Mastodontstaten

Vänsterns främsta propagandavapen gentemot Alliansen är att dessa undergräver och skär ner i den offentliga sektorn och att klyftorna mellan olika samhällsgrupper ökar.

Bloggare gjorde därför en liten statistikkoll: Offentliga sektorn och SCB punkt 3 pdf  (fick inte till en länk direkt till pdf-dokumentet.)

Siffrorna är från 2008 och 2009, alltså under Allians-styre.

Antalet anställda inom offentlig sektorn är drygt 1,5 miljon, vilket motsvarar 35% av hela arbetsstyrkan.
Den största posten i de offentliga finanserna är den sociala sektorn, 41%. Offentlig förvaltning, d v s byråkrati ligger, på 14%, obs före sjukvård 13% och för utbildning 13%.
Att notera är att samhällskydd och rättsväsende utgör 3% liksom försvar.

Vid en internationell jämförelse är vi de land som har störst utgifter från offentlig sektor. Norge slår oss dock i inkomster.
I BNP ligger den offentliga sektorns inkomster på 52%. Skillnaden mot krisåret 1993 är hela 16%, vilket dock var ett extremt år.

Under dessa 16 år har konsumtionen inom den offentliga sektorn dock minskat. Men transfereringarna, d v s socialförsäkringarna har bara minskat med någon enstaka procent.

Det är svårt att göra jämförelser med andra länder, säger SCB, eftersom i Sverige plockar man även ut skatt på sjukförsäkringarna. Vilket inte är helt vanligt.
Pengarna går runt i ett evigt kretslopp.

Inget tyder på att socialförsäkringssystemet har blivit sämre under Alliansen. Tvärtom satsas det mer än för fem-sex år sedan.

Hur är det med klyftor då? De är ju beroende av de som har jobb och de som inte har.

Sedan 2007 har arbetslösheten ökat med mer än 100 000 personer och låg i slutet av 2010 på 408 000 personer. SCB
Detta skapar onekligen klyftor.

Och tar man ungdomsarbetslösheten bland ungdomar är den nästan 40% av all arbetslöshet!

Inkomsterna för ensamstående utan barn är lägst. Den omtalade fattiga ensamma mamman med barn är i mycket en myt. Skillnaderna mellan de som inte har barn och har barn har ökat de senaste 5 åren SCB.

Sjukskrivningarna är ju hela tiden under luppen. Denna artikel är intressant. De tidsbegränsade sjukpensionerna ska alltså vara bort helt år 2012.

Istället ska det heta sjuk- och aktivitetsersättning. Antalet som har detta är c:a 435.000, vilket är en minskning med drygt 60 000 personer på bara två år.
Antalet sjukskrivna är c:a 127.000 kr, ligger ungefär på samma nivå som ett år tidigare.
De utförsäkrade förra året var 5.200 individer. Så många som hälften har gått tillbaka till sjukpenning, endast 1,2% har fått jobb och resten går nu på A-kassa eller socialbidrag.

Så vart leder detta? Som bloggaren ser det är det evigt kretslopp i systemen. Eftersom transfereringarna just inte har minskat så innebär det bara att folk byter system och fortsätter att vara försörjda av det allmänna. 

Och studier, som inte ingår i ovanstående, finansieras ju av lån och bidrag. Så det är väl inte osannolikt att många har börjat studera istället för jobba,  särskilt ungdomar. Ja, sedan kan man ju på att skaffa barn också. Populärt i vissa grupper som lever på evig föräldrapenning (eller snarare socialbidrag).

Alliansens arbetslinje är den enda rätta. Att ohälsotalet är så högt som 29% av befolkningen är en gåta i ett av världens friskaste länder.

Att invandringen berikar kommunerna är en av de många seglivade lögnerna. Så länge statsbidragen rullar in så dansar man på borden. Men sedan... Efter PUT så får kommunerna slänga upp egna pengar.

Någonstans kommer systemet att brista av sin egen tyngd. Byråkratin som ligger som andra post i offentliga budgeten, sväller oavbrutet, inte minst beroende på att allt fler får allt mindre nödvändiga jobb. Jmfr genuscoacher etc, och integrationspersonal mm, parat med jobbcoacher och alla dessas utbildningscentra.

I själva verket skulle en tredjedel av den offentlig sektorn tas bort imorgon dag utan att majoriteten svenska folket skulle märka någon skillnad.

Kommentarer

Martin sa…
Dokumentären "1200 miljarder"(2006) av Martin Borgs, är alltid lika aktuell; möjligen mer ju längre vansinnet fortgår.

Google Video: http://tinyurl.com/1200miljarder
Maj Grandmo sa…
Bra film. Skrämmande att folk knappt vet att skattepengar kommer från dem själva. Offentliga sektorn 2009 kostade f ö 1.600 miljarder kr, 400 miljarder mer än när filmen gjordes 2006. Hur mycket bättre har vi det idag jämfört med då?

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn