Invandringen har blivit en naturkraft

I ett tidigare inlägg skrev jag om de nästan orgastiska reportagen om lidande flyktingar och en besatthet av Hitler och NaziTyskland som man bara måste götta sig i princip varje dag. Det är socialporr i sin yttersta form. Och porr är vanebildande sägs det.

Det finns inte längre någon annan politik än socialporrens lockande toner. "Vi och dom", "allas lika värde", blabl bla. Och allt är mänskliga rättigheter idag. Ett bra toalettpapper på häktet är en mänsklig rättighet. En lägenhet i centrala stan är en mänsklig rättighet. Bil är en mänsklig rättighet. Och ohejdad invandring till Sverige är en mänsklig rättighet. Det har gått inflation i mänskliga rättigheter, värdegrund och mångfald. Och som i all inflation sjunker det verkliga värdet och värdena.

Eftersom flyktinginvandring numera ingår i budgeten som en självklar post och som enbart varierar i mån av högre eller mindre grupper människor som letar sig till Sverige, så måste alla andra utgifter anpassas därefter. Skattehöjningar är nu att vänta säger Anders Borg. BNP beräknas att öka något ändå. Det gör BNP när skatterna höjs. Dynga och förbannad lögn alltså. Sverige går back på invandringen från utomvästliga länder big time.

Här i boken Låsningen (PDF) skriver Jan Tullberg, docent i ekonomi, om att beräkningen av invandringens kostnader är kraftigt underskattade. Tidigare beräkningar har landat på att nettokostnaden uppgår till omkring 2 procent av BNP. Professor Jan Ekberg har varit tvungen att revidera denna siffra för varje år. Från 30-40 miljarder år 2009 till uppemot 110 miljarder år 2012.

En rad fakta i siffror och procent finns här och här. Jan Tullbergs senaste chockerande beräkning över de nettokostnader som invandrare utgör, har uppdaterats till 250 miljarder per år! Eller hela 7 procent av Sveriges BNP. Från Ekbergs beräkning på 2 procent har det gått 5 år.


Som jämförelse kan nämnas den sammantagna kostnaden för sjukvården: är 240 miljarder och skolan 240 miljarder.

Men media tiger. Det senaste från Äggskallen är att vi inte ska gå i rasistfällen och ställa grupp mot grupp och/eller släppa fram högerextremisterna som nu har flerdubblats tiofalt i Europa. Åtminstone i media. Rapportörer på plats håller inte med.

Det verkar inte som om något eller någonting är viktigare än att invandringen fortskrider och att den får kosta hur mycket som helst. Inte ens de människor som är mest positiva till invandring gillar den pågående utvecklingen; bloggaren känner flera stycken.

När jag vandrar eller kör omkring i staden så är det kanske var tredje, fjärde som är klädd i heltäckande och allt däremellan. Och jag kan inte annat än känna och tänka: De passar inte in. De passar inte in i ett modernt samhälle.

Vid ett tillfälle skulle jag förbi femtioelva trafikljus för att komma vidare igenom stan. Vid ett av dessa stod en heltäckt kvinna vid övergångsstället. När jag stannade för rött ljus så gick hon inte över gatan utan stod bara kvar. När hon såg att jag stannade viftade hon med den vänstra armen och menade att jag skulle köra. Hon skulle inte gå över gatan så varför stannade jag?

Ett gäng damer i sjok kan blockera en hel utfart utan att förstå att man ska flytta på sig när en bil kommer och uppenbarligen vill ut. (ja föraren vill köra ut med bilen!) Man blir tvungen att skrika åt dem att de ska flytta på sig.

Jag skulle vilja kalla förmågan att anpassa sig för 'kulturell intelligens'. Att läsa av omgivningen inom vår egen kultur kan vara nog så knepigt eftersom denna huvudsakliga kultur har så många undergrupper. Klassbegreppet är out of date, utan det handlar snarare om var man bor och med vilka vi bor, vad vi intresserar oss för och med vilka. Hippiekulturen hade ett stort antal underförstådda regler, gayvärlden är en mycket speciell kultur liksom olika religiösa församlingar. Olika yrkesgrupper har skilda kulturer, de som har kolonilotter har också en egen typ av kultur.

I regel har vi ganska lätt att anpassa oss, åtminstone till det yttre. Är man inte gay men går på en gayklubb så vet man vad som gäller och sticker inte ut i onödan. Går man till Pingstkyrkan så börjar man inte kackla som hönor, men man reser inte heller sig och går. Det vore nämligen oartigt.

Att vara oartig, oförståelse och/eller visa aggressivitet vid möte med andra subkulturer är att ha en låg kulturell intelligens. Det ter sig för omgivningen som att man inte bryr sig eller inte har någon vilja till anpassning. Det går inte att alltid hänvisa till den ena kulturkrocken efter den andra. Någonstans måste man kunna gå till mötes det nya, annorlunda och det främmande.

När vi har en invandring i miljonklassen så förändras samhället på ett drastiskt sätt. Vi har fått en situation där olika kulturer och deras respektive subkulturer inte kan anpassa sig därför att de dels har blivit så många under kort tid, och dels att förmågan till att förstå vår svenska kultur i många, alltför många fall, helt enkelt inte existerar.

Så varför är denna massiva invandring så helig trots att den är en slagsida på hela vår utveckling? När okunskapen om våra både skrivna och oskrivna lagar är så total att inte ens de rent elementära kunskaperna finns, var ligger värdet i invandringen? Kvinnan vid övergångsstället; hur ska hon någonsin kunna ingå som en naturlig del av vår kultur?

Man kan undra hur det ser ut med den kulturella intelligensen hos makt-, kultur-, och mediaeliten? När de agerar mot sitt eget folk som om vi vore deras fiender? Som tror att pengar och "mer resurser" till områden som redan har ett oproportionerligt högt skattetillägg, skulle vara lösningen?

Det vet de att det inte gör. Men pengar har en förmåga att ge dimsyn. Tullberg har också påtalat det faktum att den rekordhöga invandringen i längden sänker inkomsterna för den arbetande befolkningen.

Vårt behov av invandrare för att "klara välfärden" har för länge sedan fyllt sin kvot. Fortfarande skapas många jobb inom invandrarsektorn... för svenska medborgare. Alla HVB-hem, flyktingförläggningar, gode män, advokater, socialsekreterare, tolkar, handledare; alla får de jobb tack vare invandringen.

Därför är invandringen en naturkraft som pågår utan kontroll. Många måste finnas som slussar och brobyggare in till ett liv i Sverige utan krav. Dessa människor bara kommer, existerar här som en konsekvens av fysikens lagar. Särskilt då tröghetslagen: "En kropp som sätts i rörelse fortsätter sin rörelse framåt ända tills en annan kraft stoppar den".

Kommentarer

Anna sa…
Efter att ha grunnat länge och väl kan jag bara dra en slutsats - de styrande vill oss inte väl. De lyder likt marionetter påbud om att vi ska brytas ner. Söndra och härska.
Det är som i Ukraina. EU, USA, IMF = storkapitalet vill ha ett skuldsatt Ukraina som de kan förslava och det gäller övriga västvärlden också.
Cello Jr sa…
Hej Maj,

legat och läst flera inlägg på min "surfplatta",
alla mycket bra, inte minst detta.

Kommer visa det för min dotter och svärson
i morgon. Vi röstade SD i söndags alla tre,
liksom min ena styvson och hans fru.

Emellertid inte okritisk till SD. T ex dess stöd
för FRA-lagen och den nya munkavellag som
träder i kraft nästa år med SD:s stöd.

Efter nästa val - höstens riksdagsval - är
det dags att fundera på uppbyggandet
av ett nytt parti. Om det med tanke på
det överhetssanktionerade vänstervåldet
och de juridiska angreppen på yttrandefriheten
alls är möjligt längre.

Din beskrivning av urholkningen av begreppet
demokrati är mycket träffande.
Cello Jr sa…
Hej Maj,

legat och läst flera inlägg på min "surfplatta",
alla mycket bra, inte minst detta.

Kommer visa det för min dotter och svärson
i morgon. Vi röstade SD i söndags alla tre,
liksom min ena styvson och hans fru.

Emellertid inte okritisk till SD. T ex dess stöd
för FRA-lagen och den nya munkavellag som
träder i kraft nästa år med SD:s stöd.

Efter nästa val - höstens riksdagsval - är
det dags att fundera på uppbyggandet
av ett nytt parti. Om det med tanke på
det överhetssanktionerade vänstervåldet
och de juridiska angreppen på yttrandefriheten
alls är möjligt längre.

Din beskrivning av urholkningen av begreppet
demokrati är mycket träffande.
Jag har stora problem med att ta din blogg och dina skriverier på allvar, när du sjunker till dagisnivå och kallar Fredrik Reinfeldt för "Äggskallen". Då slutar jag bara att läsa. Det är trist, för mycket av det du skriver i sakfrågor är sant, och fler borde behöva vakna.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn