Lever vi i de sista av dagar?

När ljusen har släckts kommer de vilda djuren fram ur sina hålor. De flesta helt harmlösa, men så har vi odjuren. De blodtörstiga och otämjbara som skulle spricka om de såg dagens ljus.
De är inte vampyrer, inte heller varulvar. De är bara sprickorna i fasaden som slutligen får denna att att rämna.


Hoola Bandoola Band var svensk proggmusik när denna var lyssningsbar. I sin bästa låt beskrev de (förmodligen) klassamhället som Keops Pyramid. De lystna och giriga herrarna som krävde av undersåtarna att bära stenklossar stora som hus, skulle slutligen besegras av sina egna undersåtar.

Pyramiden är en klassisk arketyp för organisationernas uppbyggnad, såväl i beskrivningen av evolutionen och näringskedjan som i relationer och arbetsliv.

I alla dessa organisationer finns dess fiender. De destruktiva krafterna som bara vill slita itu, förstöra och äta upp organisationen inifrån. På cellnivå finns sjukdomsalstrande bakterier som har de här egenskaperna. Men det är viruset som drabbar organismen värst, mot det finns inget botemedel.

Men de läskigaste är ändå bakteriofagerna. De har både virusets och bakteriens egenskaper och fungerar så att de spränger cellväggarna och äter upp innehållet i cellen för att sedan ta över och ge cellerna nya funktioner och egenskaper.

Pyramiden är tacksam när det gäller beskrivningar av samhällstrukurer. Det är framför allt vänstern som använder pyramidsymbolen. Men att beskriva ett samhälles förfall går också att beskriva utifrån ett bredare perspektiv.

Pyramiden bygger bokstavligen på att alla stenbumlingar ligger på plats. En felande länk, d v s kloss, orsakar instabilitet. Flera felande klossar påverkar hela byggets funktionalitet. Och många felande klossar orsakar pyramidernas fall.

Lustigt, eller snarare olustigt nog, var det precis dit som 68-generationen ville komma. En pyramid i upplösning där varje block för sig är en enhet.

I nästan alla Europas länder håller samhällets pyramider på att rasa samman. Hjulen som håller igång mekaniken har börjat rosta ihop och utan tillförsel till de viktiga delarna av samhällskroppen dras denna ihop i kramper och konvulsioner.

Samhällen som bygger sina pyramider genom att suga energi ur sina klossar och starta lånekaruseller för att få mekaniken att börja fungera igen, är förlorade.

När dessa samhällen sedan har plockat in alltfler klossar som inte har samma storlek och form som de övriga, blir problemen ännu större. Det är då de destruktiva krafterna, odjuren, får näring och påbörjar sitt övertagande av cellerna.

Vänstern i gott sällskap med den muslimska världen och nazisterna, vill se just detta: västländernas kollaps; kapitalismens fall liksom de gamla kulturvärdena.
Och det är där som Det Fjärde Riket tar sin början.

Det Fjärde Riket har startat redan nu. Snöbollen är i rullning. Människor utnyttjar både varandra och jordens resurser på ett hänsynslöst sätt. Den gamla moralen har för evigt begravts i glömska. Ett slit och släng samhälle som också gäller på det privata planet. Barn som kastas som käglor runt mellan olika familjebildningar har skapat en generation av självmördare. AA ligger vägg i vägg med krogen och gayklubben inne på de ghettofierade förortsområdet.

Detta rike kommer att bestå av krig, krig och åter krig. Det blir helt enkelt omöjligt att bunta ihop tio miljarder människor i en salig röra av mångkulturalism, skyhög arbetslöshet och inflation p g a parallella ekonomiska system. Att socialisterna står och jublar spelar ingen roll, alltihop slutar med en tystnad:
"Och när den sjunde ängeln bröt det sjunde inseglet utbröt i himlen en stor tystnad..." (ur Uppenbarelseboken, användes i Ingemar Bergmans film Det Sjunde Inseglet).

Sju är också dödssynderna. Högmod eller Pride som det heter på engelska, anses vara den värsta. Den högmodiga människan är oförmögen att se att hon gör något fel, hon blir hela tiden bekräftad av andra. Och det är hon som sitter i pyramidens topp.

Det är vi som jobbar nere invid foten som slutligen ska gräva hennes grav

Kommentarer

Anonym sa…
Tack igen för ett bra inlägg. Du har rätt i vad du skriver men hur skall man få slut på denhär galenskapen?
Maj Grandmo sa…
Som jag skrev, fast i en parafras från Keops pyramid, vi måste byta ut toppolitikerna och deras underhuggare som fortsätter att driva hela världen ner i elände.

Genom att ge miljarder i bidrag till extremistiska organisationer och högskoleutbildningar som predikar irrläror, så ställs samhällen på huvudet

Om världen av idag hade parlamentariska system som gick att lita på, som gick att skilja åt och där det verkligen rådde respekt för alla inriktningar d v s äkta demokrati så skulle situationen se annorlunda åt.

När envåldshärskare, som faktiskt vi har en typ av i Sverige, tar fram riktlinjer som bakbinder alla former av opposition, så blir det så här. Det verket som om spelet inför galleriet är viktigare än äkta självständighet

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn