Mångkulturen är samhällets grundbult

I dagens Sverige får allt fler ideal och gamla käpphästar som tidigare varit oanstastliga, stryka på foten. I mångkulturens namn offras jämställdheten som numera enbart handlar om 50/50 i styrelser och inte hedersmord eller/och svårt kvinnoförtryck i Islams namn.

Genusvetenskapen har flyttat in på universiteten och sprider löje över Sverige utomlands. Förskolebarn ska leka med kottar för att bli könsneutrala. Osv.

Också kampen för HBT-individer inskränks nu i Broderskapsrörelsen, där man i första hand säger sig arbeta mot rasism och för mångkultur. Man har helt enkelt strykt formuleringarna om jämlikhet mellan könen och kamp för HBT-personer.

Allt verkar vara värt att offras på mångkulturens altare. Hundra år har det tagit för kvinnorna i Sverige att uppnå en föredömlig jämställdhet. Den är makteliten beredd att offra med bara ett kulspetsstreck.

Katri Linna har fått sparken från chefsposten på DO. Men hon hann skapa en mängd till synes prejudicerande beslut för hur det mångkulturella Sverige ska se ut. Och hennes beslut hade ingenting med pursvenskarnas värld att göra. I själva verket agerade DO som en domstol när de nådde sk förlikningar (dvs utpressning) med kommuner och företag som hade "diskriminerat" muslimer och bara muslimer. Som i princip verkar vara extremt lättkränkta.

Historien med Alias niqab är mer än välkänd. Men en annan historia från Strömsund om Miriam från Guatemala och hennes upplevelser från lektionerna på Sfi är däremot okänd.
Jesús Alcalá skrev i höstas denna artikel i Svd här

Miriam gick på undervisningen där ett antal högljudda muslimska män från Uzbekistan helt bestämde dagordningen.
De krävde könssegregerad undervisning, vilket beviljades i början, men det var av praktiska skäl omöjligt så därför löste man det genom att "skydda" männen från kvinnorna genom en skärm. Detta upplevdes snart som ohållbart för lärarna som förhandlade sig fram en annan lösning med de upprörda männen.

Kvinnorna skulle sitta längst bak så männen slapp se dem. Ingen frågade vad kvinnorna ansåg. Dessa hade få möjligheter att yttra sig, fråga när de inte förstod och få hjälp av läraren. Männen protesterade då högljutt och tystade ner kvinnorna som av denna anledning lärde sig sämre svenska.

Miriam anmälde skolan till DO för kränkande behandling. DO:s belut var överslätande
"Skolan, skriver DO i sitt beslut, har ”vidtagit omfattande åtgärder” för att stödja Miriam och komma åt ”de handlingar och beteenden som hon upplevt som trakasserier på grund av kön”. Därmed har skolan uppfyllt sina skyldigheter."

Beslutet kom snabbt och orsakade inga rubriker hos media. Skillnaden mellan detta och Alias niqabbärande är enorm.
Katri Linna ansåg att Alias "fall" var så mycket mer grundläggande för hur religionsfriheten ska kunna praktiseras på allmän samhällsnivå.

DO tog två år på sig att utreda ärendet, trots att de redan var utretts av andra instanser som Skolverket. Och som alla vet diskriminerade Åsö gymnasium Alia för att hon inte fick gå spökklädd enligt DO.

Alcalá hänvisar till FN-konventionen om diskriminering:
"FN-konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor inte bara förbjuder könsdiskriminering utan ålägger också staterna att ”ändra eller avskaffa /…/ sedvänjor eller bruk som innebär diskriminering av kvinnor”, att ”ändra mäns och kvinnors sociala och kulturella beteendemönster för att på så sätt avskaffa fördomar, seder och bruk som grundar sig på föreställningen om det ena könets underlägsenhet eller på stelnade roller för män och kvinnor”. Ingen myndighet, enskild person, organisation och inget företag får diskriminera kvinnor."
Men denna FN-konvention är tydligen bortglömd i mångkulturens Sverige som i alla andra slags sammanhang ivrigt hänvisar till FN-konventioner av skilda slag.

Det är ett slag i ansiktet mot alla de kvinnor som trots den påstådda friheten i vårt land snarast blir uppmuntrade av statsmakterna att leva som de alltid gjort, ja t o m radikaliseras, vilket ofta också sker.

Kommentarer

Anonym sa…
Tack för allt du gör för mig , nu handlar landet och framtiden om mig och min familj , precis som regeringen vill ha det.
Anonym sa…
Jag menar verkligen tack !
Det kan säkert misstolkas , som allt annat.
Anonym sa…
Vad otäckt att FN ska sitta o bestämma hur folk ska det hemma; varning för FN mao.
Uppenbarligen en världsregering som t o m ska krypa hem till folk med sina tyckanden o tänkanden; riktigt otäckt!
Vem styr FN?
Ulle
Tanja B sa…
Maj, på tal om katter - är det din katt uppe på bilden? :-) Hm, könssegregering i skolor har föreslagits även av genusforskare - dock är motiveringarna lite annorlunda i det fallet...
Tanja B sa…
Hade helt missat den artikeln i SVD! Borde inte genusvetarna sättas in här? Eller, var är alla genusvetare? Missade de också den artikeln?
Tanja! Genusvetarna har ett selektivt seende. De ser det som passar dem och är blind för obehagligheter som inte passar in i den svart-vita mallen.
Maj Grandmo sa…
Tanja:
Ja, det är min katt Selma på bilden. Jag adopterade henne från Uppsala Katthem. Hon påträffades helt övergiven tillsammans med sina syskon vid en stor väg efter det att mamman hade blivit överkörd. Har även Gusse, som jag också borde ha bild på, men programmet tillåter tydligen bara en bild.

Och, genusvetarna verkar ha nog med att utradera skillnaderna mellan pojkar och flickor i förskolan. De har tagit "allas lika värde" till ett högre plan.
Dessutom, man uppmuntrar niqabbärande för att dessa kvinnor ska komma in i arbetslivet.
Däremot har jag inte hört att de även står bakom könssegrering i t ex simundervisning och sexualkunskap.
Suck, man tar sig för pannan.
Men som sagt, i mångkulturens Sverige gäller inte längre de gamla värderingarna. Allt är underkastat denna.
Anonym sa…
ta en bild på dem båda, om de är polare. tack för en bra text btw/ göteborg

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn