GLAD PÅSK!

Kanske är det fel dag att önska GLAD påsk. Det var idag som, enligt Bibeln, Jesus korsfästes och dog på korset för att befria människorna.

Påsken är kristendomens viktigaste högtid. Den är bokstavligen det som har skapat det kristna budskapet. Hellre stå upp för sig själv och vidmakthålla sin övertygelse trots att det kostar både socialt och ekonomiskt; än att leva i lögn och egoism.

"Vad har en människa som vinner hela världen men förlorar sig själv?", frågade Jesus. Han drev månglarna från templet, han såg till att två bröd och fem fiskar räckte till femtusen personer.

Så på något sätt var Jesus socialist. Han ville att människor skulle sälja allt vad de ägde om de ville följa honom.

Ändå var han långt ifrån den politiska socialismen. Människor skulle ge för att de ville, skulle hjälpa varandra från hjärtat och inte för att de var tvungna.

"Allt vad ni vill att människor ska göra Er, ska ni ock göra dem", är ett av de mest citerade orden från Bibeln.
Det är ett kraftfullt budskap. Det borde göra det omöjligt för människorna att göra varandra illa. Ändå fungerar det inte, det faller i glömska när andra behov skymmer sikten för det väsentligaste i livet: Fred och frid i oss själva och i förhållande till andra.

Så varför fungerar det inte i praktiken? Människor vänder sig bort från kristendomen och väljer andra vägar till lycka och tillfredsställelse. Vi gör våld på oss själva när vi väljer den enklaste vägen genom konstlade materiella värden och tror att det är de vi behöver. Vi gör våld på varandra i destruktiva relationer genom själviskhet och oförsonliga konflikter. Vi gör våld på våra avkommor genom att inte ge dem trygghet och sammanhang. Och vi utövar våld på andra folk i den desperata jakten på makt och rikedom.

Och det är detta jagande och beroende av makt som är människan värsta Akilleshäl. Despotiska och sinnesjuka envåldshärskare som Khadaffi, Mugabe och Ayatollor har blivit just sinnessjuka p g a makt över andra och de pengar det genererar.

Revolterna som nu pågår i arabländerna är revolter som handlar om makt. Det är svårt att se att det är demokrati som nu är i spirande. Det är folk som aldrig har levt på ett demokratiskt sätt.
För demokrati börjar hos oss själva. I vårt förhållande till varandra. Att den enda makt vi egentligen kan ta oss är makten över oss själva. Att ta makten ifrån en annan människa är ett övergrepp. Att släppa på skaklarna till den vi älskar är den bästa vägen att få behålla henne/honom. Men vi kan aldrig äga någon annan. Då blir det en fråga om maktmissbruk.

Detta är egentligen kristendomens huvudbudskap. Att kärlek är osjälvisk och tillåtande. Och förlåtande. Har vi inte förmågan till förlåtelse så blir livet svårt att leva. Till slut lever vi i ett ständigt krig mot andra.

I andra delar av världen har man andra ideal. Ideal som inte riktigt passar ihop med de kristna värderingarna. Så hur blir det när vi blandas (i princip mot vår vilja) med varandra? Att möta ideologier vars hela livslust handlar om makt och underkastelse?

Svaret är att det är svårt, mycket svårt. Om människor väljer att bosätta sig i ett land som i grunden präglats av de kristna värdena, så måste de anspassas. Eller assimileras med ett finare ord. Man får ägna sig åt sin egen religion på det privata sätt som de flesta av oss gör.

Men hur blir det då när vi möts i det allmänna och vardagliga? Som kristen ska man ju vara öppen, tillåtande och förlåtande mot även det som är oss främmande.

Fast vi har också kanske den viktigaste drivkraften av dem alla: Överlevnadsdriften, självbevarelsen och självständigheten. Att kunna säga ifrån när vi blir allvarligt hotade i vår existens tillhör själva essensen i varandet.

Det är då den viktiga balansen rubbas. I försöken att återupprätta balansen måste någon ta ett steg tillbaka. Sker inte detta naturligt så blir resultatet konflikt. Och så länge obalansen fortgår så fortsätter också konflikten.

Lösningen måste då bli att det disharmoniska måste stämmas i samma tonart. Någon annan lösning finns inte.

Vårt rättssamhälle bygger i grunden på "Tio Guds bud". Budord nr ett är:

"Du ska inga gudar hava jämte mig".

Det står fritt för alla att tolka.

Kommentarer

Nostradamus_i_norr sa…
Förträffligt skrivet.

Eftersom du skriver om kärleksbudskapet tar jag mig friheten att citerar aposteln Paulus där han i det 13:e kapitlet i brevet till Korinterna skriver om kärlekens lov:

"1.Om jag talade både människors och änglars tungomål, men icke hade kärlek, så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande cymbal.
2. Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag hade all tro, så att jag kunde förflytta berg, men icke hade kärlek, så vore jag intet.
3. Och om jag gåve bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men icke hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn.
4. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke.
5. Den skickar sig icke ohöviskt, den söker icke sitt, den förtörnas icke, den hyser icke agg för en oförrätts skull.
6. Den gläder sig icke över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen.
7. Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting.
8. Kärleken förgår aldrig. Men profetians gåva, den skall försvinna, och tungomålstalandet, det skall taga slut, och kunskapen, den skall försvinna.
9. Ty vår kunskap är ett styckverk, och vårt profeterande är ett styckverk;
10. men när det kommer, som är fullkomligt, då skall det försvinna, som är ett styckverk."

Det här gäller alltså inte bara kärleken mellan man och kvinna men är så oerhört mycket mer.

Paulus är en apostel, där kyrkans tjänare har slängt en hel del av innehållet i hans brev på "soptippen" och förklarat dessa som icke-passande i vår tid. Han var en märklig apostel, som innan sin omvändelse tillhörde fariséerna och de skriftlärda och som själv förföljde de kristna för att söka fängsla och döda dem. År 67 blev han halshuggen av romarna.
Hela västra Europas Civilisation, med sin demokrati och rättväsende
bygger på stor del av den Grekiska mytologin.
Vem var Dike?
Harmonia, är dotter till Kärleks gudinnan Afrodite och Krigsguden Ares tex... Varför tror du?
Den grekiska mytologin var sedeslärande, inga pekpinnar, förbud, eller förmaningar som "Du skall eller Du skall icke"
Det är i den och inte Bibeln som våra värdegrunder har sina pelare.
Bibeln skrevs inte av Jesus, den är en sammanställning som är gjord av lärljungar till honom, som tolkade vad hans liknelser ville ha sagt med att leva i guds tro.
Samfund, kyrkor och makthavare skrev om och översatte sedan ganska godtyckligt för att passa makten, de styrande, för att hålla människor i styr.
Du skall inga andra gudar hava.... än de som makten har. Det passar bättre!
Genom detta kommer att ditt "fria tänkande" skall styras från det du är född av makthavarna..
Känns det igen kanske?
De tolv Olympiska gudarna plus ca 300 till, halvgudar och hjältar är långt ifrån några duvungar.
De har även mänskliga fel och brister liksom deras "upptåg och hyss" som de har för sig.
De flesta är dock snälla bara du är snäll mot dom.
Apollon, upplysningens och ljusets Gud, med sina musor är nog den Gud som jag håller mig till mest av de tolv Olympiska.
Han är snällast av de alla, han är god, men hans vrede är fruktansvärd.
Hans tre devis som står inskrivet på Apollontemplet i Delfi är:
Känn dig själv, var måttfull. och försök alltid att tala sanning!
Glad fortsättning på Demeters påsk, vårens och den spirande växtlighetens högtid!
Maj Grandmo sa…
Alexander:
Jag måste erkänna att min kunskap om grekisk mytologi är väldigt blygsam.
Zeus var överguden och Hera hans gemål.

Att Apollon var upplysningens gud, visste jag dock. Kommer inte ihåg Dike.
Dyonysus var vinets och lustens gud, samma som Baccio i den romerska mytologin.

På något sätt liknar berättelserna i den grekiska mytologin om såpoperor. Spännande, men ganska förutsägbara.

Men som sagt mina kunskaper är begränsade så jag kan inte riktigt förhålla mig till det.

Det som dock är gemensamt med kristendomen är läran att leva i ärlighet till sin nästa och gudarna. Utan ärlighet kommer man ingenstans.
Maj Grandmo sa…
Nostradamus:
Paulus ord är vackra och tillämpbara i alla tider. Också här handlar det om att leva i absolut sanning till dig själv och dina medmänniskor.

Kärleken är det kitt som binder samman oss människor. Den är i bästa fall villkorslös som i förhållande till ens barn. Den är givande utan att förvänta sig detsamma tillbaka.
Kärleken är osjälvisk.

Vi människor lever ofta i enlighet med vår dröm om kärleken.
Djupast sett är kärleken egentligen den till skapelsen, livet självt.

Verklig, osjälvisk kärlek är ganska sällsynt. Det närmaste man kan komma är nog kärleken till ens barn. Men kärleken till en vuxen person kan också ha samma kvaliteter.
Fast det är sällsynt, vi kanske bara upplever den 1-2 ggr under vårt liv.

Paulus gjorde en sk klassresa för det han så smångingom kände var det rätta. Och så tog han farväl av den makt som hade varit förhärskande i honom tidigare.
Ja mina kunskaper är inte heller så djupa i den Grekiska mytologin, den är gigantisk om man börjar att läsa den.
Historierna är både spännande och fantastiska, men absolut inte förutsägbara.
Dike är ju rättvisans gudinna som du ser avbildad med en vågskål och förbundna ögon.
Många av de grekiska myterna finns ju i Bibeln, bara med andra namn på gestalterna.
Så här var ju även de "gamla grekerna först".
Ny är det inte gudarna som jag tänker på utan hjältarna, Arkilles. Agamemnon, med flera..
Kika lite i Homeros Illiaden eller Odyssen så får du en liten inblick.
Ämnet är stort, mycket stort och idag läses det inte alls i skolan, bara på universiteten.
Men på de som gick i realskolan på 40-talet och bakåt kan, då var ämnet obligatoriskt-idag är det kuriosa och allmänbildning för en del.

Jag själv knyter gärna ihop dagens tokerier i politiken och samhällsdebatten med just den grekiska mytologin och filosofin, därför så mycket vilar på den i västerlandet.
Religion i vår bemärkelse är det inte riktigt heller, även om man lätt kan få den uppfattningen....
Men otroligt spännande, och den ger eftertankar, och det är just det som var meningen med den.
Du liksom jag själv som pysslar med musik och spelar själv, borde ha "uppsikt" till Apollon och hans musa Euterpe ;)
Lyran och delfinen är Apollons symboler.
Athenas symbol hittar du på alla bibliotek, ugglan, vishetens symbol...
Är du intresserad kan du kolla en denna länk till en kul artikel i min blogg:

http://roljede.blogspot.com/2011/02/religiosa-bad-och-religios-orenlighet.html

Googla på Grekisk mytologi om du är intresserad, i varje fall så kommer du att se du att ämnet är stort och gigantiskt, inget man lär sig på en höft.
Kärlekens gudinna är Afrodite (Venus) som har sin lille följeslagare med pilbågen ständigt beredd Amor (Eros)

Vädrets gud är Zeus även far till några av de övriga 12 olympierna.
Passa på och njut vidare av hans välvilja nu i påsk och öva flitigt olika "harmonier" på din gitarr då blir Apollon glad.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn