Kunskap är makt


När det gäller musik så behöver man inte vara en kunnig lyssnare för att gilla det man hör. En helt egen, högst ovetenskaplig observation, visar emellertid att de med mer kunskap inom naturkunskapsämnena, tenderar att gilla den lite mer komplicerade konstruktionen inom musiken än de som har valt humaniora.

Humanister älskar Beethovens 5:a och Stones. Naturvetare gillar de ryska kompositörerna i högre grad, t ex Rachmaninov, Stravinsky och Schostakovic. Samt diggar Beatles modell senare. Fast som sagt, det är bara mina egna iakttagelser.

Om nu bloggaren ska fortsätta att spinna på motsättningen mellan humaniora och naturvetenskap, så är det tydligt att humaniora är tjejernas förstaval medan killarna väljer att bli naturvetare.Säger statistiken detsamma? I vilket fall som helst jobbar män huvudsakligen på den privata marknaden i produktionen medan kvinnor jobbar i den skattefinansierade sektorn. Att lönerna är ojämlika beror på denna uppdelning, vilket inte så ofta framkommer i debatten. Läs mer

Nu till det riktigt intressanta. En vallokalundersökning 2006, signerad Sören Holmberg, statsvetare, visade att det bara var 46 procent som visste vilken regering Sverige hade vid tidpunkten. 56 procent av svenska folket visste alltså inte att Sverige hade en sosseregering innan 2006 års val. De kunde i ännu mindre grad vilka politiker som hörde ihop med vilket parti. Att Anna Lindh var sosse hade en majoritet inte någon kunskap om.

Men, socialister, S, V och MP var okunnigare än folkpartister och moderater. Skulle väljarnas kunskapsnivå vara viktigast så skulle Sverige ha och haft en permanent borgerlig regering. Likaså stiger kunskapsnivån med stigande ålder. Förstagångsväljarna, 18-20 år är så okunniga att det borde ligga som grund till att åter höja åldersgränsen. Att sitta och predika är inte samma sak som att veta vad man pratar om. Jag tänker då främst på de "Döda-ögonens-gäng"; unga aggressiva tjejer som undviker allt som har med fakta att göra utan öser ur sig otidigheter och papegojfloskler för att kompensera. Jonna Sima ser inte ens mänsklig ut. Så död så den verkliga döden verkar sympatisk.

Det tar oss till nästa nivå av okunniga väljare. Engelska Economic and Social Research Council redovisar forskning om kunskapsnivåer från 10 av världens mest utvecklade länder, Norge är representerat från högan Nord. Norge är precis som Sverige extra jämställt mellan män och kvinnor, fast debattklimatet är betydligt mildare där. Man tillät t ex serien Hjernevask riva ner genusforskarnas "konstruktioner" och "strukturer" i ett välbehövligt lustmord. Serien visades aldrig i Sverige.

Det sensationella med Hjernevask var publikationen om att graden av jämställdhet står i ett motsatsförhållande till hur kvinnor väljer sina yrken. Så i extremt jämställda länder som Sverige och Norge är yrkesvalet mycket könssegregerande och konserverande. Kvinnor jobbar med vård och män med produktion. I Iran t ex, där kvinnor står lågt på samhällsstegen, är yrkesvalet blandat. Kvinnor väljer "mansjobb" på ett sätt som är oss helt främmande, vilket gör arbetsmarknaden flexibel och elastisk i förhållandet man-/kvinnojob.

I ovannämnda ECRC där man mäter medvetenhet och kunskap (politik) i variabeln "kön", så är resultatet nedslående för oss "upplysta och progressiva". Norge kniper sistaplatsen i kunskapsligan. Kvinnor var i hög grad okunnigare än män på samtliga de 20 områden som man mätte. I samtliga 10 länder var mönstret detsamma. Kvinnor var okunnigare än män på samtliga områden. Men i Norge var skillnaden störst.

För att återknyta till början av detta inlägg, så kan mina egna iakttagelser kanske bidra till lite ljus över denna paradox. Humaniora attraherar unga kvinnor, teknik och naturvetenskap unga män (lite yxigt uttryckt).

Bloggarens har erfarenhet från båda lägren och kan bekräfta att inom humanioran finns hur mycket skitämnen och skitkurser som helst. Hade det inte varit för humaniorans lågtstående inriktning så skulle Sverige se väldigt annorlunda ut. Men det är från humanioran vi får alla "strateger, coacher, kulturgeografer, omvärldsanalytiker, cykelforskare, genuspiloter" etc. som förpestar blotta luften i det offentliga rummet. Det är från humanioran vi har fått alla oneliners och nonsenssamband. Humaniora är att lära sig att snacka skit som ska låta som om det inte handlar om skit.

Fler snacksaliga dras till humaniora än till studier i mekanisk fysik. Men medan de snacksaliga hamnar i snacksaliga yrken där inga orsakssamband behöver verifieras, så tar den mekaniska fysikern fram omfattande ritningar och minitiösa mätmetoder för att uppnå exakthet och precision. Tankekrävande och tålamodsprövande men ... spännande. Ett uppnått mål skapar rena euforin.

Kanske, jag säger kanske, är det sistnämnda en större utmaning för män än för kvinnor. Män gillar kickar, det är bl a därför som de flesta alkoholister är män. Män gillar också utmaningar där man får mäta sig själva med andra. Tävlingsinstinkten är ett av manlighetens största drivkrafter. Motsvarande för kvinnor är att skapa balans och jämvikt. Mätt i kollektiv, kluster, är könen diametralt olika varandra. På det individuella planet är emellertid skillnaderna ännu större.

Att hög jämställdhet skapar klyftor i kunskap är intressant. Men än mer intressant är hur underskottet i kvinnornas kunskap i politik påverkar den svenska demokratin. Kvinnor är i högre grad än män socialister. Och med tanke på att socialister överlag är mindre kunniga än liberaler och moderater, så blir slagsidan mot okunnighet bara större och större. För varje generation har kunskapsnivån sjunkit med 20 procent.

Den svenska skolan producerar inga atomfysiker. Tvärtom är den svenska skolan snacksalighetens tempel. Det är snacksalighet utan kunskap. Kunskaperna i naturvetenskap och matte sjunker som en sten och banar väg för snacksaliga medelmåttor och lågproducerande halvligister. Är dessa vår framtid? De som inte ser skillnad på en tummetott och en handske och påstår att de är radikala, feminister och progressiva miljösocialister; Är dessa vår framtid?

Att okunnighet är en produkt av jämställdhet borde flåsa "experter" och politiker i nacken. Det gör det inte. Om man ska vara konspiratorisk kan man hävda att de svenska ledarna strävar efter ett valboskap som knappt har öppnat en bok. Det finns förskräckande exempel på stater som har utnyttjat folkets okunnighet för att skapa totalitära regimer och terroristsamhällen. Där kvinnor enbart blir betraktade som avelskossor och vars intressen nonchalers i det mansdominerade kalifatet.

Kunskap är makt. Den som håller lösningen i sin hand borde vara en vinnare. Lägger du fram orsakssamband till hur världen fungerar i förhållande till befolkningens sakkunskaper, så kanske du inte alls blir populär. När vi närmar oss en väl utarbetad syntes så möts vi av motstånd och avund. Kunskap är makt enbart om de okunniga kan acceptera det. Tråkigt men sant.

Kommentarer

Kung Fy sa…
Lite åt floskelhållet, men kan inte komma på något fyndigare just nu; detta var det bästa jag läst på länge.....

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

A-barn, B-barn och C-barn

Språket som klassmarkör