Den underbara matematiken

Bloggaren är väldigt ödmjuk inför matematiken. Så detta inlägg får absolut inte ses som något kulturmarxistiskt, tokfeministiskt dravel. Dessutom är jag inte doktor i matematik som Tanja Bergkvist som har bevisat gång på gång att genusväldet tar kål på såväl matematik som all annan vetenskap. Anti-intellektualismen har idag satts som norm därför att genusmaffia och andra PK-maffior(?) inte har, just det, något intellekt (man kan undra vad som egentligen finns i deras hjärnor, 50/50?).

De ritualmördade barnen som hade grävts ner någonstans i närheten av Gamla Uppsala kunde faktiskt avslöjas vara en ren lögn från en genusförvirrad hjärna. Men sedan har utvecklingen gått framåt för genusindustrin. De är nu alla professorer på en fullständigt oacceptabelt låg evidensbaserad och empirisk "forskning". All forskning måste utgå från hypoteser, d v s man vill testa en teori eller ett skeende som sant eller falskt. Det har aldrig genusvetare brytt sig om. Sådan gammal skåpmat som vita, medelålders, heterosexuella män har skapat från sin sexistiska idévärld (storlek, hastighet och massa).Nej, här har man en färdig idé som bara ska förstärkas till sanning genom cirkelresonemang och med utgångspunkt från annan oseriös och ovetenskaplig genusforskning. Det är genant och pinsamt för alla och särskilt genant och pinsamt för oss kvinnor. Alla kvinnor är faktiskt inte virrpannor. Om nu forskarvärlden ändå släpper fram dessa virrpannor beror det på att vita, medelålders, heterosexuella män använder dessa som nyttiga idioter för att framställa alla kvinnor i dålig dager.Matematik är den märkligaste och gåtfullaste av alla vetenskaper. Fysiken är om möjligt ännu mer märklig, men den har en underbar filosofisk och poetisk sida  Musik ligger nära både matematik och fysik på så sätt att den har sin utgångspunkt från en orubblig struktur (notsystemet) men att möjligheterna att variera dessa i förhållande till varandra är oändliga.

De mest elementära momenten inom matematiken är addition, subtraktion, multiplikation och division. Ingenting konstigt med dessa, anser vi. Istället är det ekvation som blir abstrakt, inte bara för att man räknar med bokstäver, utan för att logiken svajar för hur vi normalt uppfattar världen. Det är här matematikens lagar inte längre överensstämmer med vår egen logik.

Som den amatör jag är så ska jag bara ge ett exempel. Det är negationen, minusvärdena. Enligt vår verklighet så stannar allt vid 0. Vi kan inte äta en minuskaka. Antingen äter vi 1 kaka eller också 0 kaka. Om vi har i besittning en kaka så kan ingen ta ifrån oss två kakor. Men inom matematiken är alltså detta fullt möjligt.


Ännu märkligare blir det när två minuskakor blir till en pluskaka. -1 x -1 är som bekant +1. Elementärt, min käre Watson. Två orimliga omständigheter, lagar eller tankar förvandlas till en rimlighet om vi multiplicerar de två orimligheterna. Två fel kan alltså bli en rätt, rena rama genustänkandet.

För att applicera detta märkliga matematiska axiom, så går vi till hur lögner blir sanna om de upprepas mer än en gång. Det kallas för manipulation och är snarare matematikens motsats.

Det svenska samhället vimlar av dubbla negationer och orimligheter packade på höjden. Om t ex Pelle inte har gjort läxan så är detta en minusläxa. Har Pelle inte heller gjort läxan dagen efter så betyder detta att Pelle åtminstone har gjort en läxa totalt. Men om Pelle aldrig gör några läxor så blir han föremål för undervisning för barn med särskilda behov. Har då Pelle ett särskilt behov då han inte annars visar att han har något behov av att lära sig?

Om en av de 500.000 invandrarna, Ali, inte har lärt sig svenska på SFI inom uppställd tid så får Ali fortsätta att gå på SFI tills man anser att denne inte förmår lära sig svenska eller att Ali åtminstone kan säga sitt personnummer för att han ska ta del av välfärden. Två minus resulterar i ett plus

När Ali fortsätter år efter år att gå på SFI så står han inte till arbetsmarknadens förfogande (-1). Han får pengar ändå(+1). Konsekvensen blir att Ali då fortsätter att gå på SFI men utan att lära sig någon svenska för då skulle han hamna hos Arbetsförmedlingen vilket skulle verka negativt på hans familjeliv (-1). Så Ali kan fortsätta att kassera in pengar för ingenting. Utan krav på motprestation.(+1). Han blir då föremål för samhällets omsorg om honom och hans sjubarnsfamilj (+1). En rad av socialarbetare, psykologer och kuratorer kopplas in för att hjälpa Ali och hans familj att bryta utanförskapet (+1). Barnen får gå i specialskolor dit man skjutsas i taxi även om Ali har egen bil. På specialskolan består majoriteten av familjens landsmän (+1). P g a att specialskolan är fullständigt kravlös blir barnen uttråkade och börjar roa sig med andra saker(-1). Eftersom de är pigga som mörtar på kvällar och nätter så lär de sig av de större grabbarna hur man tänder eld på bilar, skolor, barnvagnar och trapphus. Det är då det riktigt roliga börjar: Brandkåren och Polisen kommer. Då kan man kasta sten på dem. Sedan är man dödstrött och sover långt in på förmiddagen.

Men här tar det stopp. Man har lyckats samla på sig ett minus för mycket; 3 minus är 3 minus. Och även om resten är plus så slutar hela äventyret ändå som en förlust. Och det är att man drar på sig allmänhetens ilska och förakt. D v s normalfuntade människor. Batikhäxorna pensioneras nu i rasande fart och har sedan ingen talan överhuvud taget.

Den normalfuntade befolkningen har bara minus att förhålla sig till. Men de som inkasserar sin inkomst på att nicka hummande och förstå får en allt större marknad.

Och så politikerna som har att förhålla sig till alla de orimliga beslut man har tagit, t o m i strid med Svea Rikes Lag. Den enda utvägen för politikernas orimligheter är att hitta på ännu fler orimligheter i hopp om att orimligheterna ska uppfattas som rimliga när de förekommer gång på gång i dubblerad form. Till slut blir orimligheterna så många att de förefaller rimliga. De blir därmed oantastliga för resten av den del av etablissemanget som har nytta av att vara orimliga. Det orimliga som händer då är att de som ställer sig frågande till om orimligheterna verkligen är rimliga, kastas ut i kylan. Och där får de helst av allt frysa ihjäl.

Och det finns ingen matematisk formel för detta.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

En våldtäkt av många

A-barn, B-barn och C-barn