Makten över forskningen - i människans tjänst?

Jag vet. Bloggaren har en tendens att konspirera om hur och varför samhället ser ut som det gör. Men återigen, om ingen ställer saker och företeelser på huvudet, så kan orimligheter fortgå utan ifrågasättande och kritik. Satir, kallas det ibland, ironi ibland och paranoia ibland. Välj själva.

Jag har tagit del av några berättelser som beskriver hur personer har deltagit ofrivilligt i statligt subventionerade experiment där läkare samarbetar med högsta beslutande organ och medicinsk forskning. Människor beskriver hur de har utsatts för hjärnkirurgi av en karaktär som inte är helt trovärdig, men ändå. Jag tror helt enkelt inte på att Försvaret, Säpo och Foi tillsammans med Riksdagen i hemliga överläggningar har diskuterat maximal kontroll över individer via elektroder och chip i hjärnan. Det är science fiction.

Men, faktum är att sådant faktiskt förekommer, fast inte med den anledning som jag har beskrivit ovan. Att i forskningssyfte använda råttor anses inte som oetiskt. Faktiskt inte heller apor fast de till 98,5 procent är lika oss. Naturligtvis kliar det i händerna på en beteendeforskare att prova det hela på människor. Och någon måste vara först.

--------------------------------------------------------------------------------

Bloggaren själv medverkade utan mitt medgivande i en film där jag som första patient blev opererad i tarmarna genom titthålskirurgi. Ja, inte utan orsak. Jag hade tarmvred. Och... jag fick inget gage!

Företaget Medtronic skriver om olika behandlingsformer vid epilepsi. Främst är det farmakologisk behandling som används. Men i stort sett alla läkemedel, oavsett mot vad. tenderar att avta i effekt vid långtidsbehandling.

Så, då blir nästa steg ett kirurgiskt ingrepp. De flesta former av epilepsi är lokalt belägna, och har ett väl definierat ursprung, t ex slag mot huvudet eller någon form av medfödd dysfunktion. Man går då in lokalt och klipper och klistrar lite grann, resektion kallas det.

Men, om anfallen är svåra och inträffar så gott som dagligen, så kan man utföra två olika kirurgiska ingrepp. Djup hjärnstimulering är en. Man placerar en manick i hjärnan (ungefär som en pacemaker)som avger elektriska impulser till de drabbade områdena så de får en ökad förmåga att reglera de nervbanor som inte fungerar som de ska.

Men, det finns ytterligare en kirurgisk behandling: Hemisfärotomi.


"Tidigare utfördes total resektion av en hemisfär (hjärnbarken), men sedan 1974 har man övergått till en så kallad funktionell hemisfärotomi, dvs frontal- temporal- och parietoccipitallobotomi. Dessutom utförs en corpus callosotomi, dvs kopplingen mellan hjärnhalvorna förstörs. Den opererade hemisfären ligger alltså kvar med vaskulära system, men är funktionellt bortkopplad"

Med andra ord kommer hjärnhalvorna att förlora kontakten med varandra. Och det är en typ av lobotomi. När patienten tillfrågas efter operationen svarar han oftast att han mår finfint. Man kan då misstänka att han har förlorat många neurofysiologiska funktioner och är personlighetsförändrad utan att veta om det. Dessutom resulterar detta ingrepp ett lätt förståndshandikapp.

Hua! Betydligt humanare verkar det vara att använda sig av alternativ kosthållning, ketogen diet . Det betyder att man använder sig av lågkolhydratmetoder som LCHF. Mycket fett och minimalt med kolhydrater. Denna metod fungerar även mot diabetes vilket den utskällda, misskrediterade och förlöjligade läkaren Annica Dahlqvist introducerade.

Trots att kolhydratsnåla dieter ger förbättringar i måendet inte bara hos sjuka så envisas Livsmedels- och Läkemelsverket med sin tallriksmodell där den största delen upptas av fiber- och kaloririka produkter som bröd, pasta och potatis. Myndigheter över hela världen har åstadkommit fettepidemin genom sina felaktiga kostråd. Och fast nu detta har blivit avslöjat så vidhållar man sin linje. Man vill inte tappa ansiktet.

I detta långa inlägg vill jag belysa att det oftast inte brinner utan eld. Makt och kontroll är oerhört eftertraktat, och dessutom beroendeframkallande. Makten vill ha mer makt och då ligger inte kontrollen av människor speciellt långt borta.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn