Islam - fredens och kärlekens religion?

Bloggaren har läst en bra sammanfattning av vad praktisk islam kan innebära, speciellt när det gäller kvinnors rättigheter, eller snarare brist på rättigheter. Allt vad du vill veta om islam

Begreppet kärlek som är centralt i Nya Testamentet, kristendomens huvudbok, existerar inte inom islam. Allt handlar egentligen om männens rättigheter, makt, dominans och kampen mot de otrogna. Föraktet skiner igenom som ett smutsigt flugpapper mot fönstret. Islams gud Allah är domare, orden som förmedlas genom Muhammed är befallande, oförvitliga, kompromisslösa och fördömande. Människornas uppgift är att underordna sig och underkasta sig Allahs ord.

Det som PK:iterna mest brukar förfasa sig över är när man kritiserar islam för att sträva efter världsherravälde. Man brukar jämföra det med villvarelsen att det skulle finnas en judisk konspiration som ska ta över all världens rikedomar.

Men faktum är att det i islams skrifter finns formuleringar som man kan tolka som om det är världsherravälde som är målet:

Sura 9, vers 29 (9:29)" Striden mot dem, som ej tro på Gud och den yttersta dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt och ej bekänna sanningens religion, nämligen dem som fått skriften, tills de villigt giva skatt och ödmjuka sig."
33:27 "Och han gav eder deras (de otrognas) land och hem, deras ägodelar och ett land, som ni aldrig beträtt i arv, ja Gud är allsmäktig."

Vi otrogna ska bestraffas, böja nacken och betala extra skatter för vårt syndiga leverne. Hatet mot Väst och vår överlägsenhet gentemot den muslimska världen kan naturligtvis inte skrifterna ge något svar på.
Men om nu islam är den perfekta lösningen på världens och människornas problem, varför lever man då i armod, våld och eviga krig?

Även i kristendomen finns ju målet att sprida läran jorden över. Men här är det inte underkastelsen under religionen som efterstävas, utan att vi ska leva i fred med varandra som en enda stor familj.

Kvinnorna är skapade åt mannen och lider "brist på intelligens och religion". Kvinnan har just inget högre värde än vilken kamel som helst. Helvetet är mest befolkat med kvinnor, i himlen huserar männen och har till sitt förfogande storbystade (jorå, inga hängbröst där inte) saftiga kvinnor som helst är jungfrur (åtminstone i början).

Kvinnan måste dölja sina syndfulla behag genom heltäckande klädsel. Mannen får till inget pris frestas av yppiga barmar och svepande, östrogenavsöndrande hår.
Mannen måste hålla sina kvinnor på behörigt avstånd förutom när han bestiger dem. Kvinnor, med sin klena intelligens och omoral förleder mannen till att föra honom bort från Allah.
Mannen har dock alltid rätt att tillgodose sina lustar när helst det tränger på. Enligt Koranen existerar inte kvinnans rätt att säga nej. Det är p g a detta som man inom islam hävdar att våldtäkt är är en synd. Definitionen av våldtäkt är så smal att man kan hävda att det mesta är tillåtet att göra med en syndfull kvinna utan att det är våldtäkt.
Kvinnor som inte döljer sig är därför lovligt byte. Utan att det är våldtäkt.

Misshandel av kvinnor är förenligt med att hon är mannens egendom som han har total makt över. Om hon är "olydig" ska hon kunna slås på ställen där det helst inte syns.

I en av haditherna framgår också att Muhammed uttalade sig om könsstympning: "...det ger upphöjdhet åt kvinnan".

Muslimer strävar mer än något annat efter segregation och ställer sig medvetet utanför ett samhälle styrt av "otrogna".
Muhammed uppmanar till att döda otrogna och konvertiteter:

"Muhammed är Guds apostel och de som följer honom är fruktansvärda mot de otrogna men barmhärtiga mot varandra."
”De skulle önska att ni blev otrogen liksom de själva…. Skaffa er inte några beskyddare ibland dom förrän de konverterat till islam. Om de vänder er ryggen så och döda dom, varhelst ni finner dom. Och skaffa er inte någon beskyddare eller hjälpare ibland dom."

Jag tror att mycket av hatet som mer än någonting genomsyrar islam, kommer ur det faktum att människor ska underkasta sig religionen och skrifterna. Den egna, fria viljan, det egna livsvalet, det jagstarka egot, den personliga integriteten och den trygga identiteten; allt hämmas och mals ner under Muhammeds blodbesudlade skor och de evigt krökta ryggarna inför den Allsmäktiga.

För i islam har man inte den personliga relationen till Gud som kristna har. Allah är ouppnåligt för människorna, ett förtryckande universum där ingen nåd egentligen finns.

Kommentarer

Anonym sa…
Tror du att dom planerar att ha ihjäl oss allihopa? Eller bara underkuva oss? Hur ska vi kunna stoppa det här?
Anonym sa…
"Men dom är ju så snälla när man talas vid utanför moskén i Norsborg" sa en naiv kvinna (kunde ha varit Mona Sahlin efter sitt besök på nämnda ställe)

Alvin Stoltz
Inte vare sig kan man eller lär man sig att tänka självständigt heller. Igår hade jag en intressant religionsdebatt med en god vän och muslim. Vi diskuterade många spörsmål, men bla jiziya (extra skatt för otrogna om de vägrar att konvertera) och jag fråga om han verkligen tyckte det var rättvist. Som svar fick jag en massa undanglidande svar och villospår. Jag frågade om det var rättvist och till sist sa jag att jag vill ha ett svar, antingen ja eller nej.

Till slut fick jag svaret att "det står i koranen så då måste det vara så". Slutsats: att tänka logiskt och väga in sina egna bedömningar är omöjligt och avskalat från individen.

Du har väl läst Nils Dackes nyutgivna bok Islam under slöjan? Han är en mycket påläst och kunnig islamkännare, om än självlärd, och jag har recenserat boken på Aktualiabloggen.
"Tror du att dom planerar att ha ihjäl oss allihopa? Eller bara underkuva oss? Hur ska vi kunna stoppa det här?"

Att det kommer till att bli massmord råder inga som helst tvivel om. Det är helt enkelt nödvändigt att kraftigt decimera det erövrade folket för att dom aldrig mer någonsin skall kunna växa sig starka nog att hota islams dominans. Se bara på Egypten, där ursprungsbefolkningen kopterna idag bara utgör några ynka procent av befolkningen. Eftersom Sverige är mycket mindre land så kommer vi bara att utgöra några promille här när islamiseringen är fullt genomförd.
Alla som inte duger till nåt syfte, gamla och sjuka kommer skoningslöst bli avrättade och mördade. Sedan är det ju även så att mohammedaner arbetar ju inte, behöver det inte när man har slavar till att sköta sånt. Så dom som är starka nog till att utföra hårt arbete kommer skonas men blir slavar istället. För att ytterligare splittra det erövrade folket så skickar man merparten av dem till sina egna hemländer medan dom slavar som kommer att arbeta för dem i Sverige tas in från andra länder.
Vad kvinnor och barn beträffar så kommer dom som är fertila och attraktiva att tas som krigsbyte.
När kvinnan tas tillfånga så annulleras automatiskt det gamla äktenskapet. Vad dessa kvinnor har att se fram emot är att få bevittna hela deras familj och släkt att bli avrättade framför deras ögon. På så sätt tar man ifrån dem allt hopp om att deras närmaste någonsin skall komma till deras undsättning. Låter man deras söner och döttrar leva så är det enbart för att dom skall bli sexslavar eller som döttrarna bli bortgifta med mohammedaner och bli nya frögurkor i framtideen.
Maj Grandmo sa…
Cavatus:
Ja, jag läste din recension. Jag ska beställa den på Books-on-demand.
Maj Grandmo sa…
Robin:
Om muslimerna går till väga på det sättet du beskriver så kommer det inte att gå deras väg. Visserligen har man lagt under sig kristna länder som t ex Albanien och Bosnien men jag tror inte de kan handgripligen göra speciellt mycket här. Det är genom vår demokrati de kommer att få ett allt större inflytande

Det är ju genom politikernas flathet och vettlösa invandringspolitik som svenskarna kommer att bli i minoritet c:a 2050. Och då är det ju upplagt. Fast bordet är nog ganska barskrapat vid det laget
Maj Grandmo sa…
Alvin:
Snälla kan alla vara, bara man vill så.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn