Mångkulturen och könsskillnader

En intressant frågeställning som jag länge har tänkt ta upp är hur det kommer sig att kvinnor oftast är mer positiva till mångkulturen än män.
Nu kom det en direkt fråga om detta så då passar det bra att jag tar upp just detta.

Överlag visar statistiken att människor i allmänhet och kvinnor och yngre i synnerhet, har blivit mer positiva till invandring.
Men som all statistik så måste man ha mer fakta om vilka variabler som valdes ut och hur frågorna var ställda. Ja och sedan hur pass ärliga folk i allmänhet är när man får en fråga utskickad av en myndighet.

Jag tror tyvärr att många känner sig tvungna att svara positivt om mångkulturen. Men tittar man bara sig runt i en stad (som Uppsala) så ser man en klar uppdelning var människor väljer att bo. Många svenska familjer tar också sina barn ut ur skolor som är invandrartäta.
Så när det kommer till den egna lilla vrån så är inte så många positiva. Och i det praktiska sammanhanget ser man också teorierna falla som käglor.

Skillnaden mellan kvinnor och mäns attityder är däremot intressantare. Det här speglar i grunden kvinnor och mäns centrala intresseområden som i sin tur är beroende av skillnader i könens inneboende psykologiska funktionssätt.

Allt det här är naturligtvis inte generella sanningar, bara tendenser. Skillnaden mellan individer är alltid större.

Mäns hjärnor utvecklas långsammare än kvinnors så när systemet så småningom har stabiliserat sig ter sig männens hjärnor som klart definierade i två hemisfärer. "Trafiken" demellan är därför något försenad, men var och en av dem fungerar exakt och precist.
Männen är därför bättre på att specialisera sig, där fokusering och analytisk förmåga är en tillgång. Männen styrs av testosteron, vilket medför en prestationsinriktad miljö, där "bäst vinner".
När en man får barn så ser han ofta det som en huvuduppgift att försörja och att skydda det egna från yttre hot och rivaler.

Kvinnan har en annan hjärnkonstruktion. Eftersom hjärnan utvecklas snabbare så hinner hennes hjärnhalvor överlappa varandra till viss del. Kommunikationen demellan blir därför smidig och direkt. Ni vet det här om kvinnors berömda simultankapacitet.
Kvinnor tenderar därför att trivas i miljöer som tar holistiska grepp, gärna gruppinriktade verksamheter som inbegriper både noggrannhet och social interaktion. Som t ex sjukhus.
Kvinnans centrala hormon är östrogen, som i huvudsak styr äggproduktion och cykler. Vad än genusvetarna säger så trivs kvinnor bäst i vårdande miljöer p g a sin fysiska och psykiska konstitution. "Att ta hand om" är viktigt för kvinnor helt enkelt därför att hon ser sig själv som den självklara vårdhavaren för sina barn.

Gissningsvis kan detta ha betydelse för hur kvinnor ser t ex de ensamkommande flykting"barnen" som extremt vårdbehövande och behov av omhändertagande.
Män däremot är kanske negativa för att de mer benägna att se det främmande som hot mot de och det man är satta att beskydda och försörja

Kvinnor i allmänhet är också mer vänster då de inte ser pengar som något större problem. De jobbar ju också till stor del i offentlig sektor d v s inom vård, skola och omsorg och är därför beroende av att skatterna ligger på en hög nivå.

Om någon genusvetare mot förmodan skulle titta in på bloggen skulle jag nog få ordentligt på pälsen. De anser som bekant att könet är en social konstruktion. Nåväl, alla har ju rätt till en åsikt.

Kommentarer

Anonym sa…
Skiktningen syns tydligt i ett parti som SD, som är det femte största partiet.
Om man enbart ser till hur kvinnor röstar så drattar SD ner till en sjundeplats.
Om man däremot bara ser till männen hamnar SD på en tredje plats.

16830911
Anonym sa…
Hur skiljer sig IQ mellan män och kvinnor?
Galne Gunnar sa…
@ Anonym:

"Hur skiljer sig IQ mellan män och kvinnor?"

Genomsnittlig IQ är densamma för män och kvinnor, däremot är män överrepresenterade både bland högintelligenta och lågintelligenta.
Galne Gunnar sa…
Kul att du valde att skriva om detta ämne. Jag håller med dig i din analys, men skulle dock göra ett par tillägg. Jag återkommer eventuellt med min egen reflektioner när jag haft tid att tänka över vad jag egentligen tycker i frågan.
Maj Grandmo sa…
Ja, Galne G, män är de som intar tätpositioner inom naturvetenskap och teknikutveckling, mycket p g a att de har en driftighet, en tävlingsbenägenhet och det finns bland dem sk genier.
Männen har också en tradition av att vara framåt och framgångsrika. Kvinnor har, trots allt, en större tendens att inta en position i flocken. Bl a beror detta på kvinnors stora sociala förmåga och behov.
Män har visserligen större hjärna, men inget tyder på att skillnader i IQ egentligen finns mellan könen, förutom det du nyss skrev: Män har en större spridning intelligensmässigt.
Vad gäller kvinnors mer positiva hållning till invandrare, tror jag att detta kan vara en myt. Eftersom kvinnor ofta jobbar i sociala områden där många invandrare förekommer, är de i viss mån beroende av dessa för jobbets skull.
Anonym sa…
Så kvinnors underrepresentation inom vetenskap och ex tankesporter är en "social fråga"?
Börjar låta som socialistpropaganda här..
Anonym sa…
Även inom kulturen; var är de kvinnliga konstnärerna, författarna, filosoferna etc.
"Underrepresenterade" skulle jämlikhetsfascsiterna säga...
Maj Grandmo sa…
Nej, kvinnors underrepresentation i ovan namngivna områden är ingen social fråga. Kvinnor intresserar sig däremot mer för sociala frågor och arbetar därför i betydligt större omfattning där än männen.
Enkäter utskickade till nya kommunledamöter om deras huvudsakliga intresseverksamheter, brukar resultera i att kvinnor i hög grad väljer "mjuka" områden inom det sociala, barn och kultur.
Socialisterna brukar däremot härleda det hela bort från människornas egna behov och intressen och bara inrikta sig på skillnader i siffror. Som man då skyller på de "patriarkala strukturerna".
Anonym sa…
Apropå "tävlingsinstinkt" kan jag iofs tänka mig att det har med viljan att göra men att reducera vetenskap, konst,filsofi, religion etc till ngn form av "tävlingsinstinkt" är väl flummigt!
Funkar bra i hockeybåset, men att förklara den enorma kulturutveckling som vilar på nämnda områden på det sättet är minst sagt flummigt.
Maj Grandmo sa…
Kulturen är också beroende av framåtanda för att få ett berätTigande i samhället. Man kan hålla på och skriva fantastisk poesi inne på kammaren hela sitt liv, men det krävs att man tror på sig själv och har förmåga att sprida sin poesi för att nå framgång.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn