Nix, den starkaste vinner inte

OK, äppelträden blommar ännu inte men det gör ingenting. För det blommar ordentligt i Göran Greiders huvud, alltid.

Missuppfatta inte, jag gillar gamle Göran. Han är äkta vara. Respekt. Han är filosof uti fingerspetsarna, han borde hålla sig till filosofin. Men det är det som är kul med Göran: Han nöjer sig inte med filosofin utan botaniserar vilt lite överallt.

Som nu, i evolutionsberättelsen. Hans nya bok; Den solidariska genen, säger väl allt. Vad spelar giraffhalsar, tummar och hjärnans hemisfärer för roll? De är alla byggda med och av samvete, solidaritet och kamratskap?

Hans bok är ett försök att rädda människans rykte. För det är verkligen inte bra. Vi skövlar, dödar och plundrar varandra inpå bara skinnet. Varför? För att vi själva ska ha så många fördelar som möjligt, maximera vinsten. Det är lätt att instämma i att en sådan människa vill vi helst slippa.

Men vad får vi istället? Per Köhler på Magasinet Neo skriver att Greider är hopplöst förstenad i det gamle marxistiske revolutionstänkandet där så (indirekt) staten blir den starka förenande kraften (och den förtryckande). Att staten blir besjälad s a s ligger nära det italiensk-fascistiska tänkandet.


Greider misstänkliggör alla biologer och socialdarwinister för att vara nazister. När det gäller Konrad Lorenz så slutar han aldrig tugget om att Lorenz skulle vara nazist. Han har till viss del rätt. Lorenz var i en period involverad i studier omkring rasbiologi.Konrad Lorenz var ju mannen som under 1900-talets första hälft utmanade B.F Skinner om att beteendet och förmågor hos en individ är inlärt och inget annat. Lorenz (vinnande?) koncept var att det i generna för varje djurart finns en inbyggd kod som gör att t ex fåglar inte behöver någon annan inlärning än att mamman puttar dem ur boet. Allt är genetiskt förprogrammerat. Sedan flyger de ut på sina utvecklade vingar. Som dessutom är utvecklade precis så mycket för att de ska göra sitt "bungy jump". (Är inte livet vackert?)

Som varje vetenskapligt bevandrad person vet så var det delvis detta som Charles Darwin syftade på i sin teoribildning om det selektiva urvalet, "survival of the fittiest".

Det Greider inte förstår är att det är precis det han vill framföra i sin bok Den solidariska genen. Den som är bäst anpassad för situationen överlever. Den som kan samarbeta och hjälpa sina kamrater i gruppen har störst sannolikhet att överleva och transportera generna vidare. Men Göran är inte med på tåget när det handlar om att allt detta syftar till att stärka gruppen i kampen om överlevnad mot andra grupper. Vi underminerar risken för att hamna i en terrorbalans genom att bevisa att vår ideologi och vår samhällsmodell fungerar bättre.

När vi nu i decennier har blåst upp kultur- och värderelativismen till religion så försvagas vi och med det hela vårt samhälle. Vad har vi att sätta emot om vi inte står upp för våra egna värderingar? Världen är ingen vacker plats idag.

Att "den starke överlever" är inte sant. Styrka kan sitta hos en gigantisk gorilla men han överlever knappast en kamp mot en mager människa fast med gevär och kikarsikte. Mental styrka kan vara högst problematisk eftersom en människa som bara tror på sitt eget huvud blir omöjlig att samarbeta med.

Det selektiva urvalet plus då att individen har de färdigheter som behövs för samexistens och kampen för överlevnad i grupp, avgör i slutändan hur kulturer växer fram.

De flesta filosofer och många psykologer har uppehållit sig vid det här temat. Är individen egoist för att hon värnar om sin egendom, sin familj och sitt uppehälle? Hur kan individen fungera i grupp om hon bara är egoist?

Svar: Vi människor vinner mer på samarbete än på solitär kamp för överlevnad. Men detta sätter ingenting av det ovanstående ur spel. Att vinna sina egna krig är en fråga om att anpassa sig bäst i förhållande till de givna omständigheterna och omgivning och därför ingå i den.

Tyvärr Göran är ju inga gener osjälviska. De som överlever kommer också att föra de gener vidare som har gjort detta möjligt. Bara vetskapen om detta kan emellertid locka fram det sämsta ur oss: Att vi med all vår klåfingrighet och nyfikenhet inte kan låta bli att "hjälpa" naturen åt det håll vi vill.

Därav rasbiologi och försök på levande människor. Därav tortyr och hjärntvätt. Men när Göran Greider skriver att "vänstern behöver biologin" så är vi och tassar på samma gungfly.

Att våra dagisbarn varje dag ska könsneutraliseras genom att kalla varandra för 'människan' och 'hen' och att nu F! ska gå vidare med sexualkunskap för fyraåringar och en s k genuspedagogik, är en bulle av samma deg.

Bloggaren skrev samma sak härom dagen. Med det nya tillägget att om vi ska överleva som biologiska och andliga varelser så måste alla experiment med vår hjärna och psyke upphöra. Vi behöver inga dogmatiska och totalitära lärare och ideologier som inte växer fram naturligt underifrån.

Demokrati och kapitalism har visat sig vara mest lyckosamt för människans utveckling och tid här på jorden. Och motsatsen gäller för det motsatta. Att kapitalism kan innebära rovdrift, utnyttjande, utsugning av arbetskraft, girighet och ofattbar rikedom, men förstås lika mycket ofattbar fattigdom, är faktiskt inga argument för dess avskaffande. Vad skulle vi ha istället?

Här i Sverige har vi försökt oss på en väg att mildra kapitalismens oönskade effekter: den tredje ståndpunkten. Men likt alla system så ökar behovet att gå in och syna medborgarna och "hur solidariskt" vi följer systemet. Och följer folket inte maktens intentioner så måste vissa regleringar göras, ökad kontroll över människors pengar, liv och leverne. Det finns inget som inte går att beskattas på den här sidan solen.

I Sverige har vi försökt att eliminera det selektiva urvalet genom att släta ut och likrikta. Men något blir fel i alla fall. Det finns inte många som passar in i denna hypotetiska modell. Ingen kan egentligen kämpa för dess överlevnad. De som har den potentiella läggningen att vara utslätade, konformistiska och likriktade är de som också kommer att leda/styra detta samhälle. "Survival of the fittiest" har i Sverige utvecklats till parodiska uttryck i allt jämlikhetssträvande.

I konkurrensen med andra så står vi oss slätt. Den katastrofala skolan är berättelsen om vådan att hugga av uppåt och nedåt och ha en lagomkurva mitt i Men i Göran Greiders värld så är Sverige fortfarande på väg till Nirvana: Det totala utslocknandet.

Att Göran Greider själv är en person som har haft allt att vinna på den svenska modellen är han nog omedveten om. Han har väl inte själv Den solidariska genen i sitt DNA.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn