Gå i skolan - och stanna i Sverige!Snällismen är åter på frammarsch. Den änglalika Gustav Fridolin vill nu erbjuda ensamkommande barn att stanna i Sverige även som vuxna, d v s fyllt 18 år, förutsatt att de går i skolan. Bloggaren ser inte att det skulle vara någon större prestation eller gentjänst att gå i svensk, gratis skola och utbildning om det hela utmynnar i ett uppehållstillstånd.

De nya reglerna innebär inte att 18-åringar får permanent uppehållstillstånd utan bara som högst fyra år när de går klart skolan.

Den skarpsinnige inser att detta är mer som en schweizerost än som en schwartzwald. När de fyra åren passerat söker den vuxne ensamkommande åter asyl och har då befunnit sig så lång tid i Sverige att allt de gamla är glömt. PUT ligger bekvämt i bakfickan när det är dags för resten av släkten till den ensamkommande att röra på sig mot Sverige.

Men... en ny lag från 20 juli i år kan komma att sätta käppar i hjulet för en sådan utveckling. I SvD får vi veta att anhöriginvandringen enbart får ske om den ensamkommande i fråga kan försörja sina släktingar och att dessa kan bevisa att de har fått en bostad.

Fast de berörda myndigheterna (Migrationsverket?) har "ingen aaaning" om de nya reglerna utan parerar skickligt mellan paragraferna. Här är de verkliga problemen. Hur ska dessa flata tjänstemän våga neka en ensamkommande från att ta hit sin familj med de krav som följer?

Anhöriginvandringen beräknas bli lika stor som alla dem som fick PUT (särskilt ensamkommande)under rekordåret 2015. Om detta har media inte rapporterat. Under 2016 har cirka 4.000 sökt varje månad på respektive svensk ambassad för att komma till Sverige via anknytning, d v s 48.000 nya fräscha nyanlända svenskar. Därtill kommer så årets asylsökande vilket media beskriver som "en rännil" mot 2015.

Enligt Migrationsverket har 24.719 sökt asyl fram till sista oktober. Men antal avgjorda ärenden är hela 84.467! Tabellerna är oerhört röriga och det är svårt att få grepp om hur många som verkligen har fått stanna i Sverige hittills 2016. Låt oss bara fastslå att kaoset fortsätter, men nu med anhöriginvandringen. Det kommer alltid surt efter.

Gustav Fridolin och hans Mp rör sig på den breda autostradan. Lagar betyder ingenting för Mp när man bara kan skapa nya, ofta i konflikt med de redan existerande. Man har en oproportionerligt makt i förhållande till sin storlek och att då ges knivskarpa instrument att utnyttja, är mycket allvarligt för den svenska demokratin. Vi har fått en minoritetsregering inne i en minoritetsregering och så en opposition som inte vågar kapa åt sig makten, vilket man skulle kunna med hjälp av SD. Men detta är en politisk omöjlighet, åtminstone än så länge. Fast bloggaren tror att AKB (M) kommer att bli varse att det är enda sättet att skapa en majoritet i riksdagen.

Mål och prio nummer ett: Att avlägsna all makt från Mp. Om Sverige ska överleva måste detta lilla extremistparti bort.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är människosyn?

A-barn, B-barn och C-barn

Kvinnor älskar mördare