Rättssamhälle eller mänskliga rättigheterBloggaren lyssnade c:a en halvtimme på Alexandra Pascalidous andra debattprogram som ska föreställa en valupptakt med de viktigaste frågorna, enligt Alexandra som verkar ha fått fria händer i utformandet av programmen.

Denna gång handlade det om "Hur mycket ojämställdhet tål Sverige?" En märklig frågeställning i ett av världens mest jämställda länder och med de minsta inkomstskillnaderna. Ett mycket märkligt fokus på enbart arbetsmarknaden och så naturligtvis börsstyrelser. Jämställdheten visar väl också sig hur flickor blir behandlade i skolan och att Sverige har näst flest våldtäkter i världen? Men inte ett ord om dessa verkliga problem. Så dåligt, så fegt och så det allmänna förflackandet av intellektuellt tänkande.
Erik Bomullhag uttryckte också sig som: Arbete är det absolut viktigaste för både gamla och nya svenskar. Jaha. Räkna inte in mig Bomullhag. Livet är till för att levas.

Det var inte detta jag skulle skriva om, utan om den alltmer okontrollerade invandringspolitiken. Eller snarare asylinvandringen.

Jag slog upp ordet "flyktingstatus" och hamnade på Europeiska Rådets sida om vilka kriterier som gäller för att få asyl.


Några intressanta punkter angående vad som efterfrågas vid en asylansökan:
  • alla relevanta uppgifter om ursprungslandet vid tiden för granskningen av ansökan, inklusive information om ursprungslandets lagar och förordningar och hur dessa tillämpas;
  • relevanta dokument eller yttranden från sökanden om huruvida denna har varit eller kan komma att bli föremål för förföljelse eller allvarlig skada;
  • om där finns tydliga indikationer på att välgrundad fruktan för förföljelse eller en verklig risk för att lida allvarlig skada i fall där sökanden redan har varit föremål för förföljelse eller annan allvarlig och oberättigad skada;
  • den sökandes förehavanden efter att han eller hon lämnade sitt ursprungsland.
"Flyktingar kan förlora sin flyktingstatus i vissa fall (vid förvärv av en ny nationalitet, frivilligt återvändande till ursprungslandet, ifall de omständigheter i ursprungslandet har upphört eller har förändrats till den grad att skydd inte längre är nödvändigt, etc.)."
Att som i Sverige bara acceptera att flyktingar genast återvänder till hemlandet efter PUT, är alltså inte förenligt med EU:s direktiv. Då borde PUT dras tillbaka.

Enligt EU-direktivet så får flyktingar:
  • rätt till information på ett språk som de förstår;
  • uppehållstillstånd på minst tre år och förnybart för flyktingar, och uppehållstillstånd på minst ett år och förnybart för personer som har subsidiärt skydd;
  • rätt att resa inom det land som beviljat statusen liksom att resa utanför det landet;
Det svenska sättet att helt utan ifrågasättande bevilja permanenta uppehållstillstånd, tillhör inte EU-praxis. Precis som om någon eventuellt skulle tro detta.

1,5 miljon PUT har delats ut mellan 1980-2012. Det har förändrat Sverige i grunden eftersom de allra flesta av dessa har kommit från utomeuropeiska länder med svag utbildningsnivå och en kultur som går på tvärs med den västerländska. För att uttrycka det enkelt: Sverige har utökats med 1,5 miljoner individer som inte alls passar här. Och påfrestningarna på vårt i grunden lugna och trygga samhälle har blivit enorm. Idag lever vi i olika världar med en välmående svensk medelklass i lugna villaområden och så ghettofierade muslimska klansamhällen. Jag är ledsen Bomullhag; vi passar inte ihop.

Flyktinginvandringen till Sverige baseras på Genevekonventionen, ett antal protokoll som ligger till grund för beslut om en invandrad persons flyktingstatus, vilket jag skrev om ovan. Den kallas ofta Flyktingkonventionen.

Som vanligt misstolkas eller så råder okunskap om Genevekonventionens innehåll och innerbörd. PK-media och politiker kallar den för G-konventionen om de mänskliga rättigheterna. Det är FEL! FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna ingår inte i Genevekonventionen.

P g a okunskap, medveten manipulation och försvar för massinvandringen, så har nu flyktinginvandringen upphöjts till att vara en mänsklig rättighet!!! När man nu kräks över Jimmie Åkesson och avbildar honom som en kackerlacka med gasmannen i släptåg, så gör man sig skyldig till både kränkning, förtal och hot.

Nu på morgonen lyssnade bloggaren en stund på Ring P1. En dam hade ringt in till telefonsvararen (SR kunde lätt ha låtit bli att sända det) och tog Kräkaren Dan Eliasson i försvar eftersom Jimmie Åkesson är en cancersvulst i samhället(!!!!!!).

Det har som sagt passerat anständighetens gräns och börjar nu överskrida den rent juridiskt. Om flyktingarna har en mänsklig rättighet att komma till Sverige och till stora delar belasta systemet ekonomiskt, så har inte Jimmie Åkesson några rättigheter att kritisera detta utan kränks långt utöver rimlighetens gräns. Man kan t o m kalla det förföljelse. Med tanke på att förföljelsen bottnar i Åkessons politika åsikter så har vi ett brott mot grundlagarna som skyddar demokratin. Ett grundlagsbrott som ingen förstår är ett grundlagsbrott.

Som jag har skrivit tidigare; de svenska grundlagarna har ersatts av den politiskt rödfärgade värdegrunden. Eller "gemensamma värdegrunden". Anser man att detta inte är demokratiskt försvarbart så kallas man för "rasist". Kopplingen är lika grumlig som avloppsvatten. Det svenska samhällsklimatet är patologiskt vilket karaktäriseras av att de drabbade saknar sjukdomsinsikt.

Så har även skett med Genevekonventionen, vilken man felaktigt reciterar som ....de mänskliga rättigheterna.

När Soran Ismael petades från P3:s Morgonpasset p g a hans egen privata, politiska kampanj mot SD, så försvarades han av samtliga de tongivande journalisterna genom mantrat:
"Det handlar om att stå upp för de mänskliga rättigheterna, jämställdhet och allas lika värde".

Påståendet är svårtolkat om man inte först vet hur skruvad den svenska debatten är. Soran Ismael bröt mot SR:s gyllene regel om opartiskhet och därför var de i sin fulla rätt att peta honom. (Han är ju inte ensam att bryta mot Public Service krav på objektivitet, men är den som offras. Det luktar lite skunk om det hela).

Idag handlar hela spektrat av samhällsfrågor, framför allt omkring flyktingar; om att det är en mänsklig rättighet och om principen "allas lika värde" att komma till Sverige. Jämställdhet lyckas man också ibland stoppa in lite överallt.

Var hamnar vi i detta ostrukturerade och osammanhängande resonemanget? Ingenstans, absolut ingenstans. När de olika värdesystemen tillåts att överta de juridiska och grundlagsskyddade lagarna, så hamnar vi i ett vacuum, där ingenting existerar utanför sig själv. Det är farligt nära stupet mot anarkí om inget stoppar utvecklingen NU.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn