Jag är jagBloggaren sitter och lyssnar på Eagles. Och nej, det är inte Hotel California, utan en samlingsskiva 1971-1975, heter den faktiskt. Det var det bästa Eagles släppte. Fantastiska låtar som Lyin' Eyes, Desperado, Tequila Sunrise och The Best of my Love. Yes, jag är a sucker for ballads.

De tre förstnämnda låtarna är små berättelser. Lyin' Eyes, om tjejen som gifte sig rikt men tappade kärleken. Desperado, om killen som lever ett destruktivt liv och Tequila Sunrise, om ensamt drickande och sviken kärlek. Vass närvarokänsla. Banalt men går rätt in i hjärtat.

Det finns många människor med Lying Eyes och som är Desperados. Har läst någonstans att de flesta människor går igenom livet med tanken att de är en bluff. Det vore en katastrof om så många inte kan det de säger sig kunna. Gå till en tandläkare som tror han är en bluff, huja.

Den osäkerhet som vi går och bär på kan bottna i en dåligt förankrad identitet. Vi är många (speciellt kvinnor) som är uppfostrade till att tacka och be om ursäkt. I Sverige uppfostras inte barn till att tro på sin förmåga och med vissheten att "jag kan bli vad jag vill" (USA är det typiska exemplet). Istället växer vi in i mallen som tjänare och publik, inte ledare och deltagare. Det är därför vi låter oss bli ledda och missledda, överkörda och manipulerade. Läs mer

För trots allt finns det en hel del personer som tar sig rollen som ledare. Fast dessa ledare är å andra sidan dåliga ledare därför att de inte heller tror på sin fulla förmåga. Likt rön för vinden svänger man av och an beroende på från vilket håll det blåser. Konsensuskulturen talar om för oss att det rör sig om en svag kultur och en svag identitet. Att relativisera ut i absurdum speglar en feghet och en ängslighet som är lite typisk för Sverige som nation. där nationell självsäkerhet och identitet betraktas som fult.

S k utspel är när någon/några slår in en spik på minerad plats utanför det kollektivt tillåtna. Som så många gånger förr handlar det om invandring och den mystiska egenskapen "svenskhet".

Det började med Björn Söder, SD, där inget betraktas som rumsrent av den moralistiska överklassen. I en något osammanhängande artikel i DN, signerad Niklas Orrenius, intervjuas Söder om just denna svenskhet; om vad och vem som är svensk, om det finns ett speciellt svenskt folk och allting annat som har växt fram som en ny religion.

Samer, tyckte Söder, är inte svenskar i så motto att de delar den nationella svenska identiteten. Istället har de egen "riksdag" där ingen annan än samer kan rösta, en egen kultur med rennäring o s v. De anses som den svenska urbefolkningen samtidigt som de tillhör en av fem svenska minoritetsfolk. Definitionsmässigt är det något av en ekvation med två okända. Särskilt som majoritetsbefolkningen, svenskarna, inte finns. Om vem som helst är svensk kan väl vem som helst även vara same, jude eller rom?

Minoritetsbefolkningarna, dit även judar och romer ingår, är i lag skyddade i sin kulturella identitet. Det innebär att det är brottsligt att kränka någon som tillhör dessa grupper.

SD har ett utvecklingsmöte i Västerås där Söder håller tal inför 850 entusiastiska SD:are. Han säger:

"För att demokratin ska fungera krävs konsensus kring frågan om vilka som utgör folket. Då kommer vi in på nationalismen."......."Det är ju så att Sverige i dag inrymmer andra nationer. Vi har ju till exempel den samiska nationen. De är svenska medborgare, men tillhör den samiska nationen. Vi har också tornedalsfinnar och så vidare. Vi accepterar dem. Men om det blir för många nationer i nationalstaten – då kan det bli problem.".......

Efter talet intervjuar Orrenius Söder. Vad krävs då för att man ska bli svensk?

"Vi är för ett inkluderande samhälle, så alla som vill får plats. Vi har en öppen svenskhet som inkluderar även människor med rötter utomlands. Men man måste anpassa sig till det svenska och assimileras för att kunna bli svensk."

Vänsterpartiet vill t ex inte prata om integration utan om "inkludering". Bara en liten kommentar till Söders "utspel".

Om man betraktar Söders uttalanden som fascistisk nationalism så har man nog medvetet misstolkat det hela. Nationalsocialism, d v s nazism, handlar om raslig renhet och raslig identitet. Hur mycket än en iranier försöker anpassa sig för att smälta in i degeln, kan han aldrig uppgå i den nationella identiteten p g a sin underlägsna rastillhörighet.

Björn Söder talar inte om detta utan att alla kan assimileras in i den svenska nationella identiteten oavsett varifrån man kommer. Rätt eller fel? I det självförakt och förnekande av en svensk identitet, har man gjort det väldigt svårt för alla utomstående att avläsa de kollektiva sociala koderna som ingår i den nationella identiteten. Och om man även relaterar vissa beteenden som "osvenska" vad ska en invandrad individ tänka då?

PK - samhällets förnekande av en existerande svenskhet är en av de faktorer som ligger till grund för invandrarnas utanförskap. Var och en utestängs från den svenska gemenskapen medan PK - folket skyller på "strukturell rasism". Att det är nationalism och påstådd svenskhet som utestänger invandrarna, när det i själva verket är tvärtom.

För att utgå från mikronivå så börjar det hos dig själv. "Jag är jag och jag är unik. Det finns ingen annan som jag".  Det kan tyckas löjeväckande men det är långt ifrån alla som är trygga i sin egen identitet. Om man även tvivlar på sin egen existens som entitet så kan man alltid recitera Descartes: "Jag tänker, alltså är jag".

Nästa steg i identifikationsprocessen är tillhörigheten i en familj, senare en klass, gänget, fotbollslaget, bandmedlemmarna. Ännu senare kurskompisarna, nationsmedlem (I Uppsala kallas studenters medlemskap i ett obligatorisk samlingshus för Nation.) och pojk-flickvännen och dennes familj, ny familjebildning, jobbet, pokerklubben, golfklubben, grannsamverkan, pust.

Hela livet består av att "jag" är en del av en gemenskap. Jag är jag, men jag är införlivad i hundratals andra identitetsskapande grupper och aktiviteter. Det är väl ganska naturligt att jag också har en nationell identitet, jag är svensk och jag vet vad som gör mig till svensk. Att påstå att detta inte finns är kränkande.

Dessa identitetsförnekare predikar inte humanism. Bakom sina Lyin' Eyes predikar man oförsonlighet och splittring, exkludering och stämpling. Utgångspunkten, att man har rätt att göra detta utifrån sin godhetsgemenskap, "ger" dem rätt att attackera andra, kränka, mobba och frysa ut. De tillhör kollektivet "Goda med rätt att hata". Utifrån det perspektivet är inte Björn Söders definition av nationell identitet särskilt upprörande.

Det är lite typiskt att godhetsgemenskapen tar detta som intäkt för att fortsätta spotta ur sig sitt (goda) hat. Men framtiden äger man inte.
.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

A-barn, B-barn och C-barn

Kvinnor älskar mördare