Policy för bloggen

Flera kommentarer har på senare tid dykt upp som smutskastar homosexualitet i allmänhet och homosexuella i synnerhet.

Det är oacceptabelt och jag kommer konsekvent att radera dessa.

Detta är en samhällskritisk blogg som vill ta upp det snedvridna politiska systemet i vårt land. Att angripa människor för sin homosexualitet är ungefär som att rikta hat mot alla mörkhåriga och kortväxta. Genusmaffian gör sig skyldiga till samma sak när man skyller världens elände på vita, heterosexuella män.

De egenskaper man föds med kan man inte anklagas för. Det är vad man blir som ibland kan vara diskutabelt.

Alla som inte varit på Pride rekommenderar jag att gå dit. Många trevliga, helt "normala" människor.

Kommentarer

Anonym sa…
För det första är det endast en teori att sexualiteten är medfödd för det andra handlade inläggen om politiseringen av sexlivet, vilket din blogg torde vara mkt intresserad av; det är en mkt långt gången politisering om man inte drar sig för att kräva tillträde till folks sovrum, samt att upprätta egen juridik för sexuella avvikare.
Huruvida saker o ting är trevliga eller inte är inte så intressant; de kan leda åt helvete ändå..
Maj Grandmo sa…
Ja, att det sker en politisering av människors utövande av sex kan jag hålla med om. Det gäller ju t ex hela genusvetenskapen. Den sexualupplysande filmen som UR och RFSU hade producerat var ju rätt vämjelig. Det måste vara möjligt att få sexualiteten att framstå som mer känsloinriktad än så. Men sexundervisning är ändå viktigt att ha i skolan.
Människors sexliv ska dock staten hålla tassarna borta ifrån. Man ska inte ha synpunkter på hur eller varför vi har sex. Om det är något som är privat så är det väl det.
Jag kan tycka att det är ganska genomskinligt när politiker som Mona Sahlin går med i Pride-tåget. "Titta, jag har inga fördomar".
Och visst försöker man gärna göra politik av homosexualitet precis som allting annat. Men det ligger ju i linje med statsmakternas otroliga kontroll- och maktbehov.
Människors sexualitet är det i regel inget fel med (ja, förutom avarter som pedofili förstås). Alla vet ju hur man ska göra, det ligger så att säga inbyggt.
Men vissa ungdomar har uppenbara identitetsproblem vad gäller sex. Filmer som UR:s kan då göra allting ännu värre. Det handlar ju i grunden att ha en avslappnad hållning till allt som har med sex att göra. På detta vis är politiseringen ett övergrepp på människors känsloliv och naturliga instinkter.
Anonym sa…
Nu blir jag besviken på dig Maj. Censur! Yttrandefrihet är för alla. Nu skiter jag i din blogg. Du gillar ju inte själv att bli dissad och bortklippt./ John B
Anonym sa…
Håller inte med om att sexualundervisning ska finnas i skolan; där ska utbildas fria människor stärkta i sin tanke/vilja/känsla.
Man ska syssla med vetenskap och konst, samt utveckla barnen socialt.
Detta ger de bästa förutsättningarna att hitta en identitet, finna områden för kreativitet/verksamhet samt skapa band till omgivnignen (både nautur och kultur).
Rätt utvecklat kommer detta leda till fria, kreativa männsikor som inte så lätt låter sig luras eller politiseras, samt som kan utveckla sunda relationer, både i och utanför sängen.
Endast samhällets politserade sexualisering(materialism) har "nödvändiggjort" s k "sexualundervisning", vilket ofta är rent asocialt; vore bättre att försöka utveckla barnen socialt istället.
Vad gäller Sahlin; utan ett polistierat sexliv har hon eller ngn annan "god och fin" politiker förstås inget där att göra.
Stoppa politiseringen; våra skattepengar ska inte gå till detta fascistiska elände.
Anonym sa…
Sakta men säkert har staten avskaffat den självklara rätten att inte gilla vissa grupper av människor.

Jag erkänner att jag inte tycker om HBT-personer. Jag tycker personligen att homo- , transexualitet och könsbyte är onaturligt och perverst. Däremot har jag inget emot att någon håller på med sådant, så längre detta inte berör mig personligen.

Tyvärr har många bögar antastatt mig när jag var yngre. Men sådant skriver man inte om, eftersom homosexuella skall alltid utmålas som offer, precis som alla andra minoriteter, oavsätt fakta.
Maj Grandmo sa…
Offertänkandet är utbrett här i Sverige. Men bögar och flator beskriver sig själva knappast som offer.
Att betrakta minoriteter för offer är majoritetens sätt att placera sig själva som norm och omedvetet ha en nedlåtande attityd mot alla som inte platsar i normen.
Sedan har vi grupper som också definierar sig själva som offer. Och då har vi ett verkligt problem.
Men maktelitens hyckleri i frågan om muslimska invandrare tar priset i alla kategorier.
Maj Grandmo sa…
Visst är alla välkomna att tycka vad man vill om vissa företeelser som t ex homosexualitet.
Man väljer ju alltid vilka man vill umgås med och kan då välja bort de människor man inte gillar.
Vad jag vill framhäva är att homosexuella inte är en enhetlig grupp eller kultur. Precis som inte svarta är det, eller kortväxta.
Transsexuella är ofta offerförklarade, ja. Och de får ett oproportionerligt utrymme i media. I sjäva verket är de ytterst få.
Men som sagt, ingen av dessa är ansvariga för sin situation. De helt enkelt bara fungerar så.
Maj Grandmo sa…
Och att inte enhetligt älska alla här i världen är en självklar rättighet.
I Sverige har man inte den självklara rätten, men det är väl snarare fråga om grupper? Som kollektivistiskt land så ser man inte individen som fristående och som ansvarig för sina handlingar.
Anonym sa…
Jag anser alltså att man är ansvarig för sitt sexliv definitivt; detta gäller alla, nekrofiler, pederaster, sodomiter, homo- o heterosexuella.
Väldigt otäckt att omyndigförklara människan på denna punkt som är så knuten till känslo- och viljeliv.
Vad blir nästa steg; "vi kan inte rå för vår ondska?"
Anonym sa…
En annan sak; man kommer in i livet med egenskaper som inte är slumpvisa. De beror av en föruttillvaro och beskrivs bl a i de österländska lärorna (reinkarnation och karma).
Det finns ingen slump, inget icke-ansvar; människan måste ta fullt ansvar i sin fulla frihet och försöka lösa så mkt karma som möjligt och inte samla på sig mer av denna "arvssynd".
Maj Grandmo sa…
Jag anser att t ex nekrofiler, pedofiler mm är avarter som enbart tillfredsställer sina egna lustar. Att ha sex är ju en ömsesidig handling (ska vara).
Jag försvarar definitivt inte avarter, de tillför bara människan lidande. Och där styr egoismen med noll hänsyn till andra.
Naturligtvis är deras handlande förkastliga och speglar de svartaste sidorna hos människor.
Människan är aldrig fråntagen sitt ansvar för sina handlingar.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn