Mångkulturell vård

I mångkulturens ljuvliga värld är vi nog många som både förstått och observerat hur våra kära nysvenskar agerar i den svenska vården.

Bloggaren hade brutit ett par revben vid lung-hjärttrakten och hade av vårdcentral blivit ombedd att röntga mig på akuten. Där var proppfullt av mer eller mindre skadade eller magsjuka patienter. Vill man bli sjuk ska man sätta sig på en svensk akutmottagning.
Som vanligt hade man bara en läkare i tjänst. En patient i timmen ropades in. En medpatient bjöd på Tremalon så bloggaren blev lite i hatten och det var nog tur det.

Plötsligt störtar en hel arabisk klan in. Skriker i högan sky på "schuotetska, dokkor". En trafikolycka hade tydligen ägt rum. Men den skadade promenerade in helt lugnt utan synliga skador.
Snabbt skaffas en rullstol fram och flera sköterskor dyker upp från ingenstans och kör in killen genom de magiska dörrarna.
Då hade bloggaren väntat i fem timmar. Då gick jag.

Svårigheterna med nysvenskar i vården har nu blivit föremål för tusentals uppsatser, kurser och handledning. Se t ex detta

Det är landstinget i Kalmar län som nu vill överbrygga kulturskillnaderna med ett litet nätt pilotprojekt på 150.000 kr på tre år.
Där ska man lära sig att förstå att tidsbegreppet skiljer sig (!) mellan olika kulturer. D v s varför man inte passar tiden. Likaså är det med betalningen. Betala vill man inte göra förrän man har träffat läkaren. Om ens då.

På de inledande lektionerna har man fått ögonen öppnade. Varför är just vårt envetna mål att hålla tiden det rätta? Varför är det så självklart att man betalar innan (om ens någonsin)?

Sådana orimligheter i den svenska kulturen vill man nu komma till rätta med genom sin treåriga kurs!

Malmö Högskola har studerat empiriskt det problematiska med kulturkrockar på sjukhus. Kroppspråk, jämmer, ögonkontakt mm menar man på skiljer sig på ett markant sätt mellan särskilt afrikanska och arabiska kulturer och vår.

(Jag har saxat ett avsnitt ur den PDF-fil som var svår att länka till):
"Patienternas sätt att uttrycka smärta och oro upplevdes skilja sig åt mellan
patienter med olika kulturer. Studenterna menade till exempel att patienter från
Afrika och Sydeuropa verkade ha lägre smärttröskel och ville ha mer
uppmärksamhet än andra patienter. Studenterna tyckte att det var svårt att avgöra
om akuta tillstånd förelåg då patienter med annan kultur än den svenska uttryckte
sig på ett sätt som studenterna hade svårt att tolka. De upplevde att patienter från
andra kulturer oftare än svenska patienter var missnöjda med vården och krävde
mer uppmärksamhet och omvårdnad. Studenterna ansåg dock att kunskap om
andra kulturer medför större förståelse för beteenden (a.a).
Patienter från en viss kultur vill inte bli vårdade av personer av motsatt kön, enligt
studenternas erfarenhet. De menade att muslimska kvinnor inte ville bli
undersökta av manliga läkare samt att muslimska män inte vill bli undersökta av
kvinnliga läkare och sjuksköterskor."

Likaså har man hela släkten med sig som kräver att få spendera natten på sjukhuset trots att det inte finns tillräckligt med platser för de sjuka.
Man är högljudd och stör andra patienter.
Kort sagt har våra sjukhus förvandlats till mångkulturella skådeplatser för att "förstå och tillhandahålla de traumatiserade bästa möjliga bemötande".

Värdegrunden blir problematisk för en gångs skull. Det beskriver Malin Edner och André Malmström i sin tre-betygsuppsats : "Att vårda i ett mångkulturellt samhälle".

"Om sjuksköterskan utgår från att behandla alla lika för att inte särbehandla någon kan det i praktiken innebära diskriminering av olikheter. Det innebär att vårdpersonal för att inte särbehandla patienter med invandrarbakgrund behandlar alla patienter lika och därmed bortser från kulturella skillnader. För vården kan det resultera i att särskilda behov uppmärksammas för lite och omvårdnaden av patienter med invandrarbakgrund blir bristfällig".

Dessa författar återkommer också till att nysvenskar är missnöjda med vården och har högljudda krav på hela omgivningen.
I princip betyder detta att invandrare alltså ska ha ett mervärde i jämförelse med svenska patienter. Omvårdnadsprincipen blir alltså ojämlik i mångkulturens kölvatten. 
Hur man vänder och vrider på sig blir resultatet alltid att arslet sitter där bak.

Hur svårt ska det vara att ställa samma krav på alla patienter, oavsett bakgrund? Hur svårt kan det vara att ge alla patienter rätt till en högkvalitativ vård, oavsett bakgrund?

Det är diskriminering av nysvenskar att ge dessa likvärdig vård som svenskar, säger man. De kräver bättre vård än oss vanliga dödliga.
Det är bara det att detta innebär en alldeles tydlig diskriminering av svenskar som grupp. Vi har alltså olika värde.
Värdegrunden är bara något man stoppar ner i halsen på oss svenskar för att vi ska hålla käften om alla orimligheter och orättvisor som nu kör över oss likt en ångvält.

Bloggaren plagierar nu språket på de unga, arga tjejernas bloggar: DÖÖÖÖÖR...
 

Kommentarer

Anonym sa…
Mor låg inlagd på akademiska i Uppsala för ett år sen ungefär p.g.a. en hjärtinfarkt och trivdes mycket bra med eftervården.

Plötsligt ringer hon och ber mig hämta henne så fort som möjligt utan motivering.

När jag anländer är rummet där mor har sin plats fullt av skräniga araber, vakande över en skränig arabkvinna.

Mor finner jag i dagrummet. Hon berättar att damen anlänt kvällen innan med buller och bong. Därefter har hon väsnats hela natten säger mor, som annars är en trogen mångkulturvurmare.

Nåja, mor måste skrivas ut vilket tar sin lilla tid och när allt är klart för hemgång tittar jag åter in i rummet där mor legat. Nu är hela klanen inklusive kvinnan borta.

En simulant kan man förmoda.

Hon gav i alla fall mor lite upplevelsebaserad inlärning.

Gratis är gott brukar man säga.
Maj Grandmo sa…
Hahaha! Har varit med om detsamma! De stängde in allihop i sköljrummet så vi andra fick sova!
Anonym sa…
Privatisera vården nu! Finns inget som heter "lika vård"; männsikor är individer och kommer att kräva olika typer av vård och vårdgivare.
Löser dessa eländiga sosseproblem.
Maj Grandmo sa…
Anonym:
Tycker också man ska privatisera vården. Dock inte hela, offentliga alternativ måste finnas som en buffert om det skulle knasa sig med folks försäkringar.
Anonym sa…
Vårdgivande och försäkringssystem samman med dessa bör inte samlas under statens ansvar.
Staten finns endast till som en garant för ett jusridiskt sustem inte för att finansiera eller producera vård.
Maj Grandmo sa…
Inte ens USA har helt privatiserad vård. Den kostar massor, mest i världen. Den är också bäst i världen.

Den allmänna sjukförsäkringen som Obama vill införa har ju stött på ett enormt motstånd. De ser skräckscenariet Sverige framför sig. Här där tusen människor, minst, dör i vårdköerna varje år.
Anonym sa…
Vården är inget som ngn bestämma över kan annan än den som söker vård/köper försäkring för.
Allt annat leder ofelbart fel (fascism).
Ju fortare desto bättre.
USA kan mkt väl uppleva secession (unionsutträde) framöver bl a pga socialistiska attacker från federalt håll.
Förmodligen av godo.
Josef Boberg sa…
"Värdegrunden är bara något man stoppar ner i halsen på oss svenskar för att vi ska hålla käften om alla orimligheter och orättvisor som nu kör över oss likt en ångvält."

Jo... - Maj Grandbo - och om de livsfarliga riskerna med sjukvården - för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna - har jag själv tänkt och skrivit en hel del om HÄR.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn