Inget förvånar mig längre

Idag exploderar inte jorden visserligen, men i Sverige sprängs de demokratiska principerna på vilka landet borde vila. Ja, egentligen kommer avslöjandet om åsikts- och hälsoregistrering inte som någon överraskning för många av oss. Men ändå blir man chockad när DN idag avslöjar att inringare till Ring P1 registreras i en databas sedan sju år tillbaka. Man påstår från redaktionshåll, Erica Hedin och Ylva M Andersson, att det enbart (!) är fråga om ämnesregistrering och att man måste hålla koll på att inte samma person ringer in gång på gång. (‘Mångfald’ fick man också in någonstans).

Men det är inte heller sant. Sedan i höstas har nya direktiv kommit om att även registrera uppgifter om politisk hemvist och religionstillhörighet hos inringaren. Man trodde ju i sin oskuld att det här, det skulle folk gå igång på. Så bloggaren lyssnade lite förväntansfullt på programmet för att höra folkets förbannelse och dom.

Den uteblev. Som fromma lamm ansåg en majoritet att det är naturligt att man behöver registrera människor och vad de har sagt i programmet. Vår samhällsuppbyggnad är på många sätt inspirerat av DDR. Men där var man högst medveten om diktaturen man levde i. Men Sverige är ju så tryggt där andra (=det s k Välfärdssamhället) vyssjar oss till sömns varje kväll. Vi behöver aldrig bry oss när det finns andra som gör det åt oss.

Det kallas för soft totalitarianism, ett begrepp som historikern Stéphane Courtois. utvecklar närmare i en entimmeslång intervju (på franska). Men som tur är finns det hela återgivet på engelska, Och man sätter kaffet i vrångstrupen när man läser det. En stat som är totalitärt styrd men maskerad till demokrati (fria val, grundlagsskyddade fri- och rättigheter),

Följande tre kriteria måste uppfyllas för att en stat ska kunna kallas för soft totalitarian:

  1. Den mjuka totalitära staten använder inte fysiskt våld för att förfölja sina motståndare. Men likafullt råder repression och repressalier för de som har åsikter som inte godkänns av staten. Den är starkt repressiv när det gäller individens frihet att utvecklas till en fritt tänkande varelse..Den bekämpar civilsamhället i alla dess former (allt från scouter till privata initiativ och alternativ till offentlig välfärd.). Fria, autonoma organisationer och grupperingar anses som hotfulla, likaså kyrkan. Statens maktfullkomlighet och tolkningsföreträde fungerar sämre om stora delar av befolkningen engagerar sig civilt.

     

  2. Man kriminaliserar allmänna åsikter och värderingar som anses som samhällsfarliga ((anti-rasism blir en norm) Det utvecklas lagar som syftar till att tysta den allmänna opinionen mot framför allt invandring,och anti-homofobi blir ett lika oförståeligt som felaktigt begrepp) .

  3. Ifrågasättande av den biologiska familjens betydelse och föräldraskap i dess genuina form. Istället utvecklas kollektivt föräldrarskap där en kritisk analys förvandlas till att man förordar kvinnofällor och ojämlikhet,

Dessa tre kriteria blir möjliga att förverkliga genom statstrogen och omnipotent media.

Sverige i ett nötskal 2012. Och vi känner vindarna från DDR flåsa i nacken. När blir angiveri av grannar, jobbarkompiar och t o m familjemedlemmar verklighet?

Åsiktsregistrering har visserligen tillämpats tidigare, t ex IB. Men i nuvarande form går den mycket djupare in i den personliga livsstilen. Och apropå detta:

Socialstyrelsen vill inrätta ett register för kartläggning av varje persons alkoholvanor, rökning och droger. “Ett urval” av befolkningen plus vanliga sjukbesök på vårdscentralen resulterar i ingående frågor efter förtryckt formulär.

DN Debatt skriver fem läkare bl a:.

“…detta förslag kom i mars och innebär att det från varje besök i primärvården skall rapporteras personnummerbaserade diagnoser och åtgärder – inklusive vårdåtgärder mot ohälsosamma levnadsvanor. I praktiken innebär detta ett register över osunda svenskar.”

“Inom många landsting utgör sådan registrering redan bas för målrelaterad ersättning till vårdcentraler. Någonting finns därmed närvarande i mottagningsrummet, som läkaren känner till men inte patienten. Detta något kan beskrivas som en konflikt mellan att arbeta individcentrerat och att följa myndighetsdirektiv för att dra in pengar till verksamheten.

Samtal om andra faktorer i livet, som till exempel sömnvanor eller stressminskning, kan ekonomiskt sett vara bortslösad tid.”

Så det s k solidariskt skattefinansierade Välfärdssamhället som inte genererar några vinster (till skillnad mot monstren på den privata sidan) jagar och tävlar i själva verket om pengar. Pengarna å sin sida är öronmärkta för “rätt” behandling enligt den centrala myndigheten Socialstyrelsen.

Så åsiktsregistrering av radiopratande svenskar är väl inte mycket att orda om…

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn