets Förvillare" 2009 vilket slogs upp stort i pressen. Hon hängdes ut totalt efter en misslyckad intervju i Aftonbladet, förlorade sin försörjning och var nära att begå självmord. Men det visade sig att hon hade haft rätt...
 
Hanteringen av klimathotet följer precis samma utveckling. Ett forskningsteam med en svensk i spetsen, Bert Bolin, hade en teori om global påverkan på klimatet pga utsläpp av fossila bränslen, som FN nappade på. Det doftade pengar till forskningsanslag lång väg. Politiker som Margaret Thatcher såg en chans att komma åt kolarbetarfacket, svenska politiker såg härliga skattekronor trilla in plus att nya företagsutbyggnader blev möjliga.
 
De forskare och grupper som lägger fram studier som påvisar en annan utveckling och att klimathotet är en stor fet bluff, får sin egendom vandaliserad och t o m hotas till livet.
Så starka är de krafter som politiseras och reglerar samhällets utveckling.
 
Oheliga allianser har skapats mellan liberaler och socialister för att skapa en ny världsordning. Men under tiden blir människor allt sjukare av felaktigt näringsintag och de skyhöga enegipriserna belastas ytterligare med direkta och indirekta skatter.
Och Lars Bern avslutar:
"Medias uteblivna kritiska granskning och politikernas missbruk av vetenskapen blir av allt att döma något av det som sätter punkt för västvärldens 200 åriga storhetstid" 
  

Kommentarer

Anonym sa…
Ja så kan läkemedelsföretagen sälja mer mediciner
vänsterwiki sa…
När de höll sig till att genomskåda skedböjare och häxdoktorer som botade cancer med havreomslag hade jag fullt förtroende för dem. Nu börjar jag misstänka att de är infiltrerade av just de personer som de förut så tappert bekämpade.
Anonym sa…
VoF består av vetenskapstroende personer, dvs för dem har vetenskap blivit en religion som har svar på alla frågor mellan himmel och jord.
Rune
Känner mest till VoF från den en gång utmärkta tidsskriften Sökaren. En tidning som var hårt utsatt av just VoF eller snarare dess grundare. VoF förefaller mig mest vara en svensk version av amerikanska CSICOP, en organisation som kallar sig skeptiker men mest består av s k debunkers, förnekare. Lustigt samt ironiskt är hur fanatiska dom är i verkligheten. Påminner om religiösa stollar gör dom.
Bra skrivet :) Länken vid Rickard Berghorn är dck felaktig, lägg in denna istället: http://www.newsmill.se/artikel/2011/01/12/vetenskap-och-folkbildning-pr-glas-av-kompetensbrist-politisk-extremism-och-histo

När det gäller VoFs inkompetenta och illasinnade behandling av Annika Dahlqvist, så har jag granskat också det i en hel artikel: http://www.newsmill.se/artikel/2011/04/06/efter-svininfluensan-vetenskap-och-folkbildning-m-ste-ta-tillbaka-f-rvillarutn-mn

Tyvärr har diskussionerna efter båda artiklarna saboterats av dumheter och huvudlösa personangrepp från VoFare. Men det är å andra sidan så det brukar vara med dessa näthuliganer.
Anonym sa…
Så vitt jag har förstått det så fick hon inte priset för LCHF-dieten utan för att hon menade att de som åt den inte behöver vaccinera sig.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn