Upp till kamp mot idiotfeminismen!
Den feminism som helt har erövrat det offentliga samhället är så extrem att bloggaren tvingas diagnosticera den som ett utslag av flera olika personlighetsstörningar och att den är direkt samhällsfarlig i sin idioti.

Sverigedemokraterna har lagt fram en valplattform i dagarna. Den är oväntat fyllig och täcker de flesta områden om än ytligt på vissa plan. Välkänt är deras förslag om en sänkning av aborträtten till 12 veckor och ändå undantagsvis tillåta den upp till 18:e veckan.

Här är deras förslag till politik inom många frågor och om ämnet Jämställdhet kan vi läsa:

"Sverigedemokraternas uppfattning är att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat. Vi är också av den uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra.
Det faktum att vi erkänner förekomsten av biologiskt grundade skillnader mellan könen skall dock inte tolkas som att vi tror att alla män respektive kvinnor är stöpta i samma form."

Jag får ingen hjärtinfarkt eller anafylaktisk chock av detta. Är detta inte ganska självklart?


Om SD är, enligt egen utsago, ett socialkonservativt parti på nationalistisk grund, så är deras närmaste kompis Kristdemokraterna ett värdekonservativt parti grundat på västerländsk, kristen tradition. I EU-parlamentet är den grupp som KD tillhör, den största.

KD:s främsta hjärtefråga är Familjen som basen för ett tryggt och rättssäkert samhälle. Så här kan det låta:

"Varje människa är ett mål i sig. Ingen annan människa får äga henne eller på ett kränkande sätt utnyttja henne. Varje människa är unik, men behöver gemenskap med andra för att leva och utvecklas. Människan har såväl kroppsliga och själsliga som andliga behov. Det kristdemokratiska samhällsarbetet tar därför sin utgångspunkt i människans helhet och betonar människans behov av gemenskap. Den viktigaste gemenskapen är familjen. I denna lilla grupp får familjemedlemmarna möjlighet att möta kärlek, omtanke och förståelse, men också att ställas inför krav och ta ansvar."

Mmm.. inte heller så där väldigt konstigt. Eller? Betoningen på familjen förutsätter en heterogemenskap och där kvinna och man kompletterar varandra.

Men är denna syn på kvinna och man bara konservativ eller ingår det inte ett visst mått av självklarhet i detta?

Enligt dagens genusidioti finns inga biologiska skillnader mellan man och kvinna. Och om man mot förmodan skulle gå och tro detta så är man offer för osynliga makt- och könsstrukturer inklusive hopplöst konservativ.

En av de första som hävdade att det inte finns några kön utan bara sociala strukturer och könsroller; var Simone de Beauvoir. "Man föds inte till kvinna, man blir det," är ett av feminismens stora landmärken. Hon var gift med författaren Jean-Paul Sartre, ett av existentialismens största namn.

Existentialismen kan sägas utvecklade den postmodernism som har krossat alla värden och värderingar och tillfört det nutida samhället förvirring och isolering som följd. Mitt i snacket om hållbarhet så är det hållningslösheten som dominerar. Kultur- och värderelativism har paradoxalt nog skapat de extremistiska och totalitära grupperingar vi kan se idag: Genusidioti, kommunistiska, islamistiska och nazistiska grupper är de extrema krafter som nu hotar vår demokrati. Att totalitära ideologier använder sig av kultur- och värderelativisering i inledningsskedet får ses som en nödvändighet för att folket först ska splittras och sedan styras.

Våra ärovördiga universitet i Uppsala och Lund har försvunnit från listan över de 100 universitet som har störst anseende i världen, enligt Times Higher Education. Tanja Bergkvist kan förklara varför på sin blogg.

Uppsala är det högsäte där genusidiotin har gått längst, men även Lund har tagit till sig dessa intelligens- och kunskapsbefriade läror. Varje ämne (vi talar om universitetsstudier nu) har försetts med genusstämpel för att feminismen har ätits sig in i styrelserna och fått till att även de naturvetenskapliga ämnen, som fysik och kemi, ska genomsyras utifrån ett genusperspektiv.

Studenterna (som för övrigt knappt förstår, skriver eller kan föra en diskussion på svenska), får veta att Einstein var sexistisk eftersom han betonade kraft, hastighet, massa och tryck i sin undervisning och grundläggande teoribildning. Inte ett kvinnligt attribut på miltals avstånd.

Genusidioterna menar då att stora delar av fysiken helt enkelt ska strykas(!!) eftersom den är pepprad av tankegods från patriarkatet. Man har fått till en genuscertifiering i , just det, Uppsala och Lund. De uppmärksammade studierna har exemplifierats med "könsbyte på bestick" och att räkna antal kvinnor på film och i dagspress. Någon retade sig på de nya sedlarna som bl a har bilder på Astrid Lindgren och Selma Lagerlöf, men att kvinnornas representation bara fanns i de lägre valörerna.

Uppsala Universitet, grundat 1577 och därmed Sveriges äldsta, har sett många betydelsefulla personer komma och gå. Carl von Linné, Gustaf Fröding, August Strindberg, Olof Rudbeck, Karin Boye, Dag Hammarskjöld, Tage Danielsson, Anna Lindh, Alva Myrdal, Nyamko Sabuni, Anders Borg, Fredrik Lindström, Hjalmar Branting, Per Lagerkvist och många många fler. (Plus bloggaren själv förstås).

Genusidioterna har förmodligen förstört de två universiteten rykte över hela världen. Kan det tänkas väcka någon tanke på att detta angreppssätt för att skapa jämställdhet, inte är produktivt? Eller har naveln blivit för djup?

Jämställdhet handlar i grunden om rätten att välja. Kvoteringar och liknande skapar bara orättvisa och stigmatisering. För kvinnor. Det kvinnor måste fokusera på är att tillägna sig så bred kunskap som möjligt för att kunna konkurrera med männen som konstigt nog alltid själva har skaffat sig nödvändig och bred kunskap trots sämre resultat i skolan.

Men en sak är säker: Idiotfeminismen måste väck innan Sverige enbart bebos av vildar.

Kommentarer

Anonym sa…
Ja, den svenska feminsmen framstår som själva grundbulten till landets snabba förfall på bred front.

Här är en påläst kanadensisk kvinnlig antifeminist som har mycket vettigt att säga om saken:

http://www.youtube.com/watch?v=w__PJ8ymliw

Mvh,

Utlandssvensk

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn