Treenigheten

Tre totalitära ideologier. Tre dödsmaskiner. Tre kompisar. Det handlar om den s k antisionismen. Sionism har sitt ursprung i 1800-talet då judarna började längta och kämpa för en egen stat. Vilket genomfördes 1948 med FN:s hjälp. Förmodligen skulle Israel aldrig ha bildats om det inte hade varit för dödandet av sex miljoner judar i Nazi-Tyskland.

Men bildandet av Israel var som bekant inte populärt. Arabvärlden har ännu inte godkänt statens bildande, 21 länder nekar judarna ett eget land. Men inte bara dom. Ryssarna är extremt judefientliga liksom de flesta f d öststaterna. Antisionismen finns i själva verket i de flesta länder, inklusive Sverige.

Bloggen aryanism.net/ är en nationalsocialistisk site som finns på 12 språk, bl a svenska (dålig översättning fr engelskan). Det blir lätt parodiskt när man framhäver judar som roten till allt ont och att till varje pris utplåna dessa från världens yta. Åtminstone utplåna judarnas möjlighet att överleva genom att strypa deras tillgångar. Fast parodiskt, det ger en känsla av surrealism och obegriplighet. Vad sägs t ex om det här:
"Tyskarna vet hur man kan bli av judarna ... De har definitivt löst det judiska problemet." - Mohammed Amin al-Husseini"Den muhammedanska världen väntar honom under funktioner" Mahdi, "som Allah skall skicka" i slutet av tiden, "att krossa allt ont genom kraften i hans svärd -" efter att judarna kommer återigen har blivit Masters Jerusalem "och" efter Djävulen kommer att ha lärt män att ställa även luften de andas, on fire "" -. Savitri Devi"
 al-Husseini
Och Mahdi, det är Adolf Hitler. Ungefär som Jesus ska komma tillbaka i den sista av tider, ska alltså Hitler, en slags anti-krist, komma till muslimernas försvar.

9/11 var en judisk-amerikansk aktion för att demonisera muslimerna, t ex. Detta har vi även hört från vänstern, CIA skulle ligga bakom. Vänstern, i form av Göran Greider och Jan Guillio, har f ö försvarat attacken 9/11 som en hämndreaktion från världens samlade förtryckta av europeisk kolonalisering och  judisk-amerikansk imperialism.

Islam är nationalsocialismens huvudsakliga allierade i kampen mot sionismen:
"Hitler lovade: ". Folken i Islam kommer alltid att vara närmare oss än, till exempel, Frankrike" nationalsocialismen, i gengäld, erkändes i muslimska länder inte bara som alternativ till kvarvarande underkuvade som västerländska kolonier, men också som en verklig icke-judisk allierade som den inte tidigare hade. Utöka vapen till muslimerna i Nordafrika och Mellanöstern har nationalsocialistiska Tysklands diplomatiska och militära insatser välkomnas av parollen: "Gud över oss i himlen, Hitler med oss på jorden""
(Jag skrev ju att det var surrealistiskt).Judehatet är mer intensivt hos muslimerna än hos nationalsocialisterna. (Tänk på Malmö).Tanken om att kämpa emot en judisk världsstat är den största frågan för NS. Emedan islam också har världsherravälde som mål, så skiljer sig deras dröm om det globala herraväldet från judarnas enligt bloggen.
"En vanlig lögn höra av våra fiender är att muslimer är en stam precis som judarna är. Detta är lätt motbevisas med att påpeka att den islamiska målet är att en dag alla kommer att bli Muslim (dvs. inga fler stammar), medan den judiska mål är att en dag varje Judisk har 2600 icke-judiska slavar (dvs. dominans en stam över alla andra för all tid."
För det första ska muslimerna helt och hållet utplåna Israel och det judiska folket. En syrisk TV-kanal vräker ur sig antijudiska propagandafilmer som lär barnen att hata judar.

I Expressen kan man läsa en artikel om en judisk SO- och hemkunskapslärare, Henryk Grynfeld och hur judehatet i Malmö manifesteras.

"De flesta av Henryk Grynfelds elever kommer från familjer med bakgrund i Mellanöstern. Svenskkunskaperna är ofta skrala. Han märker att barnen tittar mycket arabisk tv.
De ser program som ibland har samma juderetorik som tyska nazister hade. Syrisk tv visade tunnor med spikar i. I tunnorna lade judar de barn vars blod skulle blandas i påskbrödet,".
Dagligen får han "jävla jude" slängt efter sig i korridorerna. Ibland stämmer de upp i en talkör, en taktfast talkör: "jäv-la ju-de", "jäv-la ju-de". Han får höra att han ska dödas, att de väntar på honom utanför skolan.


Ilmar Reepalu har ju utmärkt sig över hela världen efter sina uttalanden som ska föreställa ställningstagande för Palestina. Istället har hans ställningstagande snarare blivit ett allmänt skuldbeläggande av judarna, inklusive Malmös judar. Förutom judars ansvar för MÖ-konflikten, så pratar han om "den israeliska lobbyn" och att SD har infiltrerat judiska församlingen för att därifrån "driva sitt muslimhat". Nu ska han gå i den kippavandring som Malmös judar gör varje lördag. Han har börjat "förstå" hur Malmös judar har det. Men det imponerar inte. Reepalu är rökt. Han ska nu avgå.

I derWaffen SS under WW2 slogs 60.000 muslimska soldater för Tyskland. Adolf Eichmann stödde den arabiska revolten 1936. Araberna vände sig till Eichmann för att be om råd om fördrivningen av judar från Palestina under själva det binnande kriget.


Muslimernas hat mot judar är tusentals år gammal. Judar anses vara ett Herrefolk, de anser sig själva som Guds Utvalda Folk vilket går att läsa i deras skrift Talmud (20.000 sidor, men så är det också en gammal religion). Varje tid har sitt eget judehat men mest har muslimerna hatat judarna för deras klurighet, förmågan att alltid överleva, ta plats och - tjäna pengar. Musse känner sig alltid förfördelad, kränkt och utnyttjad. Det är detta förhållningssätt som präglar hela den muslimska kulturen. Islam = Underkastelse

Detta förhållningssätt attraherar så socialister av flera skäl. Dels är dessa alltid "solidariska" med the Underdog, Man mår bra av att var god. Det socialistiska jämlikhetstänkandet delas av muslimer som säger sig kämpa mot orättvisor och fattigdom. Islamistiska partier har alltid använt sig av den strategin för att finna förtroende hos folket. Man bedriver hjälpverksamhet, ger folket mat i princip. När man sedan vinner val så instiftas sharialagar med allt vad det innebär. Muslimska länder är alltid fattiga som ett resultat av den förlamande religionen och hatet mot det judisk-amerikanska kapitalistiska systemen. Hat blir man inte rik av.

Socialistiska regimer, i den mån de inte har kommit till makten genom statskupper, startar upp sin karriär genom bidrag till lantbrukare, bönder och fattiga i staden. Väl vid makten är inte folket viktigt längre.Titta på Nordvietnamn. 2 miljoner beräknas ha dött av ren svält.

När de röda khmererna tog över Kambodja (av 68-vänstern kallat för Kampochea,vilket är de RK:s namn) inleddes en slakt av civila "otrogna", som nog trotsar allt i världshistorien. Bortåt tio miljoner människor avrättades.Pengar avskaffades liksom privat ägande (precis som Cuba), städerna avvecklades, (kapitalistfästen), religion förbjöds Människor blev livegna. fick jobba i statens tjänst utan lön mm,etc.Detta stödde den svenska vänstern. P O Enqvist menade att man "måste rensa ur horhuset"

Kommunismen är socialismens yttersta konsekvens. Här sker en terror, identisk med islamismen och nationalsocialismen, som avrättar oliktänkande och avvikande på det mest bestialiska sätt.

Islamismen, nationalsocialismens och socialismens största beröringspunkt är att man har svårt att acceptera individualism. Toppstyrning från den politiska makten i syfte att minimera skillnader mellan människor då den grå, utslätade massan blir lätta att styra, blir därför norm. Den starka staten resulterar i ett kollektivt tänkande och ett kollektivt behov av ständiga allmosor från staten. Det är på så sätt nazisterna, socialisterna/kommunisterna och islamisterna, får folket att "lyda". I Sverige talar vi t ex om "följsamhet" d v s i hur hög utsträckning vi lyder samhällets institutioner. Finns i alla tänkbara sammanhang: Budget, Byggbranchen, "Mötet" Det är speciellt motiverat inom sjukvården. ( "Egenmakt är farligt").

Det finns alltid gradskillnader i helvetet. Att mörda människor i likhetsdiktaturens namn, är inte förenlig med svensk socialism. Men man använder sig bara av andra strategier. Obekväma personer som inte står upp för konformiteten och det stypta offentliga rummet, som inte har "godkända" åsikter och de rätta verbala assessoarierna kan känna sig blåsta på såväl jobbkarriärer,samt medialt och politiskt inflytande. Att hänga ut människor blir skrämselpropaganda för de som har eventuella ambitioner att sticka ut.

Att tre, på papperet, så skilda ideologier kan ha samma visioner och ambioner, att det är bara fernissan som skiljer dem åt; är är naturligtvis relativism. Men likheterna finns där, det går inte att komma ifrån.

Visserligen kanske man inte kan likställa Greiders och Guillios Israel- och USA-fientliga åskådning med nationalsocialism, men grundidén är ändå desamma. Att det skulle vara ett system med en makt- och kapitalstark överklass som styr världen in i fördärvet.

Av rent civilisationsutvecklande skäl kommer aldrig islam att lyckas med sin eventuella uppgift att omvända alla. Och nationalsocialismen kan aldrig reparera sin skuld från WW2. Socialismens likhetsdyrkan kommer att bli dess fall om inte kommunismen redan har dödat den. Fast i Sverige blomstrar socialismen. I alla fall inom SVT, SR, och kultureliten vilket väl inte är förvånande. 84 procent på SVT är röda som blod.

Det borde inrättas en kvotering i denna sfär, för övrigt en sfär som älskar kvotering. Partitillhörighet borde spridas jämt enligt svenska folkets eget val. Just nu liknar det hela mest en allmän beundrarklubb för vem som är mest "rätt". Lär av historien!
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn