Ny myndighet...

I november kom DEJA (Delegationen för jämställdhet i skolan) ut med sina publikationer över pojkars och flickors psykosociala situation i skolan.

Ett antal Statliga utredningar pekar alla åt samma håll: Flickor mår allt sämre psykiskt i skolan och lider också av många psykosomatiska problem som huvudvärk och magont.
Den huvudsakliga orsaken sägs lite försiktigt vara relationen med kamraterna. Alltså inte betygshets och konkurrens.

http://www.regeringen.se/download/3e10eb14.pdf?major=1&minor=154984&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment

Dessutom har studierna gjorts från åk 2, 3 o jämförts med åk 6, d v s innan betygen börjar sättas.

I det slutbetänkande som DEJA lämnade idag och som just nu kablas ut över landet sägs att: "Jämställdheten i skolan har inte ökat på 50 år". Det var nämligen på 60-talet man började göra mätningarna.

Vari består då mätningarna? Jo i ett antal enkäter ställt till 1400 elever, ett ganska gott underlag, plus då lärarobservationer (ett mindre gott underlag) . Vilka frågor som ingått har bloggaren inte hittat. Förhoppningsvis har de på ett mer genomgripande och detaljerat plan fångat in exakt vad det är som flickorna vantrivs med så kraftigt med kamratrelationerna.

Pojkarna är genomgående sämre i skolan, men tar å andra sidan upp lärarens tid på ett helt annat sätt än flickorna.

Varför säger man inte rent ut? Pojkarna beter sig som svin i skolan. Flickor får dagligen höra vilka horor och fittor de är.
Och detta är importerat gods. Före 1980-talet förekom inte detta i skolorna (bloggaren jobbade själv i skolan vid den tiden).

Importerade, kvinnofientliga kulturyttringar, där kvinnor som jobbar och studerar är horor, sprider sig som en löpeld. Vad ska vi göra? Sätta på oss hucklen och skynken allihop och bara stanna hemma och se på TV?

Varför tar inte Saboni (felstavat, tror jag) bladet från munnen? HOn om någon måste ju veta vad det handlar om.

Men i intervju med henne som följde frågades bara efter en ny myndighet. Jaha. Så var det grejat. En ny myndighet med en budget på 100 miljoner kan nog få de muslimska små gossarna att sluta kalla tjejerna för horor.

Bloggarens gissning om vad alla genuscoacher och genusintegrerare ska göra i skolan är s a s besvarad.
Men är det verkligen detta vi behöver för att tjejerna ska må bättre?

Nej, helt andra krav måste ställas. Besök hos föräldrarna, hemanmärkningar, kvarsittning, även helger, lektioner i vanligt folkvett och föräldrakurser.

Dessutom, ett helt annat system när det gäller PUT måste införas. Inget PUT förrän efter 2 år och då först efter att man visar att man kan språket någorlunda, har en sysselsättning, en egen bostad samt att man till fullo förstår vilka normer och värderingar som gäller i Sverige.
De som inte uppfyller alla krav ska förpassas ut ur landet.

Förra året beviljades 91.000 härliga uppehållstillstånd, 7000 färre än under 2009. Antalet som sökte asyl var däremot fler. Så någonstans börjar det väl bränna under fötterna på våra makthavare.

Jag tycker väldigt synd om tjejerna i dagens skola. Men jag tror varken på genuscoacher eller nya myndigheter. Förändringen måste göras direkt och konkret mitt i pudelns kärna: i klassrummet.

Kommentarer

Anonym sa…
Och befria utbildningssystemet från den politiska sfären förstås, samt låta människor bestämma vilka som kan invandra istället för staten ex.
Ulle
Mohammedanerna skall ej heller slippa vissa ämnen bara för att dom anses kränkande eller för att dom påstår att det är förbjudet enligt deras religion. Prblem-ämnena brukar ofta vara sexual-undervisningen, gymnastik/simning och musik. Inom religionsundervisningen verkar även kristendomen vara ett stort problem. Förmodligen alla religioner utom islam är ett problem. Vägrar man läsa dessa ämnen så borde man bli avstängd från skolan. Ej heller borde man få betyg om man inte läst alla ämnen. Hjälper inte dessa åtgärder för att få dem att rätta in sig i ledet så ser jag inget annat val än att utvisa dem. Det får bli slut på mjäkandet och daltet.
Anonym sa…
Jag tvivlar på att läget är bättre för "pursvenska" pojkar.

Kvinnorörelsen i Sverige har lyckats att bidra till
1. Feminisering av svenska pojkar
2. Massiv import av extemt agressiv unga män.

Det liknar nästan ett planerat folkmord. Först ser man till att det inte finns någon motståndsvilja, sen bjuder man in slaktarna...

Likväl ville inte ens du, Maj, använda din röst för att stödja det enda partiet som vill minska invandringen (om jag minns rätt).

Utlandssvensk
Anonym sa…
Ja, feminismen är i sanning ett helvetes verk.
Anonym sa…
Vi vet alla vad manligt dominerade läner kan ta sig för. Det är väl inte orimligt att anta att män är mer benägna att t.ex föra anfallskrig?

Men vad sker i ett feminiserat samhälle? Driftar det mot självmord?

Bara lite lösa funderingar, men Sverige framstår för mig som både det mest feminiserade och det mest själmordsbenägna landet på planeten, så ett samband verkar möjligt.

utlandssvensk
Galne Gunnar sa…
Jag uppskattar detta inlägg; i synnerhet att du skriver att det är ett importerat problem med tjejer som kallas för hora och fitta. Du skriver också att det är muslimska små gossar som yttrar dessa epitet - vilket stämmer; men jag vill dock göra ett tillägg här:

Kvinnoförnedrande attityder är inte exklusiva för den muslimska världen, utan återfinns även i länder som ligger geografiskt närmare Sverige. Generellt sett gäller; ju längre bort ifrån Norden, desto starkare blir manschauvinismen. För det räcker med att du åker ner till de sydligare delarna av Europa, som Italien, Spanien, och Grekland, för att finna den typen av manschauvinistiska värderingar som yttrar sig i epitet som hora, så fort kvinnor inte följer männens rigida påbud för hur de ska klä sig och föra sig. Samma attityder hittar du även i Sydamerika.

Även om manschauvinismen är mildare än i Mellanöstern och i Afrika, så existerar den likväl i ovan nämnda länder, och det är viktigt att inte glömma detta faktum.
Arvid sa…
Utlandssvensk,

ett feminiserat samhälle blir genomsatt av våld, eftersom kvinnor inte förstår, att våld kan bara hållas i schack genom hotet om ett större, motriktat våld.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn