Medan han sov...Jorå, det går att ha sex medan man sover. Åtminstone om du är man och våldtar tjejer så unga som 13 år. Sexsomni kallas detta ytterst ovanliga fenomen och betyder att istället för att gå i sömnen har man sex i sömnen. Sömngångarsex: mestadels män sover och kan utföra sexuella aktiviteter, antingen på sig själv eller andra, företrädesvis tjejer.Den 50-årige mannen som hade sex med en 13-åring blev friad fast han hade gjort henne gravid! Man undrar faktiskt vad haken är. En våldtäkt på barn borde resultera i ett mycket högt straff ÄVEN om han hade "sovit". Det är skandalöst, skamlöst och känslokallt att fria detta odjur. Lät honom brinna i helvetet när det är dags.

När Ekot (ovan) studerar 18 sömngångarvåldtäkter visar det sig att alla har friats. Det verkar onekligen som ett vattentätt försvar att skylla på sömn när man våldtar en värnlös tjej. Och trenden bara ökar fastän forskare säger att denna sömnstörning är väldigt ovanlig i befolkningen.

Professor Carlos H Schenck  på universitetet i Minnesota, är expert på sexsomni. När han tar del av de 18 friande domarna underkänner han dem. Istället tyder mycket på att männen var berusade och därmed förbannat skyldiga till våldtäkt. Det finns inget känt fall där våldtäktsmannen varit okänd, utan övergreppen har alltid begåtts mot en partner.

Nina Rung skriver i Dagens Juridik om hur domstolarna medverkar till att fördumma våldtäktsmännen när man hävdar att dessa inte skulle förstå att tjejen säger nej, vilket är ytterligare en omständighet som brukar fria dem. Vid rättegångarna frias 40 procent av de åtalade vilket kan jämföras med de friande domar som är fallet vid andra typer av brott: Fem procent.

Varför är det svårare att döma våldtäktsmän för brott? Här får vi inget svar, bara att bevisbördan måste vara så exakt som möjligt för att ingen oskyldig ska dömas. Gäller inte det vid mord också?

Nej, snarare handlar det om en ovilja att döma för sexualbrott. Det kan handla om hot och övergrepp i rättssak, det kan handla om att åklagare och det kan handla om att domare med familj blir hotade till livet. Hittills i år har 61 sådana hot rapporterats in. Gärningsmannen åtalas aldrig eftersom det är meningslöst. Straffen är löjligt låga.

Det förekommer att åklagaren inte längre orkar hålla rättegången till slut. Ett exempel är gruppvåldtäkten på Gotland där åklagare Mats Wihlborg lämnade uppdraget p g a hot och andra händelser han inte vill gå in på.

Rent konkret kan själva rättegången bli en livfull historia då stora sällskap med familjemedlemmar till den/de tilltalade droppar in och ställer till med kaos. Under en mordrättegång i Göteborg där två bröder stod inför rätten för ett trippelmord, uppstod kaos mellan de fraktioner som fanns på plats. Vissa familjemedlemmar angrep advokaten och vissa målsägande. Man kastade fulla chokladmuggar på dessa, skrek och gapade och slagsmål utbröt. Slutligen fick "publiken" följa rättegången från en videoförsedd sal. I denna rättsprocess byttes åklagaren ut vid två tillfällen(!) efter omfattande hot från de båda grupperna. Dessa tillhörde samma bekantskapskrets men uppenbarligen var de inte såta vänner.

Och detta är bara i en rättegång av många som spårar ur.

Jag minns inte att detta förekom för 25 år sedan, utan problemet har utvecklats efter hand. Under samma tid har en invandring utan proportioner pågått. Finns det ett samband? Med tanke på invandrares överrepresentation i framför allt sexualbrott är det inte osannolikt.

migrationsinfo.se får vi reda på att orsaken till invandrarnas brottslighet (surprise, surprise) är relaterad till sådant som fattigdom, social isolering, låg socioekonomisk status, svåra uppväxtförhållanden och en mängd andra riskfaktorer under uppväxten.

Och så då har vi fått ytterligare en aspekt på varför 100 våldtäkter begås varje dag i Sverige: Männen sover under tiden de har sex.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

A-barn, B-barn och C-barn

Kvinnor älskar mördare