Det finns kulturer och det finns kulturer...

Hela världen följer det drama som utspelar sig i Japan just nu. Att bli drabbad på detta sätt är ju knappt möjligt! Snacka om maximal otur!

I de mest drabbade delarna går människor och plockar grejer, lyfter på blytunga delar av väggar för att försöka hitta några levande, och letar mat.
För maten håller på att ta slut, liksom bensinen. Men vi hör inget om plundringståg eller konflikter människor emellan när man försöker få tag i det man behöver.

Nej, man står i sina köer och väntar på sin tur. Precis som man alltid gör.
I Japan är man van vid att massor av människor befinner sig på samma ställe samtidigt. Och samhället fungerar rätt smärtfritt ändå trots alla dess många miljoner människor.

Dessutom vill man inte ha någon hjälp utifrån. Sverige har erbjudit sig men fått kalla handen. Det japanska folket har sin stolthet. Och den tänker man inte göra avkall på.

När man ser det här förstår man att Japan är en av världens mest framgångsrika länder. Att kämpa och stå upp för sig själv. Att känna stolthet inför sitt land och sin kultur. Och att aldrig tappa taget och kontrollen. Trots att allt har fallit samman.

Vid en jämförelse med andra drabbade länder som t ex Haiti för två år sedan, eller Pakistan för några år sedan, så blir skillnaden tydlig. I dessa länder uppstår kaos på ett helt annat sätt. Man har en utveckling som ligger 100 år efter andra och katastrofer blir därför verkligen katastrofer.

Men det är inte det enda. Våldet som blir följden, laglösheten och det krigsliknande tillståndet, det är svårare att förklara. Det gäller att roffa åt sig själv och inte dela med sig. Det gäller att vända sig till hela världen för bistånd, hjälpsändningar och ibland även militära trupper. Varför uppstår detta som en följd av katastrofer?

En teori är att man inte har lärt sig att kämpa och känna stolthet över vad man åstadkommit. Istället ropar man på hjälp från det rika Väst som man ger skulden för sitt eget elände.
Man betraktar sig själv som offer och orättvist behandlad av Väst. Blandat med avundsjuka och bitterhet så blir det förödande. Man får ett outvecklat folk och kultur som bara sitter och väntar på allmosor.

På individnivår fungerar det likadant. De med offeridentitet är missunsamma och blir bittra. Och egoistiska. Det är bara det egna som räknas. Det är de som har värst, de är de som har minst pengar och minst att kämpa för. Egennyttan och offermentalitet hänger därför tätt samman. Man är inte hjälpsam, man är inte medkännande. Man är likgiltig för andra.

Svensk kultur är egentligen mest lik den japanska. Men den har naggats i kanterna ordentligt under de senaste 20-25 åren. Från att ha varit ett kämpande folk har vi blivit ett gnällande folk.

"Det är inte tillräckligt jämlikt och jämställt." "Klyftorna bara ökar". "Jag får ingen sjukpenning". "Jag jobbar minsann medan de andra står och röker". "Förbjud, förbjud, förbjud".

Dessutom, förmodligen som ett resultat av detta, så är vi inte, FÅR inte, vara stolta över vår kultur. Dagligen får vi vår kultur ifrågasatt eller att den helt enkelt inte finns.
Folk i allmänhet är rätt likgiltiga inför vårt kulturarv. Vi är mest intresserade att skaffa mer prylar.

Det socialdemokratiska oligopolet med all sitt jämLIKhetstänkande har skapat ett avundsjukt och egoistiskt folk. Man kallar det för individualistiskt, men det är det inte.
Allt för många svenskar betraktar sig nu som offer. När vi sedan plockar in 100.000 offer per år så ser vi var vi är på väg.

Våra nytillkomna offer begår flera hundra procent mer brott än svenskar, särskilt våldsbrott. Det har de tagit med sig hemifrån. En underutvecklad kultur skapar underutvecklade människor. Det verkar många gånger som de tycker de har rätt att angripa oss och allting däremellan.
Alltså samma tänkande, samma handlingsmönster.

Skulle Sverige drabbas av en katastrof av okänd karaktär, så skulle reaktionsmönstret se mer ut som på Haiti och Pakistan än i Japan. Vi skulle koncentrera oss på vårt eget, roffa åt oss i affärerna och slåss på gatorna.

Men det skulle också finnas den gamla reaktionen kvar, med att kämpa sida vid sida, hjälpa varandra och snällt köa till bensinpumparna.
D v s precis som samhället ser ut idag; att den ena halvan vårdar den andra

Men att fortsätta i de nu ingångna hjulspåren med en oreglerad invandring av primitiva kulturer plus att alltfler är behov av samhällets bistånd, kommer att innebära en dålig beredskap för de utmaningar som väntar oss.

För i Sverige är vi knappast immuna mot naturkrafter och tekniska haverier. Vårt mod, vår styrka och vår solidaritet kommer att ställas inför framtida prövningar, var säkra på det!

Kommentarer

Jag tror inte på något naturkatastrof här. Däremot blir det inbördeskrig pga de motsättningar du beskriver.
Anonym sa…
Det finns två kulturer som är ganska intressanta tycker jag.

1. Haiti med 95% svarta och 5% mulatter. De är ättlingar de de allra bästa individer som valts ut i Afrika, överlevt resan och överlevt slaveriet. Haiti tillhör västvärlden men har en BNP motsvarande ca 1% av resterade västvärd.

2. Australien, visserligen bestående av många etniska grupper men en stor del i alla fall den mest inflytelserika är ättlingar till vita som deporterats p.g.a. krminalitet. Det var alltså samhällets avskum. Detta till trots har Australien en BNP som väl motsvarar den som finns i västvärlden.

Kan någon förklara hur skillnaden kan vara så total?
Maj Grandmo sa…
Ja, vad säger man. Tror inte på att de kan förklaras utifrån hudfärg iaf om det var det du ville antyda.
Haitis problem är väl snarare religionen som är undermålig med vodoo och häxkonster. Det är samma problem som inom islam. Religionen blir överordnad förnuftet.
Och i Australien har man hållit sig till förnuftet. Och avskum kan faktiskt ändra sig om de får mjlighet.
Anonym sa…
Nej då, det var inte det jag ville antyda. Förmågan sitter inte i hudfärgen. Den sitter i hjärnan i första hand.

Det var 70 000 år sedan vi lämnade Afrika. De vita och de svarta har evolverat separerade i olika miljöer sedan dess, ca. 3 000 generationer. Så bildas nya arter om tiden är tillräckligt lång.

Evolutionsteorin säger bl.a. att genpoolen anpassas mot miljön. Vår miljö har gett ett evolutinärt tryck att klara av uppgifter som är relativt svåra medan man i Afrika finner människans ursprungliga och därmed naurliga habitat.

Vår miljö har bl.a. krävt förmåga att samarbeta för att lösa problem och det tror jag är viktigt. Om du inte inser att det i grunden är generna som skilljer oss åt blir jag förvånad då du utger dig för att var psykolog.

Det finns uppenbara kroppsliga skillnader i egenskaper mellan olika raser, det förbjudna ordet, p.g.a. ovan nämnda evolution. Då borde ingen bli förvånad över att även de psykiska egenskaperna kan variera.

Ta t.ex. testosteron som ger upphov till aggressivitet. Det ger även upphov till skäggväxt. Alltså finns en korelation mellan aggressivitet och skägväxt.

Ju skäggigare en person är desto aggressivare kan personen väntas vara. Testosteronet är också en viktig skillnad mellan män och kvinnor. Som vi alla vet är män både skäggigare och aggressivare än kvinnor av just den anledningen.

Om man ser till olika raser kan man säga att män från mellanöstern har extrem skäggväxt och de är också rejält aggressiva, stämmer där också alltså. Kopplingen heter alltså testosteron. Det är en viktig systematisk skillnad.

En aggressiv människa i vårt klimat har varit oanvändbar varför han inte varit välkommen i gemenskapen och samarbetet. Han har därör gått under.

Det är väl ganska uppenbart att kulturen inklusive religionen är en funktion av de gener man har. Det är ju därför människor och hundar har olika kultur.
Maj Grandmo sa…
Genpoolen är helt sant det som skiljer oss människor åt. Men bara till viss del. Lika stor påverkan har det sociala arvet och de kulturella fenomenen.

Generna tillför anlag till olika egenskaper, inte egenskaperna i sig. Det här har studerats när det gäller t ex schizofreni genom tvillingstudier. Om båda tvilligarna har samma anlag men växer upp i oika miljöer så minskas resp ökar risken för sjukdom beroende på vilken kvalitet miljön har.

Detsamma gäller för adopterade barn i tidig ålder. Om de har anlag för t ex asocialt beteende så är det ändå beroende av miljön om dessa tar sig uttryck i viss mån. Risken är dock högre att de slår igenom än för normalpopulationen oavsett miljö

Teststeron är ett könshormon och påverkar beteendet på ett oftast positivt sätt. Driftighet, kreativitet, innovativitet. Men ocskå tävlingsinriktning och aggression. Det finns dock olika typer av aggression. Vi människor måste ha ett visst mått av aggressivitet annars klarar vi dåligt av livets påfrestningar.

Men de testosteronstinna hannarna du beskriver kan vara ett utslag av en hög grad av barnavlande med alltför närstående släktigar. Sådant påverkar alltid de mest känsliga systemen.

Att vara "hårig" vet jag inte direkt om det kan direkt sammankopplas med aggressivitet. Men det är klart, mer testosteron har man ju.
Men som sagt, detta kan även innebära en högre grad av positiv aggressivitet.

Det asociala beteendet vi kan se från bl a män från MENA-länderna är nog en kombination av gener som i kombination med en destruktiv och hatfylld kultur bildar sådana personligheter.
Anonym sa…
Jo, det är väl allmänt kännt att individer styrs av arv och miljö.

Känns bra att du ansluter dig till de som förstår att generna har betydelse, inte bara på individnivå utan även på populationsnivå.
Anonym sa…
Jag igen här.

Har hört att kusinäktenskap i muslimska länder oftast ligger på 25-50% med två undantag. Pakistan och Saudi Arabien där den är mer än 50%.

Lär ju vara så att inavel ger relativt svåra genetiska skador. Har läst att det är vanligt att invandrarbarn oftare har handikap vilket naturligtvis är väldigt tråkigt för dom förutom att det är en belastning för den svenska sjukvården.

Hur dessa skador fortplantar sig då dessa individer blandas med en mindre inavlad popuation är jag ingen expert på men jag är ganska säker på att vår genpool skadas av invandringen från 3:e världen. Med det menas att den blir sämre anpassad till VÅR miljö.

Om vi ska prata om hudfärgen är den en anpassning till solinstrålningen i resp. miljö.

En färgad som flyttar till Nordiskt klimat får ofta problem med B-vitamin med diverse sjukdomar som föjld.

En vit som flyttar till Afrika har för dåligt skydd mot solen varför risken ökar att utveckla hudcancer.
Maj Grandmo sa…
Det borde vara så att i en "sönderavlad" grupp så förbättras gensammansättningen av att blandas upp med en annan population.
Men de mutationer som eventuellt har skett försvinner inte.
Sedan kan man ju som sagt spekulera om det här med att - och + ändå blir +. I gensammanhang vet man ju aldrig hur utslaget kan bli. Oftast är vi ju en blandning av båda grenarna i vår familj.

Naturen brukar fixa det så att bara de bästa "killarna" når fram till ägget.

Men om resultatet blir sämre i en population till en början genom blandning av t ex inavlade släkter så tror jag att det normaliseras med tiden. Men ett par generationer kan nog räkna med svårigheter.

Det stora problemet som jag ser det är just mutationer som kan uppkomma även i ett senare led. Plus miljöns inverkan på hur individerna utvecklas. Det får man aldrig glömma.
Anonym sa…
Hej,
Jag heter Shima är 14 år och ska snart gifta mig med
min farbror som är 63 år och gammal, det finns ingen som kan hjälpa kan jag ringa till maj?
Anonym sa…
Hej Shima!

Jag tycker att du ska ringa till polisen.

Barnäktenskap är inte tillåtet i Serige.

Jag tror inte heller att det är tillåtet att så nära släktingar gifter sig med varandra.

Om iftermålet skulle sku utomlans vet jag inte riktigt vad som gäller med det vet polisen.

Polisens tel.nr. är 114 14.
Maj Grandmo sa…
Shima, is this for real? Du är inte ett litet troll?

Faktiskt, är det sant så ska du konstakta polisen!
Shima luktar troll lång väg. LOL!
Anonym sa…
Jag blev ledsen av att ni kallar mej troll, en kompis visade mig bloggen och här verkade jag kuna få stöd. Och jag undrade om jag kan ringa till dej maj, du verkar fatta.

Shimja
Anonym sa…
Hej Shima!

Klart att du kan ringa till Maj.

Hennes tel.nr är 070-285 33 57

kraaaaam på dej

/Farbror Barbro
Maj Grandmo sa…
Shima, jag är ledsen om jag har missuppfattat det här. Men det verkar t o m vara för stolligt ens för klanerna att gifta bort en 14-åring med en 63-åring.
Jag menar, man måste ju vara mån om att hon ska skaffa många barn med mannen ifråga och en 63-åring kanske inte är så där riktigt viril ;-).

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn