Det rasistiska flyktingmottagandet

Det måste först understrykas att det finns en stor skillnad mellan de som invandrar till Sverige och de som kommer som flyktingar. Kommer man till Sverige eftersom man har fått jobb (behöver inte vara s k arbetskraftsinvandring) så finns ett helt berg av hinder innan man kan etablera sig.

Värst har de nybakade akademikerna från våra grannländer som t ex Polen, Estland, Nederländerna. De måste omedelbart skaffa sig ett personnummer för att överhuvud taget börja jobba. Och turerna mellan Skatteverket och Arbetsförmedlingen förvandlas till ett moment 22 där den ena inte kan göra något förrän den andra gör något... och så tillbaka hos första.

Men efter ett par dyrbara veckor erhåller studenten sitt personnummer och kan påbörja sitt jobb. Tror man. På jobbet efterfrågas en fast egen adress dit löneuppgifter kan registreras. Även om man bor hos anhöriga så blir det tummen ner. Man ställer sig i en bostadskö som nummer 10.000 och nu blir stressen för mycket och man åker till ett annat land istället. Att invandra som högt utbildad från Europa är inga problem i något annat EU-land, förutom Sverige. Här slår vi ifrån oss européer, vi vill ha utomeuropeisk arbetskraft. En orsak kan vara att det blir billigare, européer kräver högre, mycket högre lön p g a Sveriges höga skatter. För något år sedan talades det om att införa en "expertskatt"; högutbildade specialister skulle få åtnjuta en lägre skatt. Bara de kom hit. Och klarar inträdesprovet.

Om man betraktar denne högutbildade invandrare från Europa i ljuset av hur flyktingar från MENA (Middle East, North Africa) tas emot i Sverige, så framträder en märklig bild fram.

Personnumret kommer farande i ett A 5-kuvert, man får omedelbart tak över huvudet, mat och bidrag till diverse aktiviteter. Gratis språkundervisning, gratis sjukvård, gratis medicin, gratis tandvård, gratis rättshjälp. Väntan på kanske upp till 8 månader, sedan egna bostäder, före resten av kön. Etableringsbidrag till möbler och elektronik utan motkrav.


Och allt detta utan att man har bevisat vare sig var man kommer ifrån eller vem man är. 95 procent av alla flyktingar har inga ID-handlingar. I andra länder är kraven på identifiering hård.

Det slappa och kravlösa, räddhågsna och ångest för den högröstade mediaeliten,; har inneburit att Migrationsverket tar beslut som direkt står i strid med deras egna stadgar och på detta sätt sätter sig över rikets lagar. Det är migrationspolitiken som urholkar vårt rättssystem, inte tvärtom.

När väl flyktingarna har bott in sig i sina stora lägenheter, så finns inga krav på att läsa svenska. Det är frivilligt att lära sig språket i det land som man kommer att bo i för kanske resten av sitt liv. Det har inneburit att bara 40-60 procent läser svenska (Svårt att få tag i exakta siffror). Av dessa hoppar en majoritet av, alternativt läser om samma kurser igen.

De försök som har gjorts för att etablera flyktingar på arbetsmarknaden har också varit frivillig och resultaten har varit minst sagt undermåliga. Bara 2-3 procent har lyckats komma ut och börja jobba. Lite överraskande så är det fler kvinnor än män som väljer att lära sig svenska och sysselsättning.

Inget ansvar läggs på dessa människor. Istället avkrävs politiker och tjänstemän ansvar för att flyktingarna inte jobbar. I grunden är detta ett rasistiskt tänkande.

Medan kraven för att invandra och börja jobba i Sverige är skyhöga så ställs inga som helst krav på de 60-70.000 flyktingar som strömmar över gränsen varje år. Man behandlas som småbarn eller förståndshandikappad och/eller tillskrivs ingen egen förmåga utan måste ledas och vallas. Enligt Martin Seligman kan en sådan behandling leda till kroniska tillstånd av inlärd hjälplöshet. Detta tillstånd är svårt att bryta och kan leda till depressivitet, i värsta fall apati.

Man brukar tala om curling av barn. Här curlar vi helt vuxna och uppenbart kapabla människor p g a den enkla anledningen att de har flyttat in i vårt land, visserligen av dunkla anledningar.

Genom detta omyndighetsförklarar man människor, liksom man tidigare omyndigförklarade förståndshandikappade, missbrukare och psykiskt sjuka.

Man pepprar oss svenskar fulla med hur rasistiska vi är och inte förstår "allas lika värde". Hur gör man själv när man tar ifrån tiotusentals människor sitt personliga ansvar eftersom dessa är "svaga, utsatta och traumatiserade"? Jo, man placerar dem i fack och behandlar dem olika beroende av kulturella och etniska referensramar.

Kommentarer

Anonym sa…
Ja, skrämmande och häpnadsväckande.
Men det mesta du skriver om är skrämmande och häpnadsväckande.
Så frågan är, ska jag läsa din blogg och bli upprörd, eller låta bli och istället leva i en naiv och förljugen tillvaro?

Vilket val! Tror jag läser vidare ändå!

Ned Newman
Anonym sa…
Politiker och media m fl vänsterfolk mest har skapat om verkligheten, dvs munkavle på folket gör att inga problem existerar. Strutspolitiken bidrar till att denna politiska, mediateaterföreställning kan pågå.
Umeåprofessorn ville ju alla pensionärer skulle bort för att ge plats åt unga utifrån världen för svenska folket anses ju naivt, korkat. De glömmer invandrad brottslighet, tydligen de som anser sig bäst, störst och starkast. I föreställningsvärlden finns ju vänsterfolket, feminister, övriga flummare som hjärntvättar folk och tvingar dem gå till vänsterleden, tycka lika, tänka lika, bete sig lika osv.
Man kan påstå att sagolandet vi bor i är omvänt och blivit mera landet ingenmansland. Frågan blir vem, vilka skall föra landet vidare? när de arbetsföra går i väggen? Jag baxnar över dessa elitens s k personers inre världar av föreställning, fantasi och upplevelse, där den sistnämnda är vad som gäller för det finns ingen logi, inget förnuft kvar. Kapitalet styr bortom allt förnuft och allt är normalt idag som var sjukt förr. Racet går åt hell, frågan är inte om utan när vänster, höger extremister styr landet här, kampen pågår i toppen och botten.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn