Skolan: När ideologi går före kvalitet


Skolinspektionens GD, Ann-Marie Begler (född 1954), hör till den värsta rabiata vänsterns främsta företrädare. Hon har varit GD för Skolinspektionen i drygt 4 år och har helt godtyckligt slagit sina klor i fristående skolor och internat, av ideologiskt lätt sminkade anledningar men som i sådana fall borde gälla för alla skolor. Om så, fick tusentals skolor stänga.

Begler har en fantastisk meritlista, särskilt med tanke på sin skolbakgrund och senare utbildning till socionom, vilket är den enda utbildning hon har.

Axess kan vi få lite kött på detta benrangel. Begler var slö och urusel i skolan att hon fick gå om ett år. Betygen räckte bara till en socionomutbildning och ett lågbetalt jobb som socialsekreterare. Men därefter lyfter hon likt Fågel Fenix. På något vis (sängvägen?) blev hon generaldirektör för Brottsförebyggande rådet. Men si, där upptäcktes att Begler hade smusslat undan ett mycket kritiskt brev från Leif G W Persson och hon fick gå.


Obegripligt nog blev hon sedan överdirektör för Socialstyrelsen (i säng med de rätta kontakterna?). Men den ena grodan efter den andra hoppade ur mellan hennes tunna läppar. Bl a lade hon in ett förslag på att en 25-årig man är berättigad till ett högre socialbidrag eftersom han äter mer än en liten 92-åring. Det var bara att lämna.

Nästa hopp blev den osannolika posten som överdirektör på Rikspolisstyrelsen,(måste vara en jävel i sängen). Men nu var hon helt besatt och grandios i tron att hon var Messias och beslöt att inte lämna ut namnen på de som drabbats av tsunamin 2004 med motiveringen att det skulle vara "till men för individen". Naturligtvis står detta helt i strid med offentlighetsprincipen och kravet på att viktig information måste nå högre beslutsfattare. Hon blev osams med alla och avgick efter tre år.
Och så nu med GD på Skolinspektionen. Lägg märke till att hennes höga poster inte har ett dugg med varandra att göra. Och skolinspektionen? Hon var ju en katastrof i skolan. Men det är kanske hämndkänslor som spökar. Nu får hon chansen att täppa till båda trutar och skolportar som inte faller henne på läppen.


I sin nuvarande maktposition kan hennes vänsterideologi blomma ut för fullt. Det är alldeles uppenbart att hon inte anser att friskolor och fristående internat har rätt och existera. Att dessa presterar mycket bättre resultat och har lugn och arbetsro i klasserna, spelar ingen roll. Det centrala för Begler är utjämning baserad på den idiotiska tankevurpan att om någon har det bättre måste någon annan få det sämre. Med lite brains så förstår alla att det inte fungerar så, studera bara den underbara matematiken.

Lundsberg känner alla till (får öppna igen) men vid det här laget har alla glömt stockholmsskolan Maria Elementar

Det var den första skolan Begler högg tänderna i. Orsakerna:

"De utpekade bristerna rör bland annat skolans arbete med undervisning och lärande samt trygghet. Ett grundläggande problem är den otidsenliga kunskapssyn och auktoritära förhållningssätt till eleverna som fortfarande präglar skolans verksamhet." 

Och:

" Vidta konkreta åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling.
• Utreda samtliga elever som är eller kan vara i behov av särskilt stöd och samråda med elevhälsan vid utredningen. 
• Utforma skolans åtgärdsprogram så att de beskriver åtgärder som svarar mot elevens behov av särskilt stöd. "


Översättning:

Skolan fungerar alldeles utmärkt, lugnt, tryggt och eleverna presterar långt mycket bättre än någon kommunal skola. Där bedrivs katederundervisning (ve och fasa) med bänkarna i rader. Det förekommer knappt några lärarlösa lektioner, utan alla läser utifrån samma fastställda läroplan. Vilket betyder att skillnaden betygsmässigt är ytterst liten. Trivseln, lugnet, öppenheten och tryggheten anger eleverna som det bästa med skolan. Men detta spelar alltså absolut ingen roll för Begler.

Satsningar på "elever med särskilda behov" betyder helt enkelt att man splittrar den sammanhållna undervisningen och skolan blir mer lik den katastrofala kommunala skolan. (Inom parentes så undrar bloggaren varför Begler tror att det absolut finns elever med särskilda behov på Maria Elementar).

När man som Begler, hela tiden hänvisar till förekomsten av offer, svaga och lågpresterande så får man just detta. Detta är en slags universiell grundlag. När ett material påverkas på ett specifikt sätt så blir den färdiga avkomman en sämre variant av materialet än om det inte påverlats alls.

Just i dagarna har Förvaltningsdomstolen underkänt Skolinspektionens ansökan om stängning av Lundsberg. Att Begler bara gick in och stängde skolan utan rättsligt mandat påvisar än en gång hur de outbildade och anti-demokratiska vänsterbyråkraterna har en ideologi som utgår från sig självt och inte från de faktiska omständigheterna. Talesättet "gå över lik" brukar handla om hårdföra storkapitalister men i själva verket handlar det om hänsynslösa, hämnings- och omdömeslösa, oförsonliga och grandiosa personligheter oavsett politiskt läger.

Här skriver professorn i förvaltningsrätt, Ola Lundin om det faktum att Förvaltningsrättens beslut inte kan rubbas utan att motparten lägger in en överklagan. Förmodligen kommer frågan om Beglers hatjakt på fristående skolor att leda ända upp till högsta instans för att ett prejudikat ska fastställas. Vara eller icke vara.

Vid ett positivt beslut för fortsatt verksamhet på Lundsberg och de andra internatskolorna, så får Begler säkerligen lämna även detta toppjobb. Vad väntar härnäst? Som överhuvudnämndeman i Högsta Domstolen? Ve oss.
Kommentarer

Anonym sa…
Fast här tycker vi olika. Lundsberg? Stinks, om du frågar mig. Pennalism som undervisningsmetod? Och det läskiga är att detta ställe "producerar" våra företagsledare och politiker (förklarar antgligen en hel del)

NM

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn