Vargar och människor

Floskelarsenalen är verkligen ett exempel på mångfald. I övrigt är det väldigt svårt att urskilja vad som egentligen menas. Man säger sig vilja vårda den biologiska mångfalden, både på politikernivå och myndighetsnivå. Även intresseorganisationer som Naturskyddsföreningen och Svenska Rovdjursföreningen får ibland vara med som remissinstanser. Oftast när de "tycker rätt".

Spelet (eller snarare leken) om den svenska vargstammen är så fullt av fusk och lögner att hela EU-kommissionen hoppar upp flera meter från sina skinnstolar när de får höra sången från den svenska hycklarkören.

Politiker och deras hantlangare myndigheterna ska inte besluta om vilka och hur många djur av var sort vi ska ha i skogarna. Det är ju befängt. "Vargpolitik"? Den statsskick vi har i Sverige är monarki, med det politiska systemet demokrati. Vad är det som är demokratiskt i jakt på varg?


Demokratiskt innebär förstås att politiker har majoriteten av befolkningen bakom sig när man fattar sina beslut. Bloggaren är inte riktigt säker på att majoriteten av svenskarna önskar en mindre vargstam på mellan 170 och 270 djur som nu regeringen har föreslagit. Det blir i värsta fall en halvering. C:a 400 vargar beräknas nu finnas i Sverige. Därför ska alltså hälften dödas för att vargstammen får en HÅLLBAR UTVECKLING! Hallå!!!! Hållbar utveckling? Betyder inte det att man låter naturen ha sin gång? Men visstja. Vi lever i Sverige. Här finns inga naturlagar. Allt regleras, allt ska petas i, allt ska premieras kontra sanktioneras, t o m frågan om liv och död.

Vargar ska alltså skjutas och dödas för att hålla stammen livskraftig. Man menar att det i allt för hög grad pågår inavel bland svenska vargar. Så därför ska de pigga jägarna hålla ögonen på inavlade vargar till skillnad mot då rättnavlade sådana.

Ursäkta en fråga från en amatörbiolog: Men betyder inte ett allt färre antal vargar att inaveln riskerar att öka? Och jag är säker på att en inavlad varg inte skiljer sig nämnvärt från en rättavlad vid blotta åsynen. Det är bara när man obducerar vargen efteråt som man får svar.

Vid de tidigare s k licensjakterna har bortåt 70 djur skjutits. Vid dissekreringen har det visat sig att samtliga djur har varit 100 procent friska.

Jägarförbundet jublar idag förståeligt nog. En av deras största konkurrenter om bytesdjur har man fått rätt att masskjuta. "Idag vargen - imorgon björnen", intalar man sig.

Samtidigt. Ett annat djur, ett annat riksdagsbeslut av okunniga och verklighetsfrämmande politiker. Det är naturligtvis vildsvinet som nu har fortplanat sig explosionsartat över snart sagt hela landet och håller som bäst på att förstöra alla våra inhemska livsmedel och grödor.

Före 1970 hade vildsvinet varit utrotat sedan länge. Men sedan började man inhysa svinen i hägn och ett visst mått av utplantering ägde rum. Men det blev snart uppenbart att svinen var rena rama skadedjuren och åter togs beslutet att utrota dem. Men av någon anledning skulle de bli kvar i Stockholms län.

Vildsvin är som kaniner, förökar sig och förökar sig. Däremellan tuggar de sönder lite livsdugliga grödor och åkrar. Foder både till livsmedelsbeståndet och lantbruken.

1988 då Stockholms vildsvin hade fått en mer allmän spridning, beslutade Riksdagen om att vildsvinen skulle ingå som en naturlig del av faunan!!! Detta trots att expertisen förkunnade att vildsvinen skulle komma att ta över hela djurbeståndet. Från början rörde det sig om C:a 6.000 djur. I år räknar man med att vildsvinen är bortåt  300.000!!

Jägarförbundet är idag rusiga av lycka. Dels får man döda halva beståndet av varg, vilka är härskare och fiende till vildsvinen. Och som lite extra bonus på älgjakten kan man skjuta hur många vildsvin man vill nu när inte vargen är med och konkurrerar. Var beredda på att Jägarförbundet nu kommer att ansöka om licensjakt på björn. Det gäller att få skogen för sig själv. Att sedan hela den ekologiska balansen rubbas är smällar som nästa generation får ta...

När man tänker på de 349 som sitter i Riksdagen, så ser i alla fall bloggaren ett gäng storögt förvånade ansikten vid läsning av varje nytt dokument. "Det här hade jag ingen aaaaning om". Man måste tänka på att denna oproportionellt stora församling bara gör sitt bästa. D v s trycker på "rätt knapp".

Det denna historia förtäljer oss är att krav på ett visst mått av utbildning måste finnas på vilka som kan företräda och representera Sveriges befolkning. Och har man inte kunskap i ett ämne så är det denna persons jävla plikt att skaffa sig den.

Att Riksdagen mjäkar med i propositioner från den "borgerliga" regeringen beror förmodligen på dålig kunskap och bildning. Hela denna flyktingcirkus som flyttar Sverige snabbare och snabbare mot isberget, kan faktiskt bara stoppas av Riksdagen, vårt högsta demokratiska organ.

(Alla liknelser med förhållandet varg - vildsvin är högst omedvetna.)

Äggskallen är högst medveten om detta. Så när en ledamot i moderaternas riksdagsgrupp lade in en passus om att han inte gillade det föredragna, skrek Äggskallen till honom och resten av gruppen: "Vilka tror ni att ni är? En remissinstans? Ert jobb är att rösta för regeringens förslag och ingenting annat!"

Så var det ajöss med den representativa demokratin.

Så att felbedömningar kan leda till katastrof finns det gott om bevis för i världshistorien. Men om ett land inte lär sig av historien bara för att historien göms och glöms, är dömt att göra allt om och om och om igen.

Att en partiledare agerar som en Kristian Tyrann är kanske inte så konstigt. Alla de borgerliga partierna har övergivit sina ursprungliga idévärden. Kvar finns bara Knoll och Tott. Ett litet par som slåss för sin överlevnad i en hård, hård värld.

Och överlevnaden bor i en grön knapp som man är anmodad att trycka på.Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

A-barn, B-barn och C-barn

Kvinnor älskar mördare