Kollektivet gör oss dumma

Det har pågått en diskussion här på bloggen om homosexualitet. En del här uttrycker sig negativt om homosexuella och jag har skrivit att detta inte är ok.

Var och en har naturligtvis rätt att tycka vad man vill. Men det jag reagerar på med ryggmärgen är när man uttrycker ett oförställt hat mot egenskaper som människor har eller kan ha.

Bloggaren är anti-kollektivist. Individen har makten över sitt liv och har därmed också ansvar för sina handlingar.
En individ har en oräknelig mängd egenskaper, vissa medfödda, vissa förvärvade. Man kan ogilla en människa för att hon är snål eller opålitlig. Dessa egenskaper är ofta en konsekvens av de tidiga erfarenheter man har i livet. Är hon därmed oanstastlig i sina egenskaper?
Nej, det går att lära sig att vara mer generös.

Andra egenskaper som ligger på ett genetiskt plan är sådana som hudfärg, kroppskonstitution, ärftliga sjukdomar och sexualitet.

Någon hävdade att sexualitet inte är medfödd. Det är snarare så att man föds med anlag som antingen förstärks eller undanträngs i samband med identifikationsprocessen i 2-3 års ålder.
Men det är ingenting en människa väljer.

Jag menar att individer inte kan lastas för egenskaper man inte rår för själv att man har. Eller inte har.

Kollektivet är den samlade maktapparaten som "avgör" vilka egenskaper som är ädla och inte. Därmed är det inte sagt att kollektivet har rätt.
Tvärtom. "Tiotusen flugor kan inte ha fel, skit är gott".

Individen är alltid smartare än kollektivet. Dumheten ökar kumulativt med antalet samtroende individer. Kollektivet förvandlar sin tro till sanningar. Och har därmed rätt att förtrycka de som inte accepterar dessa sanningar.

Om den samlade makteliten, kollektivet, har bestämt sig för att HBT-personer är en utsatt grupp som förtjänar att uppmärksammas så gör det naturligtvis inte detta påstående sant.

HBT-personer är nämligen ingen enhetlig grupp. Det är separata individer som råkar dela vissa egenskaper.
Det är inte mer "synd om" om HBT-personer än om svarta eller rödhåriga (också minoriteter i vårt land).
Men visst kan man tycka illa om svarta eller rödhåriga. Men finns det egentligen någon anledning?
Så länge inte svarta eller rödhåriga bildar kollektiv och utövar förtryck av andra så finns det ingen anledning att tycka illa om dessa.

Det är kollektiv som det finns anledning att ifrågasätta och vara misstänksam mot. I dessa har individen upphört att tänka själv utan ser sig själva som en oantastbar enhet som besitter sanningar som bara andra har att acceptera.

De som flockas i stora kollektiv är ofta osjälvständiga individer. Men genom att stå och vara osjälvständiga tillsammans bildar man en maktfaktor.

Så bildas det politiska partierna, den stora fackliga maktapparaten och de religösa kulturerna. Alla besitter de den oantastbara "sanningen" och alla ska de tala om för oss "otrogna" för hur vi ska tycka, tänka och handla. D v s precis det de inte gör själva.

Per definition kan man inte vara offer p g a sina individuella egenskaper. Det är i sådana fall kollektivet som offerförklarar dessa individer och sålunda upphöjer sig självt till "godhetens förespråkare".

Kommentarer

Anonym sa…
För att illustrera din åsikt, vill jag berätta om ett schackparti mellan världsmästaren Kasparov och 50.000 schackspelare på internet. Bland dessa 50.000 fanns det några mycket duktiga spelare som föreslog vinnande drag, men de blev naturligtvis nedröstade av den stora, normalbegåvade, massan. Kasparov vann så klart en komfortabel seger.

16830911
Galne Gunnar sa…
Maj, jag är intresserad av vad du i egenskap av psykolog har för förklaring till varför män är mer skeptiska till mångkulturen samt varför kvinnor är mer positiva till mångkulturen.

(Jag delar upp frågan i båda betraktningsvinklarna, då jag är säker på att det är nödvändigt för att till fullo begripa denna skillnad i synsätt mellan könen).

Ser fram emot ditt svar!

PS: Jag ser att du blir irriterad över homofober som dyker upp här. Skit i dem; det finns idioter överallt. Finns ingen anledning att slösa tankekraft på dem och deras idioti.
Anonym sa…
Till Galne Gunnar : är kritik mot egna lagar och ombudsmän för sexuella avvikare homofobiskt? Är kritik mot att använda skattepengar för sexuella avvikares verksamheter homofobiskt? Är kritik mot att allmän sjukförsäkring bl a innebär att andra måste bära kostander för konsekvenserna av sexuella avvikares livsstil (ex AIDS till följd av hör promiskuitet hos homosexuella), också homofobiskt?
Galne Gunnar sa…
@ Anonym:

Du reagerar inte på vad jag har skrivit, utan på din tolkning av vad jag har skrivit. Ingenstans har jag skrivit att man inte får kritisera det du kallar för sexuella avvikare.

Nu verkar Maj ha raderat de inlägg som jag reagerade på så jag kan inte exemplifiera, men de inlägg jag syftade på löd ungefär på följande sätt: "Jävla bögar är onormala, hur kan du försvara dem? Nu ska jag sluta läsa den här skitbloggen".

Det är den typen av inlägg jag menar att man ska skita i, inte eventuella inlägg som kritiserar från en intellektuell utgångspunkt.

Det jag ger exempel på ovan är inte kritik, det är bara dumheter som folk hasplar ur sig för att de ogillar något som de saknar intellektuella argument för att kritisera.

När man sedan reagerar på dumheterna och säger ifrån, så klagar de över att det inte finns någon yttrandefrihet och att "man inte får kritisera". Mycket kan sägas om bristen på yttrandefrihet i Sverige, men när det gäller rena dumheter som inte tillför debatten något, så klarar de flesta av oss alldeles utmärkt utan sådant.

Så kritisera vad du vill, men slipa på argumenten först.
Anonym sa…
Galne G : nå, hur var det nu; är det jag skrivit "homfobiskt", eller inte?
Anonym sa…
Hur kan du skilja ut individen från kollektivet? Jag tror inte att det går. Vi är alla sammankopplade med varandra på tusentals vis antingen vi vill eller inte.
Peter Pan
Maj Grandmo sa…
Peter Pan:
Vi människor behöver varandra. Vi ingår i familjer, skolan, arbetsplatser, och kanske föreningar. De små kollektiven är livsnödvändiga.
Men de stora organisationerna som skapar stora maktapparater av kollektivisk styrning och kontroll över människorna anser jag att vi bör bekämpa. Det är viktigt att känna sig som en del i ett sammanhang. I de stora tunga kollektiven förlorar vi detta och blir allienerade.
Anonym sa…
Peter Pan : du har givetvis rätt, men det som utmärker denna tidsålder är utvecklingen av Jaget och där är indivualism och frihet en naturlig förutsättning/konsekvens.
JAg-krafterna är starkare än de krafter som är knutna till kön, etnicitet/kultur/ras och det framträder nu tydligt även om stora krafter arbetar mot detta (materialism, socialism, teokrati etc).
Ulle

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn