Så var det då dags för amnesti...

Under den socialdemokratiska regeringen 2005 jobbade en hel godhetsarmé fram ett förslag om en amnesti för alla de illegala invandrare som då befann sig i landet. Följande oragnisationer ingick bl a

Nätverket ingen Människa Är Illegal,
Räddningsmissionen, Vänsterpartiet, Ung Vänster, Syndikalistiska
Ungdomsförbundet, BRIS, Missionsförbundet, Socialistiska Partiet, Saronkyrkan, Judiska Församlingen, Humanuskommitéen 
Popula Kurdisk Förening, Salvadorianska Föreningen,
Mixgården (fritidsgård i Hammarkullen) Caritas, Röda Korset, Rosengrenskas
Vänner, Rädda Barnen, Liberala Flyktingfonden, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Naturligtvis tillkom också den då förödande epidemin av apitiska flyktinbarn som en del av kampanjen. Kyrkan inledde Påskuppropet och trycket blev alltför hårt på politikerna. Men S och M röstade emot förslaget. Det var alltså en övervägande del som bestod av vänsteraktivister i mjukisbyxor och hoodjackor, gärna med rånarluva som ingående i uniformen. Den gången gick amnestin igenom, men på det sätt att de "papperslösa" fick tillstånd att söka asyl på nytt eller för första gången.. 18.000 fick PUT av c:a 30.000. Övervägande delen var afghaner och somalier. 

Eftersom S och M röstade mot förslaget fick det aldrig någon majoritet i Riksdagen. Men det lilla, lilla Miljöpartiet laddade då upp kanonerna och hotade med att störta regeringen och sabotera hela årsbudgeten genom att inte ge den sitt stöd. MP visste redan då hur en slipsten ska dras. Det var en ren form av utpressning som MP ägnade sig åt. Sedan 2006 har man i princip haft årliga krav på amnesti för illegala.

Den här gången är det C som står i bräschen för brösttonerna. Mikael Andersson, C, skriver på sin blogg:

"Denna hänsynslösa jakt på papperslösa kan enbart ses som ett tecken på att de främlingsfientliga krafterna har fått större acceptens i samhället. Det är en riktning mot ett hårdare samhälle, en riktning mot en polisstat där den enskilde medborgarens rättigheter ifrågasätts. För betänk att det handlar om ett stort antal människor som redan idag stoppas och blir ifrågasatta bara för att de inte har det av den svenska polisstaten accepterade utseendet."  

Vi går alltså mot en polisstat där alla med det för svenska förhållanden, ovanligt mörkt utseende kommer att muddras och förnedras. Detta är en följd av att de "främlingsfientliga krafterna" har accepterats.

"För Sveriges del skulle amnestin troligtvis innebära att tusentals arbetstillfällen flyttas över på den öppna arbetsmarknaden, vilket skulle ge ökade skatteintäkter som kan finansiera vår gemensamma välfärd. Detta blev resultatet i USA som är ett av de länder som tidigare beviljat amnesti."
Han hänvisar då till en tillfällig amnesti som Ronald Reagan införde 1986! 15 år innan 9/11. Amnestier kommer ibland på tal även i dagens USA bl a p g a den stora illegala invandringen från Mexico och Latinamerika. Men George W Bush sade nej, och Obama verkar inte heller speciellt hågad att dra på kranarna.
Precis som man har resonerat i USA så ger detta fullständigt fel signaler till omvärlden. Eftersom Sverige redan nu är Världsmästare på flyktingmottagning så skulle en befängd idé om gratisbiljetter in i det land man redan trotsar lagarna i, öppna gränserna totalt. Vad ska vi ha ett rättssystem till om inte lagarna följs? Går det i sådana fall att sätta sig över alla lagar? (Min granne spelar techno hela nätterna på högsta volym, så jag slår in dörren och skär halsen av honom, vadå olagligt?)

Blir Sverige en polisstat när polisen gör det jobb man åläggs att göra? Har vi en polisstat när polisens uppklarningsprocent bara ligger på 5-15 procent? Den majoritet som undgår straff i Sverige är ett stor samhällsfara. Och förmodligen en av orsakerna till att vi är så populära. Här behöver man inte jobba utan får ta del av all service ändå. Och finansierar man sin vistelse här genom multipla brott så händer inget i de allra flesta fall. Möjlighetsvis blir det villkorlig dom, fotboja eller samhällstjänst. Sarnecki, husguden, har meddelat att fängelse är omänskligt och kontraproduktivt. Omänskligt? Är det inte omänskligt att bortåt 10.000 våldtäktsoffer per år aldrig får vare sig hjälp eller upprättelse? Kontraproduktivt? När vi låser in dessa monster så blir samhället säkrare. Sarnecki måste få feta bonusar för att han svansar omrkring PK-maffians ben. PK-maffian kommer som bekant aldrig i kontakt med den verklighet som så många andra lever i.

Ungdom mot Rasism skriver:
"Det blir allt tydligare att det samhälle Sverige håller på att utvecklas till präglas av rasism i allt högre utsträckning. Reva-projektet och konsekvenserna av den förda migrationspolitiken, med massutvisningar som följd, skapar ett samhälle där enbart personer som ser ut som normbilden av en svensk, kan känna sig trygg och inte får sin närvaro i Sverige ifrågasatt. Detta måste få ett slut."
Brösttoner som i det här fallet uppgår i falsett. "Massutviningar"? När har vi sett sådana? Istället brukar det vara privata plan med Buisness Class som fraktar som högst 5-40 individer.

Däremot har vi massinvandring. Men skulle Ungdom Mot Rasism påtala detta så skulle nog föreningskassan sina av indragna bidrag.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn