Världens bästa land?

Tällberg Foudation har nu kommit med sin årliga lista över de flesta av världens länder och rangordningen mellan dem när det gäller levnadsvillkoren i dem.
16 olika index används i mätningen, dessa index är resultat av andras forskning världen över.

Tällberg Foundation är en organisation som beskriver sig så här:

http://www.tallbergfoundation.org/T%C3%84LLBERGNETWORK/InformationinSwedish/OmT%C3%A4llbergFoundation/tabid/130/Default.aspx


Som det framgår, består ledningen av såväl Jan Eliasson och Anders Wijkman, vilket speglar en hel del av var man lägger fokus i undersökningen.

Det handlar främst om hur staten "tar hand om" sina medborgare. Hur staten med lagar, myndighetsutövning och skatter styr medborgarna till önskat resultat.
Solidaritet handlar det mycket om, där skatter och fördelningspolitik kommer in.

De 16 olika index som ingår bl a statens förmåga att sköta statsfinanserna, tillgången till skola, barnomsorg, sjukvård och social omsorg, samhällets förmåga att motverka klimatförändringar, arbete för hållbar miljöutveckling, miljöarbete och - företagsklimat. Dessutom det något diffusa begreppet "Happiness index", vilket sägs betyda hur landet tar hand om sina reurser för medborgarnas hälsa och livslängd.

Resultatet av dessa godtyckligt utvalda statistiska data blir att Sverige är världens bästa land att leva i.
Tällberg Foundation slår sig för bröstet och skryter om vår världsomspännande "solidaritet" och andra floskler.

Mark Twain myntade denna klassiker: "Det finns tre sorters lögn: a) lögn, b) förbannad lögn c) statistik".
Denna lilla observation av samhällslögner och dimridåer gäller verkligen i Tällbergs fantastiska slutledning.

Om man ska bena upp lite av hur dessa index håller i verkligheten, dvs på en mer praktisk nivå, så kan man konstatera kanske detta:

Visst är tillgången stor till sjukvård, men hur är det med tillgängligheten? Årslånga köer där folk hinner dö. P ga den solialistiska envisheten finns mycket lite alternativ till den offentliga vården. Privata, fria sjukhus skulle underlätta och avlasta den vanliga vården, men det är ju så fult i Sverige. Det är inte bara de Riiika som ska ha bra sjukvård. Nej, hellre då att man hinner dö i Europas längsta köer. Sängplatserna är minst i antal ocskå, det har tagits bort 7000 sängplatser under en relativt kort tidsrymd.

Skolan har efter kommunaliseringen på 90-talet blivit allt sämre, det vet alla. Visserligen är lärartätheten hög, men lärarnas auktoritet har urholkats så till den grad att oordning, skolk, vandalisering, bränder, könsord skriks ut okontrollerat, mobbning och allmän otrivsel, gör att bara 8 av 10 elever går ut skolan utan fullständig behörighet till gymnasiet. Där här å andra sidan trösklarna sänks och betygen inflaterats så man nu tvingas ha bl a stödundervisning på universiteten eftersom eleverna har så bristande kunskap i de mest grundläggande ämnena. "Vem var Jesus?", "Vad betyder ränta" är sådana frågor som våra lärare möter även i högre studier.

Så här kan man gå igenom område efter område och allt utmynnar i att kejsaren ändå är naken.
Sverige har varit ett bra land, javisst, men i och med den offentliga sektorns abnorma storlek i förhållande till den privata så blir den oerhört sårbar och ineffektiv i sina grundläggande uppgifter.
Och så var det här med företagsklimatet. Sverige hamnar där på en blygsam 18:e plats, vilket väl säger det mesta om hur människor med gnista, kreativitet, driftighet och initiativrikedom behandlas. Det är i själva verket passiv acceptans, lojalitet mot systemet och medelmåttighet som premieras.

Och så var det ju det här om hur systemet utnyttjas obehindrat av ett ofattbart stort antal individer, oproportionellt många är invandrare.
Solidaritet är det tydligen det kallas...

Kommentarer

Maria sa…
"8 av 10 elever går ut skolan utan fullständig behörighet till gymnasiet"

Hur räknar du? Vad är "fullständig behörighet"?
Anonym sa…
Maj,
Känner du till Bruce Bawer? Han är en mycket framgångsrik internationell författare och journalist som har skrivit massor om Sverige. Han har puplicerat artiklar i de flesta stora amerikanska tidningar (NYT, WSJ, osv) men i Sverige låtsas man som att han inte finns. Gissa varför!

Här är en artikel av honom som delvis tar upp samma tema som i din post:

http://www.nysun.com/opinion/while-sweden-slept/44831/

Om du undrar över Bawers påståenden angående mordfrekvensen i Sverige så kan jag berätta att detta stämmer med siffror från interpol kring 2003-2004 och att denna statestik återgavs i flera mycket respekterade internationella tidskrifter, bland annat The Economist. Interpol har sedan slutat att tillhandahålla dessa siffror och det kan inte uteslutas att Svenska staten har haft ett finger med i detta.

Utlandssvensk
Enligt bloggen hayekinstitutetsverige.com (ypperlig blogg, rekommenderas! Skrivs av en utlandssvensk ekonom baserad i USA) dör 3000 svenskar varje år under tiden de väntar på sin tur i vårdkön. Det är ju iofs också ett sätt - om än cyniskt - sätt att spara pengar.

F ö tackar jag för en skarp blogg! Länkar till den nu från min svenska blogg (aktualia.wordpress.com)
Maj Grandmo sa…
Tack för tipsen! Det är i utlandets media vi kan läsa vad som verkligen äger rum i vårt land. Tragiskt men sant. Vi börjar få en censur som inte står Nordkorea långt efter. Just det här, att förklara genom lämpliga kriterier, att vårt land är det idealiska samhället är ju typiskt för totalitära stater och särskilt då kommunistiska. Usch ja, man blir mörkrädd!
Läs även gärna Thoralf Alfssons blogg thoralfalfsson.webblogg.se, som är intressant då det ofta kan bli lite längre debatter där. Han är verksam i Kalmar och fungerar som en äkta grävande journalist. Men får givetvis sällan credit för det, utan får smaka på utanförskapet som tack för sin klarsynthet.
Anonym sa…
"bara 8 av 10 elever går ut skolan utan fullständig behörighet till gymnasiet."

Du måste mena något annat än du skriver. Antingen menar du att bara 8/10 går ut skolan *med* fullständig behörighet till gymnasiet, eller så menar du det du skriver, men då är ordet *bara* extremt malplacerat. Om det nu skulle vara sant, hur kan det vara *bara* att 80% saknar fullständig behörighet till gymnasiet, det vore ju en enorm praktskandal.

""Vem var Jesus?", "Vad betyder ränta" är sådana frågor som våra lärare möter även i högre studier."

Undervisningen om kristendomen har kanske bytts ut mot undervisning om islam, av hänsyn till muslimernas lättkränkta känslor? Dessutom är ju ränta haram (förbjudet) i islam, så man kanske har skippat det också, allt för att blidka muslimerna.

Men det påminner en del om när jag började gymnasiet för 15 år sedan. Den första uppgiften på den första svensklektionen var att skriva upp alla bokstäver i alfabetet och ringa in alla vokalerna. Jag höll på att baxna av häpnad, men läraren förklarade att det inte var alla som klarade denna för mig ytterst fundamentala övning.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn