Det parallella samhället

7-klövern går från klarhet till klarhet i sitt arbeta med att gräva Sveriges grav. Det verkar som om SD:s intåg i riksdagen har fått klövern att tävla i lagvidrigheter när det gäller flyktingstatus, uppehållstillstånd, sociala förmåner för illegala och arbetskraftsinvandring.

Överenskommelsen med miljöpartiet borde ge Lagrådet en hel del att brottas med. Men från det hållet hörs ingenting. Har man slutat med att låta dessa uttala sig  juridiskt i förslag? Inte heller JK har uttalat sig. Det verkar som om det juridiska inte längre har något berättigande nu när det är den sk värdegrunden som avgör alla ärenden.

Grundlagen har ju som bekant en punkt om "likhet inför lagen". Med inte alltför stor fantasi tvingas man konstatera att detta inte längre är sant i landet Absurdum.

Beslutet om att illegala invandrare dels får tillstånd att hålla sig undan lagens långa arm och dels får gratis tillgång till välfärdssystemet, är inte bara lagvidrigt. Det är ett slag i ansiktet på samtliga laglydiga skatteinbetalare som sliter i framför allt i offentliga verksamheter där nerskärningarna avlöser varandra.

Ingen vill svara på frågan om varför världens högsta skatter inte räcker. Att tillförseln till de olika delarna av välfärden är styrd av godtycklighet och nycker. Det verklighetsfrämmande i landet Lag-om har aldrig varit så stort.

I tävlingen om största möjliga godhet har nu en centerpartistisk arbetsgrupp föreslagit att de asylanter som får avslag ändå ska få stanna men nu som arbetskraftsinvandrare!!
Helt plötsligt vänds en lag till en annan. Men för säkerhets skull har även den här undantag. Man får 4 veckor på sig att söka jobb och jobbet ska pågå i minst tre månader istället för två respektive sex. Men för att jobba i Sverige måste man ha pass och id-handlingar liksom ett arbetstillstånd. Dessutom ett personnummer för att de olika samhällsinstanserna ska ha kontroll på personen.

Men reglerna styrs inte längre av vare sig lagar, förordningar eller vanligt bondförnuft. De styrs av Värdegrunden.

När majoritetsbefolkningen nu (borde) reagera på att lagen (även själva grundlagen) har så många kryphål och undantag att den börjar likna en hålslev så minskar kanske det viktigaste av allt: Tilliten.

Relationen mellan folk och stat bygger på ett samhällskontrakt. Ett avtal som innebär att vi, medborgarna, bidrar med skatter, avgifter, vårt arbetskapital och vår välvilja till systemet. Detta ska då uppfylla sin del av avtalet genom att tillgodose folket med välfärdstjänster, ett rättvist juridiskt system och en jämlik samhällsordning.

Om detta avtal gång på gång bryts luckras samhällsbygget upp, blir fragmenterat och instabilt. Med den påföljd att majoritetsbefolkningen börjar misstro statssystemet. Misstron leder då till att beredvilligheten till att följa sin del av avtalet undergrävs. Varför ska jag betala in mer än 50% i skatt när så många slipper? Varför ska jag vara laglydig och tro på politiker och myndigheter när dessa sviker mig och verka arbeta för något annat?

När folket också ser varför avtalet bryts gång på gång blir följden en tilltagande frustration, besvikelse, hämndlust och fientlighet mot de som gynnas genom att vi missgynnas. Vi litar allt mindre både på varandra och "nykomlingarna" vars blotta existens blir ett hot. Även om hotet ligger i statsmakternas grandiosa vanföreställningar om sin egen universiella godhet.

Det är på detta sätt en stat bryts ner i sina beståndsdelar. Genom att skapa parallella system som likt en labyrint medför att snart alla går vilse.

Hundlokan får då skriva en ny bok. Det "sovande" folket måste bytas ut mot det "vilsna" folket.

För bloggaren känner sig vilsen och tycker mig märka att människor blir alltmer stingsliga, lättstötta, intoleranta och dogmatiska. Epiteten "rasist", "främlingsfientlig", "högerextremistisk" är idag så utvattnade på sitt egentliga innehåll att folket inte skulle känna igen ett monster när man ser det.

Kommentarer

Anonym sa…
Om likhet inför lagen som i verkligheten inte existerar trots att den är grundlagsfäst.

Regeringsformen kapitel 1, §9 "Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408)."
Maj Grandmo sa…
Och varför har inte Sverige författningsdomstol som andra länder?

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn