Mäns våld mot kvinnor - med genusglasögon?

Det ökande våldet mot män och kvinnor uppmärksammas, åtminstone i det tysta. I regeringens handlingsplan Skr. 2007/08:39 som har uppdaterats i år, försöker man åtminstone ge intryck av att det här går att påverka genom insatser från socialtjänst och kvinnojourer. De våldsamma männen ska gå i terapier och behandlas inom landstingets verksamheter.

Egentligen är det ju män som mest råkar illa ut i form av mord, misshandel och rån. Samtidigt har överfallsvåldtäkterna ökat mångdubbelt sedan 1990 så kvinnor är i allt högre grad utsatt för våld.

I genomgången av de olika typerna av våldsutövning så slås kategorierna "mäns våld mot kvinnor", "hedersrelaterat våld" och "våld i samkönade relationer" ihop.

Detta har nu SD reagerat på som menar att hedersrelaterat våld skiljer sig kraftigt åt till sin karaktär jämfört med annat våld. 

Även regeringen gör det i viss mån:

"När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till kollektivet. I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Det skiljer sig från övriga våldsformer genom dess kollektiva karaktär, vilket innebär att det kan finnas fler förövare av båda könen och att offren kan vara både kvinnor och män samt flickor och pojkar."

Men för säkerhets skull skriver man i inledningen:

"Hedersrelaterat våld och förtryck har, liksom mäns våld mot kvinnor generellt, sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa.".

Här undviker man det annars så obligatoriska "patriarala strukturer". Varför? I hederskulturerna är det ju i synnerlig grad fråga om patriarkala strukturer. Vilket man kan ifrågasätta om det är generellt i vår egen kultur.

Röda Korset skrev för några år sedan en rapport om hedersrelaterat våld i Mellanöstern. Då skrev man faktiskt in passussen om "patriarkala strukturer".
Men vågade inte låta det stå kvar utan strök det i sista stund.

Fi har ju ett liknande förhållningssätt gentemot hedersrelaterat våld. Våld mot kvinnor ser alltid likadant ut; det är fråga om könsmaktsordningar.

Jaha, vad bra då. Så slipper man engagera sig i denna heta potatis. För övrigt sysslar ju Fi mest med jämställdhet i bolagsstyrelser och kvotering av föräldraförsäkringen.
Bekvämt och ofarligt. Och långt ifrån verkligheten.

Att regeringen så totalt har svalt hela genusbetet är naturligtvis vettlöst. Dessutom är det ett svek. Våldet skenar i Sverige. Även ur ett internationellt perspektiv har vi ovanligt hög brottslighet.
Och åtgärderna blir några miljoner kr till socialtjänsten. Medans genusvetarna får miljarder får brottsoffer bara ett litet snack med en batikhäxa. Oftast blir man också utan ersättning och skadestånd. De måste ju gå till beslöjade tält som inte får bada med lakanen på.

Ingen speciell handlingsplan finns specifikt för just de som utsätts för hedersrelaterat våld trots att detta måste vara värre än de andra formerna av våld.

2004 uppgavs att c:a 1500-2000 flickor var utsatt för detta, varav 10-15% behövde skyddat boende. Idag är säkerligen antalet drabbade tre ggr så stor om inte mer.

Så kan man ju undra varför man inte behandlar våldet mot män, som fortfarande är störst. Men det har att göra med att alltid betrakta kvinnor som svaga och beroende, offer. Per definition kan inte män vara offer.
Är inte detta diskriminerande? Bottnar inte det i ett förakt för kvinnors egen kapacitet och en tro på männens?

Men den typen av synsätt går inte hem i genusväldet. Man har en ytterst tveksam agenda. Kvinnor blir bara likvärdiga när de gör mäns jobb. Därav all kvotering och särbehandling.
Och kvinnor kan tydligen inte göra något av egen kraft. Det är därför genusmaffian tror sig behövas.

Jag tycker vi ska kalla Fi och alla dess gelikar inom regering och riksdag för Tvi. Tvi vale! 

Kommentarer

Vi skulle också kunna säga "FI fa-an". Det mönster du beskriver ovan, finns också inom ett annat paradigm, nämligen svenskar kontra invandrare. Svenskar kan aldrig vara offer för rasism. Det kan bara invandrare, åtminstone enligt hetslagstiftningen. Så tänket genomsyrar på den nivån också. Ja, det är svårt att ta sig ur gamla tankestrukurer med grund i kulturmarxismen.

Du har väl läst Julia Caesar krönika idag om mordet på Elin Kranz? Ruggigt, men ack så sant.
Martin sa…
Bra texter, fin bakgrundsbild. Men tyvärr så blir det en plåga att läsa på den här bakgrunden.
Maj Grandmo sa…
Ja, jag läste. Kunde dock inte se några bilder. Jag blev illamående bara av att tänka på dem.
Maj Grandmo sa…
Suck, ja det här med bakgrunden är ett problem. Det kanske är lika bra att ha en helt ren sida. Fast jag är väldigt förtjust i sådana här lite flashigare motiv...

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn