Behövs riksdagen?

Sverige har ett av världens största parlament. Ett litet land som har en gigantisk samling av 349 ledamöter med tillhörande staber av tjänstemän och andra pappersvändare.
Skulle inte riksdagen bli betydligt effektivare med färre antal ledamöter, förslagsvis 149?

Många av riksdagsmännen är ytterst okunniga och blåögda, och är räddhågsna och osjälvständiga. Det innebär en bias i hur besluten tas, de poltiskt räddhågsna röstar som de erfarna utan att vara insatt på ett betydande plan.

Men i Sverige resoneras, och har alltid resonerats så, att ingen är bättre än någon annan, vilket i praktiken innebär att alla "kan" om de bara vill.

Verkligheten ser emellertid inte ur sådan, det krävs kunskap, det ställs krav på kompetens.
Varför inte reducera riksdagen och göra den vassare, att enbart de mest kompetenta hamnar överst på listorna?

Fast det ser ut som om det snarare rör sig i motsatt riktning. I den nya grundlagen sägs att man inte ens behöver vara svensk medborgare för att ingå i riksdagen. Det innebär att vem som helst som kanske bara befunnit i Sverige ett halvår kan komma ifråga. Att kartlägga en kandidats bakgrund blir i stort sett omöjligt.

En relativt nyanländ flykting i Botkyrka som ännu inte hunnit vare sig etablera sig, integrera sig och/eller kan svenska ordentligt, kan teoretiskt sett bli invald i riksdagen bara han får tillräckligt många röster.

Eftersom Sverige nu enligt grundlagen definierar sig självt som ett mångkulturellt samhälle ska även det synas i riksdagens sammansättning. Inga krav på att ledmoten delar svenska värderingar, inga krav på att han/hon har kunskap om det svenska samhället, ja vederbörande behöver inte ens vara demokrat.

Abdirizak Waberi, ny ledamot för Moderaterna, är ordförande i Islamiska förbundet i Sverige och praktiserar islam på ett extremt sätt. Han vill ha fyra fruar som han kan slå om de inte lyder. Han har uppgett tidigare att han vill verka för en islamsk stat som styrs strikt under Koranen och där popmusik och dans inte ska vara tillåtna. Man kan inte i bästa välvilja hävda att denne man är demokrat.
Denne man kommer deesutom att ta plats i försvarsutskottet!!!

Anna Kindberg Batra säger i Studio 1 idag att hon är "stolt över att ha en praktiserande muslim i riksdagen. Han är född i Världen".

Detta sammanfattar med en skrämmande tydlighet var Sverige är på väg. När islamister som vill införa sharia väljs in i riksdagen blir nästa steg att de bildar ett eget parti. Vad ska detta då heta?
Jihaddemokraterna? Sharialiberalerna? Koranpartiet?

Mehmet Kaplan miljöpartiet, sitter sedan tidigare med i riksdagen. Han praktiserar också islam på ett strikt sätt.

Om riksdagen sedan välkomnar vilken asylsökande som helst in i riksdagen, tycker bloggaren att timmen är slagen.

Och varför finns riksdagen av idag? Det är ju i princip regeringen som helt dominerar beslutsfattandet av idag.
Kanske det är dags att avskaffa riksdagen helt när den nu blir en tummelplats för dels naiva bönder, dels de som vill avskaffa Sverige och dels för islamister?

Fast det är klart, då upphör ju Sverige att vara en demokrati. Men i dagsläget, när inte den folkvalda församlingen alls representerar och respekterar folkets vilja, är det kanske dags att leta nya vägar.

Varför inte folkstyre i dess egentliga, ursprungliga mening? Istället för att en inkompetent och svenskfientlig samling dårar sitter och trycker på knappar, kan väl vi alla sitta vid våra laptops och kryssa i ja och nej på regeringens förslag. En opolitisk beredning får i uppgift att göra research och lägga fram ett underlag för regeringen att skicka på "remiss" till det svenska folket i sina hem.

Demokrati betyder folkstyre. Och ska vi se till hur Sverige har utvecklats så har vi inte haft detta i modern tid.

Kommentarer

Anonym sa…
Det sätt att styra som förslås på slutet kallas "Direkt Demokrati" till skillnad från ”Parlamentarisk Demokrati” som vi har. Det land som idag kommer närmast ”Direkt Demokrati” torde vara Schweiz tack vara tvingande folkomröstningar.
Anonym sa…
Naturligtvis behövs inte Riksdagen för svenska folket/skattebetalarna, däremot behöver eliten den...
Bort med eländet och låt människor styra sina egna liv. Det finns ingen människa som kan inneha mandat att styra eller representera ngn annan människa; i graven med skiten.
Ulle
Anonym sa…
Skulle gärna se att den svenska grundlagen skrevs om och blev mera lik den amerikanska konstitutionen. Den svenska grundlagen skiljer sig rejält i storlek från närliggande länders inkl USA som innehåller ca 4.500 ord. Den svenska innehåller 159.000 ord. Det jag framför allt saknar är kopplingen till väljarna. Dessutom röstar man vartannat år till representantshuset. I Sverige filtreras rösterna genom partierna vilka då får för stor makt.

16830911
En del förespråkar även införandet av en konstitutionsdomstol.
Anonym sa…
Svenska folket har inte tillfrågats om Grundlagsändringar som genomfördes 25. nov. 2010. Vad är det för demokrati när allt bestäms över folkets huvudet?

Jag håller med dig: med islamister i riksdag som Waberi och Kaplan finns en stor fara för ett nytt parti med islam som drivkraft. Vi behöver ännu starkare SD, det enda parti som samlar svenska demokrater.

Du skriver mycket bra, din blogg finns nu bland mina favoriter.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn